Luonnonvara-ala

Tuota puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvata moniarvoista metsää, huolehdi puhtaasta vedestä ja ympäristöstä, ja kehitä kannattavaa liiketoimintaa - opiskele agrologiksi (AMK tai YAMK)!

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelma, Agrologi (AMK)

Kotimainen ruoka ja energia, monimuotoiset metsät, puhdas vesi ja ympäristö, sekä kestävä liiketoiminta. Kun näistä pidetään huolta, voidaan torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja varmistaa, että kriisitilanteissakin huoltovarmuus toimii. Agrologikoulutus tarjoaa avaimia kestävän kehityksen haasteiden ratkaisuun - ja meillä Jamkissa poikkeuksellisen laaja-alaisesti. 

Valitse päivätoteutus, jos voit osallistua opetukseen arkisin päiväaikaan. Monimuoto soveltuu esimerkiksi työn ohessa opiskeluun, ja se vaatii itsenäisempää otetta. Työmäärä on molemmissa sama.  Tutustu ja hae kevään yhteishaussa syksyllä 2022 alkavaan AMK-agrologikoulutukseen!

Biotalouden kehittäminen, Agrologi (YAMK)

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoimintaa. Koulutuksessa perehdyt kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, joilla on esimerkiksi soveltuva tekniikan tai talouden osaaminen sekä vahva kiinnostus biotalouteen. Hae syksyllä, aloita tammikuussa!

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

AMK-tutkinto

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Hakuaika: 16.3.2022 - 30.3.2022

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 29.8.2022

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

AMK-tutkinto

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Hakuaika: 1.9.2021 - 15.9.2021

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 20.1.2022

Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

YAMK-tutkinto

Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Hakuaika: 1.9.2021 - 15.9.2021

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 21.1.2022

Luonnonvara-alan kaikille avoimet koulutukset

Tiesitkö, että avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa AMK- ja YAMK-tason opintoja? Valitse tutkintoon johtava polku, muu laaja opintokokonaisuus tai yksittäinen opintojakso.