artikkeli

Pyöräilyn olosuhteet -selvitys infograafeina

Pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja pyöräilyn edistämistyö ovat lisääntyneet ja vakiintuneet Suomen kunnissa vuosien 2010–2023 aikana. Pyöräilyn potentiaali on tunnistettu. Viime vuosina edistämistyö on saavuttanut yhä pienemmät kunnat.

Poliittinen tahtotila pyöräilyn edistämiseksi on vahvistunut kunnissa

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvityksessä kuvataan kuntien pyöräliikenteen olosuhteiden ja edistämisen tilaa sekä pyöräilyn trendejä. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin selvitys pohjautuu kyselyyn, johon vastasi keväällä 2023 yhteensä 127 kuntaa (vastausprosentti 43 %). Aiemmat selvitykset on tehty vuosina 2010 ja 2018. Selvityksillä tuetaan pyöräilyä edistävää päätöksentekoa, johtamista ja kehittämistoimia tiedon avulla.

"Kuntien välillä oli selkeitä eroja, mutta erot ovat kaventuneet viime vuosien aikana. Kuudessa Suomen suurimmassa kaupungissa pyöräilyä edistettiin monella tapaa jo vuonna 2018. Vuoteen 2023 mennessä suurin osa keskisuurista kaupungeista nousi suurten kaupunkien tasolle, ja pyöräilyn edistämistyö on saavuttanut myös pienet kaupungit ja kunnat", kertoo selvityksen tehnyt Likesin tutkija Marianne Turunen

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 -selvitys (Marianne Turunen, toim.) on julkaistu Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa, ja sen verkkoversio on luettavissa ja ladattavissa: Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 - Theseus.

Selvityksen pääyhteistyökumppaneina olivat Pyöräilykuntien verkosto, liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Selvityksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue.

Katso myös