Piilo

Piilo-tutkimus tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa.

Lapsi hyppii vesilätäkössä selkä kameraan päin.

Kasvava lapsi tarvitsee normaalin kasvun ja kehityksen tueksi päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Liikkumisen ja motoristen taitojen tilan tunteminen auttaa tunnistamaan lasten vahvuuksia ja mahdollisia tuen tarpeita. Tutkitun tiedon avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen eli monipuolisen leikin ja liikkumisen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja kotona. Pienten lasten liikkumista on tutkittu paljon, mutta systemaattista, väestötasoista kokonaiskuvaa antavaa seurantatietoa ei ole toistaiseksi saatavilla.

Piilo 2023

Piilo-tutkimus tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan 4–6-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään varhaiskasvatusyksiköiden kautta eri puolilta Suomea. Tutkimusta valmistellaan syksyn 2022 aikana ja tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2023 aikana. Tiedonkeruun osiot:

  1. Lapsen fyysisen aktiivisuuden mittaus
  2. Kyselyt huoltajille ja varhaiskasvatusyksiköille

Mittauksiin osallistuvia varhaiskasvatusyksiköitä kannustetaan hyödyntämään ja täyttämään Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen -työkalun kyselyä. 

Piilo 2023 -tutkimushankkeessa julkaistaan vuonna 2023 tulosraportti, joka kuvaa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrää, laatua ja olosuhteita Suomessa.

Piilo 2023 -tutkimuksesta vastaa Likes. Tutkimuksessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa.

Kesto: 2022–2023
Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö

Piilon kehittämisvaihe 2019−2021

Piilon kehittämisvaiheessa laadittiin suunnitelma varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta. Kehittämisvaiheessa koottiin ja kehitettiin menetelmien kokonaisuus sekä testattiin menetelmien toimivuutta ja tuotettiin uutta tietoa. 

Piilon kehittämistyö käynnistyi vuonna 2019 laajan asiantuntijaryhmän työskentelyllä ja sen perusteella valittiin menetelmät esitestaukseen syksyllä 2019. Esitestauksen perusteella valittiin ja kehitettiin menetelmät laajempiin mittauksiin, jotka toteutettiin vuosina 2020−2021.

Kolmivuotisen kehittämisvaiheen aikana noin tuhat lasta, heidän huoltajansa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuivat tutkimukseen pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Likes ja Jyväskylän yliopisto. Piilo oli osa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toimintaa.

Tutkimuksen osiot:

  1. Lapsen fyysisen aktiivisuuden mittaus
  2. Lapsen haastattelu liikkumiseen liittyen
  3. Lapsen motoristen taitojen mittaukset (tasapainotaidot, liikkumistaidot ja pallon käsittelytaidot)
  4. Kyselyt huoltajille, varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatusyksiköille

Kesto: 2019−2021
Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista

Uutinen

Pienten lasten liikkumisesta tuotetaan ensimmäistä kertaa kansallista seurantatietoa

Piilo 2023 -tutkimushankkeessa tuotetaan kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisesta uutta tutkittua tietoa

Piilo-hankkeessa (2019–2021) valittiin ja kehitettiin menetelmien kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää pienten lasten liikkumisen seurannassa. Lisäksi mitattiin myös monipuolisesti lasten motorisia taitoja, jotka luovat liikkumisen perustan.

Artikkeli

Liikkumisen laadun mittarina suupielten suunta

Liikunnan ilolle ei ole juuri löytynyt tilaa tai arvoa liikunnan tutkimuskentällä, vaikka usein juuri se motivoi liikkumaan parhaiten. Kuinka Piilo-hankkeessa liikunnan ilolle annettiin suuri painoarvo ja sen tutkimukseen kehitettiin uusia menetelmiä?

Aiheesta muualla

Materiaalit

Työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman sivulle on koottu Piilo-tutkimushankkeessa kehitettyjä työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Työkalujen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi selvittää lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana sekä havainnoida lasten motorisia taitoja.

Työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Piilo-hankkeessa toteutetut videot

Lisätietoja

Anette Mehtälä

Tutkimuskoordinaattori, Research Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447532192

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Arja Sääkslahti

Apulaisprofessori
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

+358408053974
etunimi.sukunimi@jyu.fi