uutinen 15.6.2020

Osallistu tutkimukseen: kirjoita koronapandemian vaikutuksista työhösi sote-alalla

Koronapandemia on myllännyt työn arkea ja toimeentulon mahdollisuuksia monilla aloilla. Sen vaikutukset ovat tuntuneet erityisen voimakkaasti sosiaali- ja terveysalalla. Valtakunnallisessa KEMUSOTE -projektissa kerätään nyt tietoa koronan vaikutuksista sote-alan työhön.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Turun ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa KEMUSOTE – Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä -projektin, jonka tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sote-alalla, jossa palvelujen tuottaminen monipuolistuu vauhdilla.

Projektissa haetaan nyt kokemuksia sote-alan uusissa ja epätyypillisissä työnteon muodoissa työskenteleviltä koronapandemian aikana. Kirjoituskutsu on sinulle, joka olet itsensätyöllistäjä, ansainnanlähteitä yhdistävä, kevytyrittäjä tai kevytyrittäjyyttä harkitseva. Kirjoituksia toivotaan myös osuuskunnissa tai yhteiskunnallisissa yrityksissä työskenteleviltä. Kerro vapaamuotoisesti kevään 2020 kokemuksistasi ja tulevaisuuden näkymistäsi.

Toimita kirjoituksesi viimeistään 15.10.2020. Kirjoituksen voit jättää osoitteessa:
https://webropol.com/s/Kemusote-kirjoituskutsu

Lue lisää: www.jamk.fi/kemusote

Lisätietoja KEMUSOTE-hankkeesta:
Ulla Teppo, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. 050 372 2779
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätietoja kirjoituskutsusta:
Anu Järvensivu, yliopettaja
anu.jarvensivu@humak.fi
Humanistinen ammattikorkeakoulu