Piilo

Piilo-tutkimuksessa tuotettiin kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa.

Lapsi hyppii vesilätäkössä selkä kameraan päin.

Pienten lasten liikunnan ilo, fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot Suomessa: Piilo-tutkimus 2023

Piilo-tutkimus selvitti 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrää ja laatua sekä niihin vaikuttavia tekijöitä Suomessa vuonna 2023. 

Liikemittauksen lisäksi selvitettiin huoltajien käsityksiä lasten liikkumisesta. Tutkimukseen valikoitui satunnaisotoksella 20 kuntaa, 156 varhaiskasvatuksen toimipaikkaa ja 1834 perhettä eri puolilta Suomea. Piilo on ensimmäinen näin laaja väestötason satunnaisotantaan ja liikemittaukseen perustuva pienten lasten liikkumisen tutkimus. 

Tutkimuksen toteutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Liikkuvan varhaiskasvatuksen kanssa. Tutkimuksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Tutkimusraportti on julkaistu 29.2.2024 opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa.

Pienten lasten liikunnan ilo, fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot Suomessa: Piilo-tutkimuksen tuloksia 2023 -tutkimusraportin verkkojulkaisu

Piilo-sanomat verkkolehtenä

  • Piilo-sanomissa Tuuan, Kerkon ja Iriksen sekä huoltajien tarinat, millaista oli osallistua Piilo-tutkimukseen. 
  • Paulaharjun päiväkodin johtaja Kerttu Kanerva on pitkän linjan varhaiskasvatuksen ammattilainen. Hän kertoo ajatuksiaan lasten liikuttamisesta varhaiskasvatuksessa.
  • Tutkimustuloksia ja Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan esittely.
  • 12-sivuinen verkkolehti.

1783

liikemittauksiin osallistunutta 4-6-vuotiasta lasta
Lasten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitattiin ranteessa olevan liikemittarin avulla.

76 %

liikkui suosituksen mukaisesti
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus: kevytta, reipasta tai rasittavaa liikkumista vähintään kolme tuntia päivässä, ja siitä vähintään tunti reipasta ja rasittavaa liikkumista.

86 %

lapsista ilmaisi nauttivansa liikkumisesta
Huoltajien kyselyn mukaan lapset ilmaisivat nauttivansa liikkumisesta lähes aina tai usein.

20

kuntaa eri puolilta Suomea
Piilo-tutkimukseen kutsuttiin kuntia satunnaisotannalla. Kunnat ovat saaneet palautteen ja voivat hyödyntää sitä toiminnan kehittämisessä.

156

varhaiskasvatuksen toimipaikkaa
Lapset ja perheet tavoitettiin varhaiskasvatuksen kautta.

29 min

enemmän liikettä arkipäivänä kuin vapaapäivänä
Liikemittauksen mukaan lapset liikkuivat varhaiskasvatuspäivänä noin puoli tuntia enemmän kuin vapaapäivänä.

Piilo-tutkimuksen esittelytilaisuuksien materiaaleja

Piilo-webinaari varhaiskasvatuksen henkilöstölle 23.3.2024

Webinaarin tallenne YouTubessa
Miten lapset liikkuvat varhaiskasvatuksessa? Varhaiskasvatusympäristö lasten liikkumisen tukena (esitys pdf-muodossa)
Tuija Tammelin, johtava tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes 
Anette Mehtälä, tutkimuskoordinaattori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes

Piilo-tutkimuksen julkistustilaisuus 29.2.2024

Tuoreet tulokset Piilosta - miten 4–6-vuotiaat lapset liikkuvat Suomessa vuonna 2023? (esitys pdf-muodossa) 
Tuija Tammelin, johtava tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes 
Arja Sääkslahti, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
Anette Mehtälä, tutkimuskoordinaattori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Likes

Millaisesta tiedosta olisi hyötyä varhaiskasvatusyksikölle arjen liikkumisen lisäämiseksi? (esitys pdf-muodossa)
Leena Sankilampi, aluepäällikkö, sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki

Liikkuva varhaiskasvatus liikunnallista elämäntapaa edistämässä (esitys pdf-muodossa)
Nina Korhonen, johtava asiantuntija, Liikkuva varhaiskasvatus

Kaikki mukaan - Suomi liikkeelle (esitys pdf-muodossa)
Minttu Korsberg, pääsihteeri, Suomi liikkeelle -ohjelma

Tilaisuuden järjestivät opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin, Liikkuvan varhaiskasvatuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. 

Uutinen

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti. Piilo-tutkimuksessa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitattiin liikemittarin avulla 1783 lapselta vuonna 2023.

Uutinen

Miten pienet lapset liikkuvat Suomessa?

