uutinen 8.1.2021

JAMK etsii kuntoutusalan yrittäjiä maksuttomaan etäkuntouksen valmennukseen

Koronapandemian myötä kuntoutusalan yrittäjät ja ammattilaiset ovat uuden äärellä. Kuntoutuksen toteuttaminen etäyhteyksillä, kuten tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä, edellyttää uudenlaisia toimintatapoja sekä mahdollisesti myös uusien laitteiden ja välineiden hankintaa ja käyttöä. Näitä voivat olla mm. tietoturvalliset etäkuntoutusalustat tai sovellukset. Niiden käyttöönottoon Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa nyt maksutonta valmennusta.

JAMK etsii kuntoutusalan yrittäjiä maksuttomaan etäkuntouksen valmennukseen.png

Etäkuntoutuksessa hyödynnetään erilaisten teknologioiden, kuten puhelimen, tietokoneen tai television sisältämiä sovelluksia joko reaaliaikaisesti tai ajasta riippumattomasti. Reaaliaikaisessa etäkuntouksessa kuntoutuja ja palveluntuottaja ovat yhteydessä toisiinsa esimerkiksi videoyhteyden kautta. Kun puhutaan ajasta riippumattomista menetelmistä, toteuttaa asiakas omatoimisesti ammattilaisen suosittelemaa kuntoutusta etäteknologian keinoin.

– Erilaiset videot ja sovellukset ovat jo varmasti monelle tuttuja, mutta teknologian nopea kehitys mm. tekoälyn, IoT:n sekä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden osalta tarjoaa aivan uudenlaisia tapoja etäkuntoutuksenkin toteutukseen. Esimerkiksi VR-laseja ja liikeohjausta tukevia pelikonsoleja on käytetty onnistuneesti etäkuntoutuksen apuna. Teknologia on olemassa ja helposti saatavilla, projektipäällikkö Kaisa Lällä kertoo.

Vaikka etäkuntoutuksen mahdollistava teknologia ja sovellukset ovat jo kaikkien saatavilla, vaatii niiden laaja-alainen hyödyntäminen kuitenkin kuntoutusalan ammattilaisilta uudenlaista osaamista. Nyt Keski-Suomessa toimiville kuntoutusalan yrityksille tarjotaan tukea uuden oppimiseen: Etäkuntoutusta Keski-Suomeen (EtäKS) -hanke järjestää maksuttoman etäkuntoutuksen valmennuksen kuntoutusalan asiantuntijoille.

– Valmennuksen aikana vahvistetaan osaamista etäkuntoutusratkaisujen käyttöönottoon ja palvelumuotoiluun unohtamatta sosiaali- ja terveysalalle ajankohtaista tietoturvallisuutta, projektipäällikkö Kaisa Lällä kertoo.

Valmennus koostuu 3-4 tunnin etätapaamisista kerran kuukaudessa. Valmennus alkaa tammikuussa ja jatkuu kesäkuun loppuun.

– Käytännön kehittäminen tapahtuu kuitenkin arjessa osana omaa työtä, Lällä muistuttaa.

Kaikille avoin valmennuksen aloitusseminaari järjestetään maanantaina 18.1.2021 klo 16.30 – 18.30 verkossa ja ensimmäinen valmennuskerta on 25.1. 2021 klo 14 – 18. Aiheena on etäkuntoutusalustat. Seminaariin ja valmennukseen voi osallistua ilmoittautumalla JAMKin verkkosivujen kautta: www.jamk.fi/etaks

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto.

Lisätietoja:
Kaisa Lällä, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 976 760
Jyväskylän ammattikorkeakoulu