Osuuskuntamalli

Autoa ajava nainen

Kemusote-projektissa kartoitimme osuuskuntatoimintamallin soveltuvuutta sote-alalle ja loimme sen pohjalta käytännön toimintasuunnitelman haja-asutusalueen hyvinvointi- ja sote-palveluiden toteuttamiseksi. Turun saaristoon sijoittuvassa kehittämisprosessissa sovellettiin palvelumuotoilun menetelmiä osuuskuntatoimintamallin potentiaalin selvittämiseksi. 

Selvityksen tulokset on koottu omalle verkkosivulleen Paikallisista osuuskunnista apua saaristokuntien sote-palveluihin.
Lisää voit lukea myös julkaisustamme Monimuotoinen sote-yrittäjyys.

Osuuskuntatoiminnan mahdollisuudet saaristossa

23.10.2020 järjestettiin verkostotyöpaja teemalla "Osuuskuntatoiminnan mahdollisuudet saaristossa". Voit tutustua työpajapäivän alustusten materiaaleihin alla olevista linkeistä

Anneli Pahta: Osuuskuntatoiminta hyvinvointi- ja sote-palveluissa - Kuntanäkökulma

Petri Sipilä: Osuuskunnista taloudellinen ratkaisu palvelujen saatavuusongelmaan

Päivi Rautava: Mikä osuuskunta on ja voisiko se olla sotetuottaja?

Terhi Tevameri: Sote-alan tilannekuvaa

Ulla Teppo: KEMUSOTE -projektiesittely

Osuuskunnat sote-alan yrittäjyyden muotona

Petri Sipilän, Sote osuuskunta Suomi, alustus Turun ammattikorkeakoulun järjestämässä verkkotyöpajassa maaliskuussa 2021. Työpajan aiheena oli osuuskuntatoimintamalli ja sen mahdollisuudet Turun saaristokunnissa.

Kokemuksia osuuskunnassa työskentelystä

Marjo Mikkolan, Sote osuuskunta Pirkanmaa, alustus Turun ammattikorkeakoulun työpajassa maaliskuussa 2021.