Tervetuloa kuulemaan tuoreita Piilo-tutkimuksen tuloksia varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisesta Suomessa vuonna 2023. Livestream 29.2.2024 klo 13 - 15.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisen tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu syksyllä

Pienten lasten liikkumisesta kerätään nyt ensimmäistä kertaa systemaattista, väestötasoista tutkimustietoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin Piilo 2023 -tutkimushanke tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä, laadusta ja olosuhteista Suomessa. Puolet tutkimuksen aineistosta on kerätty, ja tiedonkeruu jatkuu syksyllä yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen kanssa.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisesta tuotetaan ensimmäistä kertaa kansallista seurantatietoa

Piilo 2023 -tutkimushankkeessa tuotetaan kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisesta uutta tutkittua tietoa

Piilo-hankkeessa (2019–2021) valittiin ja kehitettiin menetelmien kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää pienten lasten liikkumisen seurannassa. Lisäksi mitattiin myös monipuolisesti lasten motorisia taitoja, jotka luovat liikkumisen perustan.

Artikkeli

Liikkumisen laadun mittarina suupielten suunta

Liikunnan ilolle ei ole juuri löytynyt tilaa tai arvoa liikunnan tutkimuskentällä, vaikka usein juuri se motivoi liikkumaan parhaiten. Kuinka Piilo-hankkeessa liikunnan ilolle annettiin suuri painoarvo ja sen tutkimukseen kehitettiin uusia menetelmiä?

Piilo 2023

Piilo-tutkimus tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä ja laadusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä Suomessa.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan 4–6-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään varhaiskasvatusyksiköiden kautta eri puolilta Suomea. Tutkimusta valmistellaan syksyn 2022 aikana ja tiedonkeruu toteutetaan vuoden 2023 aikana. Tiedonkeruun osiot:

  1. Lapsen fyysisen aktiivisuuden mittaus
  2. Kyselyt huoltajille ja varhaiskasvatusyksiköille

Mittauksiin osallistuvia varhaiskasvatusyksiköitä kannustetaan hyödyntämään ja täyttämään Nykytilan arviointi varhaiskasvatukseen -työkalun kyselyä. 

Piilo 2023 -tutkimushankkeessa julkaistaan vuonna 2023 tulosraportti, joka kuvaa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrää, laatua ja olosuhteita Suomessa.

Piilo 2023 -tutkimuksesta vastaa Likes. Tutkimuksessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa.Kesto: 2022–2023

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö

Kasvava lapsi tarvitsee normaalin kasvun ja kehityksen tueksi päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Liikkumisen ja motoristen taitojen tilan tunteminen auttaa tunnistamaan lasten vahvuuksia ja mahdollisia tuen tarpeita. Tutkitun tiedon avulla voidaan parantaa mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen eli monipuolisen leikin ja liikkumisen toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja kotona. Pienten lasten liikkumista on tutkittu paljon, mutta systemaattista, väestötasoista kokonaiskuvaa antavaa seurantatietoa ei ole toistaiseksi saatavilla.

Piilon kehittämisvaihe 2019−2021

Piilon kehittämisvaiheessa laadittiin suunnitelma varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisen väestötason seurannan toteutuksesta. Kehittämisvaiheessa koottiin ja kehitettiin menetelmien kokonaisuus sekä testattiin menetelmien toimivuutta ja tuotettiin uutta tietoa. 

Piilon kehittämistyö käynnistyi vuonna 2019 laajan asiantuntijaryhmän työskentelyllä ja sen perusteella valittiin menetelmät esitestaukseen syksyllä 2019. Esitestauksen perusteella valittiin ja kehitettiin menetelmät laajempiin mittauksiin, jotka toteutettiin vuosina 2020−2021.

Kolmivuotisen kehittämisvaiheen aikana noin tuhat lasta, heidän huoltajansa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuivat tutkimukseen pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Likes ja Jyväskylän yliopisto. Piilo oli osa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toimintaa.

Tutkimuksen osiot:

  1. Lapsen fyysisen aktiivisuuden mittaus
  2. Lapsen haastattelu liikkumiseen liittyen
  3. Lapsen motoristen taitojen mittaukset (tasapainotaidot, liikkumistaidot ja pallon käsittelytaidot)
  4. Kyselyt huoltajille, varhaiskasvattajille ja varhaiskasvatusyksiköille

Kesto: 2019−2021

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö

Materiaalit

Työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman sivulle on koottu Piilo-tutkimushankkeessa kehitettyjä työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Työkalujen avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi selvittää lasten käsityksiä liikunnasta ja itsestään liikkujana sekä havainnoida lasten motorisia taitoja.

Työkaluja varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Piilo-hankkeessa toteutetut videot

Lisätietoja

Anette Mehtälä

Tutkimuskoordinaattori, Research Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447532192

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Arja Sääkslahti

Apulaisprofessori

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

+358408053974

[email protected]