uutinen 10.4.2024

Meijän metsät -tiimi tuo luonnon osaksi ihmisten arkea

suomalainen metsämaisema

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen hyvinvointialue ja Meijän polku muodostavat yhteisvoimin Meijän metsät -tiimin, joka on valittu Sitra Lab 7: Luonto osaksi arkea -ohjelmaan. Ohjelmaan valitut tiimit pohtivat muun muassa, kuinka voidaan lisätä alueellista elinvoimaa ja hyvinvointia, sekä vahvistaa paikallisten yhteisöjen roolia lähiluonnon vaalimisessa. Sitra Lab -ohjelmaan valittiin mukaan kahdeksan tiimiä, hakijoita oli kaiken kaikkiaan peräti 37. Tiimien työ alkaa huhtikuussa. 

Sitra Lab -ohjelman tavoitteena on, että ohjelman aikana tiimien kokeilujen ympärille lähtee kehittymään sellaisten toimijoiden verkosto, jotka mahdollistavat muutoksen jatkumisen ja kiihdyttämisen ohjelman päättymisen jälkeen. Meijän metsät -tiimin toiminnan jatkuvuuden varmistaa Meijän polku -verkosto. Meijän polku -verkostossa on edustajia muun muassa Keski-Suomen hyvinvointialueelta, Keski-Suomen liikunnalta, Jyväskylän ammattikorkeakoululta sekä Metsähallituksesta.  

Meijän metsät 

Meijän metsät -tiimi toteuttaa Terveysmetsä-ajatusmalliin pohjautuvia Meijän metsät -koulutuksia ja työpajoja Keski-Suomen alueen kunnissa. Terveysmetsä-ajatusmallissa käytetään tutkimustietoon pohjautuvia luonnon terveyshyötyjä osana terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin edistämistä. Kokeilun tavoitteena on lisätä kuntalaisten tietoutta ja lähiluonnon saavutettavuutta. Meijän metsät -tiimi tekee yhteistyötä myös Ikioma Ikä ry:n kanssa. Lisäksi kehitystyöhön osallistuu Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen opiskelijoita. 

“Jamkissa on kehitetty luontoperustaisia hyvinvointipalveluita jo 2010-luvulla ja silloin yhteinen nimittäjä oli Green Care. Nyt ajatuksena on, että luonnon hyvinvointivaikutuksista saa nauttia jokainen ihminen, ilman lääkärin diagnoosia tai terapeutin ohjeita. Tällainen ajatus on siis terveyden edistämistä aidoimmillaan,” kertoo vanhempi asiantuntija Janne Laitinen. 

Erilaiset tulokulmat, yhteinen tavoite 

Meijän metsät -tiimin lisäksi Sitra Lab -ohjelmaan valittiin mukaan seitsemän erilaista tiimiä eripuolilta Suomea. Tiimien tulokulmat lähiluonnon merkityksen kasvattamiseen poikkeavat jonkin verran toisistaan, mutta yhteinen tavoite luonnon kannalta kestävistä elämäntavoista ja niiden levittämisestä ohjaa jokaisen tiimin toimintaa. 

Meijän metsät -tiimin lisäksi ohjelmaan valittiin seuraavat tiimit: 

Kymenlaakson lumo -akatemia 

#luontokaupunkikuusamo 

Askelten eväät 

Lähekkö nää luontoon 

Metkat porkkanat 

Ilmastosoturit Ruovesi 

Hyvinvoinnin haltiat 

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkemmat tiedot muista tiimeistä löydät Sitran alkuperäisestä tiedotteesta. 

Lisätietoja Meijän metsät -tiimistä

Janne Laitinen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976751