Työuran rakentaminen

Nainen työpisteellä

Työuran rakentamisen ja hallinnan malleja uudenlaisissa työnteon muodoissa työskenteleville

KEMUSOTE-projektissa mallinsimme uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuraa ja sen hallintaa erilaisissa työn organisoinnin ja sopimussuhteiden muodoissa. Selvitimme, millaista osaamista ja kompetensseja työuran rakentaminen sote- alalla työskenteleviltä edellyttää.

Luotua mallia voivat hyödyntää sosiaali- terveys- ja hyvinvointialan koulutusorganisaatiot, mutta myös kaikki sote-alalla uraansa rakentavat ammattilaiset. Mallintamisessa hyödynnettiin KEMUSOTE-hankkeen toiminnoista kerättyä tietoa ja siitä päävastuussa olivat Humak ja Laurea.

Mallissa on kuvattu yrittäjäksi siirtymisen askelia ja matkalla vaadittavia kompetensseja. Arvoperustassa näkyy pohdintaa, joka vaikuttaa monimuotoisen työuran rakentamiseen. Lue lisää mallista julkaisustamme Monimuotoinen sote-yrittäjyys.

Askeleet sote-yrittäjäksi

Asiantuntijuudesta yrittäjyyttä

KEMUSOTE -hanke edisti myös sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden asiantuntijuuteen perustuvaa yrittäjyyttä.
Laurean osatoteutuksessa tutkittiin praktista vapautta ja muutoskyvykkyyttä sosiaalialan työssä, selvitettiin alan ostopalvelukäytänteitä ja edistettiin asiantuntijuuteen perustuvan yrittäjyyden mahdollisuuksia. 

Praktinen vapaus ja muutoskyvykkyys sosiaalialan yrittäjyyden edistämisessä

Soili Vento piti esityksen Yrittäjyyskasvatuspäivillä 29.9.2021 Talentia ry:n jäsenille teetetystä kyselystä.

Tutustu esitysmateriaaliin (pdf)

Webinaari yrittäjyydestä sosiaalialalla

23.3.2021 järjestettiin webinaari otsikolla "Sosionomi (yamk) asiantuntijuudesta yrittäjyyttä".

Tutustu puheenvuorojen esitysmateriaaliin (pdf)