Työuran rakentaminen

Nainen työpisteellä

Työuran rakentamisen ja hallinnan malleja uudenlaisissa työnteon muodoissa työskenteleville

KEMUSOTE-projektissa mallinnamme uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuraa ja sen hallintaa erilaisissa työn organisoinnin ja sopimussuhteiden muodoissa. Selvitämme kerätyn aineiston perusteella, millaista osaamista ja kompetensseja työuran rakentaminen sote- alalla työskenteleviltä edellyttää. Tietoa tarvitaan myös sotehy-alan koulutusorganisaatioissa. Tarkastelemme myös asiantuntijuuden tuotteistamisen merkitystä työssä menestymisen näkökulmasta.

Mallintaminen kohdentuu erityisesti hankkeen loppupuolelle, jotta kaikkea kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää tuotoksessa. Mallintamisesta päävastuussa ovat Humak ja Laurea.

Asiantuntijuudesta yrittäjyyttä

KEMUSOTE -hanke edistää sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneiden asiantuntijuuteen perustuvaa yrittäjyyttä. Laurean osatoteutuksessa tutkitaan praktista vapautta ja muutoskyvykkyyttä sosiaalialan työssä, selvitetään alan ostopalvelukäytänteitä ja edistetään asiantuntijuuteen perustuvan yrittäjyyden mahdollisuuksia. 

Yrittäjyys muutoksessa – muutos yrittäjyydessä

Soili Vento piti esityksen Yrittäjyyskasvatuspäivillä 29.9.2021 Talentia ry:n jäsenille teetetystä kyselystä otsikolla "Praktinen vapaus ja muutoskyvykkyys sosiaalialan yrittäjyyden edistämisessä".

Tutustu esitysmateriaaliin (pdf)

Webinaari yrittäjyydestä sosiaalialalla

23.3.2021 järjestettiin webinaari otsikolla "Sosionomi (yamk) asiantuntijuudesta yrittäjyyttä".

Tutustu puheenvuorojen esitysmateriaaliin (pdf)