uutinen 5.4.2024

Move! arvioitu eurooppalaisten seurantajärjestelmien kärkijoukkoon

Tutkijaryhmän katsauksessa Suomessa käytössä oleva Move! nostettiin yhdeksi laadukkaimmaksi ja kattavimmaksi seurantajärjestelmäksi Euroopassa.

Lapsi kiipeää kiipeilyseinällä.

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä julkaistussa katsauksessa vertailtiin kansallisen tason järjestelmiä Suomesta, Ranskasta, Espanjan Galiciasta, Unkarista, Liettuasta, Portugalista, Serbiasta ja Sloveniasta. 

”Vuodesta 2016 lähtien käytössä olleesta Move!-mittaus- ja palautejärjestelmästä on kertynyt arvokasta ja ainutlaatuista kokemusta. Vertailussa Move!n eduiksi nousivat sen laaja tavoittavuus väestötasolla, soveltavien mittausten olemassaolo, yhteys terveydenhuoltoon laajojen terveystarkastusten kautta sekä keskitetty kansallinen tiedonkeruu alueellisen ja kansallisen päätöksenteon tueksi. Nämä eivät ole itsestäänselvyyksiä kansainvälisellä tasolla”, kuvailee kansainväliseen tutkijaryhmään ja katsauksen kirjoittajiin kuulunut tutkijatohtori Laura Joensuu Jyväskylän yliopistosta. 

Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaukset ovat osa 5.- ja 8.-luokkalaisten liikunnan opetusta Suomessa. Move!-mittaukset on kehitetty Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, joka vastaa nykyään kansallisen Move!-järjestelmän kehittämisestä. Move!:n tavoitteena on kannustaa ja tukea lapsia ja nuoria omasta fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa. Mittaustuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteena. 

FitBack-hanketta jatkaa kansainvälinen asiantuntijaverkosto 

FitBack on kansainvälinen asiantuntijaverkosto, joka koostuu koululaisten fyysisen kunnon mittaamisen ammattilaisista. Verkosto syntyi Erasmus+ -ohjelman rahoittamassa yhteistyöhankkeessa, jossa kehitettiin lasten ja nuorten fyysisen kunnon mittaus- ja palautejärjestelmä, kaikille avoin Fitback-verkkopalvelu.

”Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes koordinoi FitBackin Suomen osahanketta. Yhteistyökumppaneina olivat Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. FitBack avasi Likesille kansainvälisiä verkostoja ja uusia kansainvälisiä TKI-hankkeita”, kertoo Likesin johtava tutkija Tuija Tammelin.   

Likesin johdolla FitBack-hankkeessa toteutettiin katsaus, jossa kartoitettiin Euroopassa tällä hetkellä käytössä olevat lasten ja nuorten fyysisen kunnon seuranta- ja palautejärjestelmät. 

”FitBack-verkosto oli korvaamaton tietolähde katsauksen tekemisessä. Löysimme useita aiemmin tunnistamattomia ja kirjallisuudessa kuvailemattomia lasten ja nuorten fyysisen kunnon seuranta- ja palautejärjestelmiä”, kertoo Laura Joensuu. 

FitBack-katsaukseen on koottu kymmenen askeleen ohjeistus maille, jotka aikovat ottaa käyttöön lasten ja nuorten fyysisen kunnon mittaus- ja seurantajärjestelmän. 

”Havaitsimme, että järjestelmien kehittäminen on tapahtunut eri maissa hyvin erillisinä prosesseina. Ohjeistuksen avulla mittaus- ja seurantajärjestelmiä suunnittelevat maat saavat käyttöönsä parhaan mahdollisen tutkimus- ja kokemusperäisen tiedon. Yhtenä käytännön jatkotavoitteena on harmonisoida fyysisen kunnon mittausmenetelmiä. Näin kehitettäisiin palautteenantoa sekä lasten ja nuorten fyysisen kunnon vertailua eri maiden välillä.” 

Fyysinen kunto kuvaa lasten ja nuorten terveydentilaa kokonaisvaltaisesti, ja se on tärkeä mittari ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Fyysinen kunto on pohja fyysiselle toimintakyvylle, jonka riittävä taso tukee muun muassa työssä jaksamista ja työurien pidentämistä. Kansainvälisesti fyysistä kuntoa arvostetaan lasten ja nuorten terveydentilan mittarina, ja sitä voidaan käyttää myös ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, kansallisten trendien seurantaan sekä ulkoisten sokkien, kuten pandemia-ajan vaikutusten arvioitiin.

Lisätietoja: 
Laura Joensuu, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta laura.p.joensuu(a)jyu.fi, +358 50 436 3466
Move!-järjestelmä Mikko Huhtiniemi, kehittämispäällikkö, Jyväskylän yliopisto mikko.huhtiniemi(a)jyu.fi, +358 40 805 3945
Tuija Tammelin, johtava tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes tuija.tammelin(a)jamk.fi, +358 400 247 998 

Artikkeli: How to design and establish a national school‐based physical fitness monitoring and surveillance system for children and adolescents: A 10‐step approach recommended by the FitBack network - Joensuu - 2024 - Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports - Wiley Online Library

FitBack-verkkosivut: European children and youth fitness landscape - the FitBack Project | FitBack (fitbackeurope.eu)

Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivut: Fitback - eurooppalainen lasten ja nuorten fyysisen kunnon mittaus- ja palautejärjestelmä | Jamk

Move! Valtakunnallinen fyysisen toimintakyvyn mittaus- ja palautejärjestelmä Move! | Opetushallitus (oph.fi)