Oletko sosiaali- ja terveyspalveluissa toimiva kevytyrittäjä, joka haluaa kehittää osaamistaan yrittäjyydessä? Oletko kiinnostunut toimimaan kevytyrittäjänä sote-alalla? Onko yrityksesi ikääntyvien palveluita tuottava yhteiskunnallinen yritys, joka haluaa kehittää palveluita ja henkilöstön työhyvinvointia?

Tule mukaan! Hanki linkkisi KEMUSOTE-työpajoihin Ilmoittaudu tästä

Tavoitteemme

KEMUSOTE -projektin tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia sekä työurien pidentämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeessa kehitetään kohderyhmän osaamista sekä selvitetään, millaisia olisivat yhteiskunnallisille yrityksille sopivat työhyvinvointia tukevat palvelut ja miten osuustoimintamalli soveltuu haja-asutusalueiden sote-palvelujen tuottamiseen.

RGB_logo_KEMUSOTE.jpg

KEMUSOTE pähkinänkuoressa

Rahoitus ja toteutusaika

Sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta  
1.3.2020-28.2.2023

Kohderyhmät

Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivat kevytyrittäjät, osuuskunnat ja ikääntyville palveluja tarjoavat yhteiskunnalliset yritykset sekä kevytyrittäjäksi aikovat sote-alan ammattilaiset.

Toteuttajat

Valtakunnallista hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Osatoteuttajia ovat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK), Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)
ja Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)

JAMK: Ulla Teppo, ulla.teppo@jamk.fi
TAMK: Hannele Palukka, hannele.palukka@tuni.fi
Xamk: Jari Karjalainen, jari.karjalainen@xamk.fi
Turun AMK: Sini Eloranta, sini.eloranta@turkuamk.fi
HUMAK: Anu Järvensivu, anu.jarvensivu@humak.fi
Laurea: Soili Vento, soili.vento@laurea.fi

KEMUSOTE? Lataa tästä projektin esite Esite A4

Työuran rakentamisen ja hallinnan malleja udenlaisissa työnteon muodoissa työskenteleville

KEMUSOTE-projektissa mallinnamme uudenlaisissa työnteon muodoissa työskentelevien työuraa ja sen hallintaa erilaisissa työn organisoinnin ja sopimussuhteiden muodoissa. Selvitämme kerätyn aineiston perusteella, millaista osaamista ja kompetensseja työuran rakentaminen sote- ja kasvatusalalla työskenteleviltä edellyttää. Tarkastelemme myös asiantuntijuuden tuotteistamisen merkitystä työssä menestymisen näkökulmasta.

Mallintaminen kohdentuu erityisesti hankkeen loppupuolelle, jotta kaikkea kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää tuotoksessa. Mallintamisesta päävastuussa ovat Humak ja Laurea.

Teppo Ulla

Teppo Ulla

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358503722779
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Kemusote_osatoteuttajat.png