artikkeli

Terveyden asiantuntijat mukana SmartCHANGE-tutkimuksessa

Teksti
Tiina Riuttanen
Kuva
Tiina Riuttanen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ainoana suomalaisena toimijana mukana kansainvälisessä SmartCHANGE-tutkimushankkeessa. Likesin tutkijaryhmä on kutsunut terveydenhuollon asiantuntijoita ja ammattilaisia SmartCHANGEn osallistavaan tutkimukseen. 

Henkilö polkee kuntopyörää ja iloisia henkilöitä venytysasennoissa.

SmartCHANGE-tutkimuksessa kehitetään tekoälyn avulla ennustemalli, jossa lapsuusiän terveystottumusten perusteella voidaan ennustaa aikuisiän terveysriskiä. Ammattilaisille luodaan verkkopohjainen työkalu ja nuorille mobiilisovellus tukemaan kohti terveellisimpiä elämäntapoja.

Motivoitunut tunnelma

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin osuus on tuottaa ennustemalliin terveysdataa sekä kehittää ja testata sovellusta terveydenhuollon ammattilaisilla ja yläkouluikäisillä. 

Terveydenhuollon ammattilaisista ja asiantuntijoista on koottu kaksi ryhmää. Likesiltä ryhmiä ohjaavat Anu Kangasniemi ja Kirsti Siekkinen. Toiseen ryhmään innostettiin mukaan myös oman organisaation, Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijoita.

”Työskentelen digitaalisen terveyden asiantuntijana, joten SmartCHANGEn sisältö ja tekeminen ovat osaamiseni ydintä”, kertoo Mervi Kuustie, joka on koulutukseltaan terveydenhoitaja, terveystieteiden maisteri ja tehnyt IT-instituutissa IT-alan insinööriopintoja. 

Lehtori Heidi Pasonen sanoo, että Jamkissa tunnistetaan ja tunnustetaan asiantuntemusta yli tulosalue- ja yksikkörajojen. Näitä mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää.

Tapaamisissa on ollut innostunut ja motivoitunut tunnelma. Kohtaamisissa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä.

Anu Kangasniemi kuvailee, että ryhmän tapaamisissa on ollut innostunut ja motivoitunut tunnelma. Kohtaamisissa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä.

”Ryhmän tapaamisista on jäänyt positiiviset fiilikset. Tapaamisissa vallitsee lämminhenkinen ja arvostava ilmapiiri”, Heidi kiittelee. 

Mervi vahvistaa, että alusta saakka on pureuduttu oleellisiin asioihin terveydenhoitajan työn näkökulmasta. Tapaamiset ovat olleet voimaannuttavia.

Tukea nuorten terveellisiin elintapoihin

Lasten ja nuorten elintavoilla, kuten riittävällä liikkumisella, nukkumisella ja terveellisellä ravinnolla, pohjustetaan tulevaa aikuisiän fyysistä toimintakykyä, hyvinvointia ja työssä jaksamista. Erityisen tärkeää on tunnistaa ja tukea niitä nuoria, joilla on riski sairastua elintapasairauksiin.

”Moni nuori on tietoinen näistä asioista. Suhtautuminen on hyvin yksilöllistä. Siihen vaikuttaa niin nuoren oma persoona kiinnostuksineen ja taitoineen kuin ympäristö erilaisine mahdollisuuksineen. SmartCHANGESSA rakennettava sovellus tulee olemaan hyvinkin hyödyllinen nuorille”, arvioi Mervi Kuustie. 

Heidi Pasonen tunnistaa tässäkin polarisaatiota; osa nuorista on kiinnostunut ja pitää asioita tärkeinä – ja sitten on joukko, jotka suhtautuvat toisella tapaa. 

”Digitaalinen ympäristö haastaa nuoria. Ruudulla vierähtää helposti aikaa, ja sen seurauksena liikkuminen voi jäädä vähälle ja uni viivästyä. Nämä puolestaan voivat vaikuttaa ruokailutottumuksiin sekä esimerkiksi energiajuomien lisääntyneeseen käyttöön”, Heidi pohtii. 

Tekoälyä hyödynnetään jo monessa paikassa tehostamaan tiedonsaantia ja toimintaa – miksei myös terveyden edistämisessä.

SmartCHANGE-tutkimus tuo tekoälyn mukaan terveyden edistämiseen. Mervi toteaa, että tekoälyä hyödynnetään jo monessa paikassa tehostamaan tiedonsaantia ja toimintaa – miksei myös terveyden edistämisessä. Tekoälyä voisi käyttää monipuoliseen ja tehokkaampaan tiedonhankintaan esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyssä ja itsehoidossa.

Kuvassa Heidi Pasonen (vas.), Mervi Kuustie, Anu Kangasniemi, Laura Saarela, Katja Kokkinen, Pauliina Soanvaara, Tuija Kontinen ja Kirsti Siekkinen kohtaavat SmartCHANGE-tutkimuksen osallistavassa ryhmässä.