Luonnonvara-ala

Tuota puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvata moniarvoista metsää, huolehdi puhtaasta vedestä ja ympäristöstä, ja kehitä kannattavaa liiketoimintaa - opiskele agrologiksi (AMK tai YAMK)!

Agrologi (AMK)

Kotimainen ruoka ja energia, monimuotoiset metsät, puhdas vesi ja ympäristö, sekä kestävä liiketoiminta. Kun näistä pidetään huolta, voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varmistaa, että kriisitilanteissakin huoltovarmuus toimii. Siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen tarvitsee toteutuakseen eri toimialoille luonnonvarojen kestävän ja kannattavan hyödyntämisen osaajia, joilla on myös liiketoiminta, eli AgriBusiness näpeissään.

Agrologikoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun - ja meillä Jamkissa poikkeuksellisen laaja-alaisesti.

Hae agrologin AMK-opintojen monimuotototeutukseen seuraavan kerran 13. - 27.3.2024!

AMK-tutkinto

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus

Hakuaika: 13.3.2024 - 27.3.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 22.8.2024

Agrologi (ylempi AMK)

Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla syvennät asiantuntijuuttasi ja pääset perehtymään itseäsi kiinnostavaan aiheeseen. Voit hakea, kun sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, kuten agrologi (AMK), sekä vähintään 2 vuotta alan työkokemusta. Voit hakea myös alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, jolloin hakukelpoisuutesi tarkistetaan. YAMK antaa saman pätevyyden kuin yliopiston maisterikoulutus. Agrologin YAMK-tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, ja sen suoritat n. 1 - 2 vuodessa työn ohessa. 

YAMK-tutkinto

Johtaminen (ylempi AMK)

Hakuaika: 13.3.2024 - 27.3.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 23.8.2024

YAMK-tutkinto

Projektijohtaminen (ylempi AMK)

Hakuaika: 13.3.2024 - 27.3.2024

Koulutustyyppi:

Verkko-opiskelu

Koulutus alkaa: 23.8.2024

YAMK-tutkinto

Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Hakuaika: 27.11.2023 - 8.12.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 19.1.2024

Agrologiksi kannattaa opiskella juuri nyt, koska maailma muuttuu koko ajan. Ruoantuotanto ja metsätalous muuttuu väkisinkin. Vaikka kuinka on muutosta ja pyritään kehittymään, niin ihmisten perustarve eli se että tarvitaan ruokaa ja puhdasta vettä, ei tule poistumaan koskaan. Sen takia on tärkeää, että koulutetaan ammattilaisia, jotka osaa tehdä ruoantuotantoa ja huolehtia siitä kestävällä tavalla.

Emma-Sofia Jutila

Katso Emma-Sofian tarina

Työvoimakoulutukset

Tutustu luonnonvara-alan työvoimakoulutuksiin! Koulutusten tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja turvata alueen työnantajille osaavan työvoiman saatavuus. Koulukset on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville.

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskusten kanssa. Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät kunkin koulutuksen kohdalta.

Kiertotalous ja vastuullisuus

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalous tarjoaa yrityksille? Mitä on vastuullisuus liiketoiminnassa? Kiertotalous ja vastuullisuus -työvoimakoulutuksessa perehdyt kiertotalouden mahdollisuuksiin ja merkitykseen globaalissa taloudessa ja erityisesti yritystasolla.


Koulutuksessa tutustut kiertotalouteen ja vastuullisuuteen käytännönläheisesti, ja sovellat niitä oppimistehtävissä. Koulutuksen aikana pääset yritysvierailuille sekä oppimista ja työllistymistä edistäviin tapahtumiin. Koulutus parantaa työllistymismahdollisuuksiasi laajasti erilaisiin tehtäviin ja eri toimialoille (esim. teollisuus, kauppa, palvelut, luonnonvara-ala, konsultointi, koulutus, viranomaistoiminta).

Koulutus toteutetaan lähiopintoina Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksella (Rajakatu 35, Jyväskylä) sekä etäopintoina ja itsenäisenä työskentelynä.

Hae koulutukseen viimeistään 8.2.2024.

Koulutus alkaa 22.2.2024.

Koulutus avasi uusia näkymiä siihen, miten voisin omaa osaamistani hyödyntää. Aiempi koulutukseni on hyvin teoreettista, eikä minulle ollut selvää, mihin sitä voisi käyttää. Lisäksi TE-koulutuksen ydinosio, kiertotalous, tuli tutummaksi ja erityisesti sain kanavia tiedon hankintaan aiheesta ja sain käsityksen kehityksen nykytilasta.

Kiertotalous ja vastuullisuus -koulutuksen suorittanut Janne Kalmari

Lue lisää Jannen kokemuksista

Luonnonvara-alan kaikille avoimet koulutukset

Tiesitkö, että avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa AMK- ja YAMK-tason opintoja? Valitse tutkintoon johtava polku, muu laaja opintokokonaisuus tai yksittäinen opintojakso.

Ilmoittaudu avoimeen

Nuoren viljelijän aloitus- ja tulotuki

Koulutus alkaa: 30.8.2024

Hinta: 15 € / opintopiste

Lisätietoja

Arto Riihinen

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407694793

Hannariina Honkanen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358504325820