Yhteiskunnalliset yritykset

Hoitaja ja vanhus

KEMUSOTE-projektissa toimimme ikääntyvien palveluita tuottavien yhteiskunnallisten yritysten kanssa Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Yhteiskehittämällä edistämme yritysten tuotteistamisosaamista sekä henkilöstön työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä tukevien toimintamallien kehittämistä. Lisäksi tuotamme materiaalia ja tietoa sote-alan yhteiskunnallisen yrityksen statuksesta kiinnostuneille.

Uusia eväitä vanhustyön tekijöiden työhyvinvointiin

Kun työntekijä viihtyy työssään, kokee tulevansa kuulluksi ja voivansa vaikuttaa, se heijastuu positiivisesti asiakkaan saamaan palveluun. Lue Sari Saukkosen ja Anja Härkösen pohdintaa aiheesta: Hyvää työtä! – Sosiaalista kestävyyttä vanhuspalvelualalla

Vanhustenviikon somehaaste vanhustyötä tekeville ja opiskeleville

KEMUSOTE oli lokakuussa 2020 mukana vanhustenviikon somehaasteessa, jolla haluttiin nostaa esiin vanhustyön tuomat ilot eri viestintäkanavissa. Vanhustyötä tekeviä tai opiskelevia, haastettiin osallistumaan kertomalla vanhustyön positiivisista puolista käyttämällä sosiaalisessa mediassa tunnisteita: #vetovoimaa ja #onnihetki sekä projektin aihetunnistetta #KEMUSOTE

Lue lisää yhteiskunnallisesta yrityksestä

Oppaita

Meillä on idea! (pdf)

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla (pdf) 

Yhteiskunnallisen yrittämisen innovaatiokirja (pdf)

Blogitekstejä

TEMatiikkaa-blogi: Yhteiskunnalliset yritykset – miksi juuri nyt?

Saila Tykkyläinen / ArvoliittoBlogi: Yhteiskunnalliset yritykset – mitä ne ovat?

Saila Tykkyläinen /Vaikuttava yritys: Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa, osa I

Saila Tykkyläinen / Vaikuttava yritys: Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa, osa II

Anna Kuusiniemi - Laine/ Castrèn&Snellman: Yhteiskunnalliset yritykset – mallia

Artikkeleja

Alatalo, Malla., Sammalkangas, Jatta.&Tapaninen, Mirva.2021: Yhteiskunnallinen yrittäjyys osana turvallisuutta. (pdf)

Raportteja

Ilari Havukainen, Ville Kuittinen, Mikko Matveinen, Merja Mononen, Jarkko Peiponen ja Saila Tykkyläinen (2014): Yhteistä hyvää yrittämällä- kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa. (pdf)

Melkas, Helinä, Puumalainen, Kaisu, Sjögren, Helena, Syrjä, Pasi.,Konsti-Laakso, Suvi., Koskela, Virpi., Oikarinen, Tuija. &Tykkyläinen Saila. (2015): Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa. (pdf)

Moilanen, Hanna &Karjalainen, Jari (2014). Yhteistoiminnasta ratkaisuja – Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa.(pdf)

Vilminko, Sari (2015): Siltoja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen Oulun seudulla.(pdf)

Opinnäytetöitä

Cuckovic, Dusko (2012): Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sen edistäminen Mikkelissä. (pdf)

Elovaara, Venla (2020): Yhteiskunnallinen yritys. Vaihtoehto hyvinvointipalvelujen tuottajaksi. (pdf)

Hamberg, Johanna. (2018): Aloittavan yhteiskunnallisen yrityksen brändin rakentaminen. (pdf)

Heinonen, Satu (2016): Yhteiskunnallinen yritys tekee hyvää: Arvot toiminnan kivijalkana. (pdf)

Kinnunen, Hanna (2012): Hoivan tukipalveluiden toteutus yhteiskunnallisen yrittäjyyden keinoin. (pdf)

Pakula, Katri (2013): Kohti arvokasta markkinointia – markkinoinnillinen tilanneanalyysi yhteiskunnallisten yritysten työvälineenä. (pdf)

Palkio, Lilli (2016): Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa. Haaste vai mahdollisuus? (pdf)

Peuha, Kaisa (2015): Yhteiskunnallisen yrityksen organisointi. Case Könkkölä. (pdf)