artikkeli

Hyvinvoinnin edistäjä rikastaa työtään luovilla menetelmillä

Teksti
Likes, Meijän perhe liilkkeellä

Synnymme liikkumaan, aistimaan ja elämään vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tällaisia luontaisia liikkumisen, aistimisen ja vuorovaikutuksen tapoja voidaan hyödyntää perhekeskustoiminnan arjessa kohtaamisten tukena. Jokaisessa ihmisessä on luovuutta, kun sen annetaan tulla esille.

Ihmiset istuvat pyöreän pöydän ääressä ja muotoilevat paperiarkeista taidetta.

Perhekeskustoiminnassa luovat työskentelytavat voivat liittyä esimerkiksi musiikkiin, valokuviin, runoihin, tanssiin tai muuhun liikkumiseen. Luontoympäristöjen, kädentaitojen ja moniaististen harjoitusten sisällyttäminen toimintaan kuuluvat myös luovaan työskentelyyn. Olennaista on, että luovilla menetelmillä ei tavoitella tiettyä taiteellista lopputulosta, vaan vapaata ilmaisua ja reflektiota virittävää prosessia.

Luoviin menetelmiin johdattava Kulttuuri liikuttaa -koulutus järjestettiin osana Meijän perhe liikkeellä -hanketta keväällä 2022. Koulutus koostui Jyväskylän kaupungin kulttuuripäällikkö Mari Aholaisen kulttuurihyvinvoinnin teoriaa käsittelevästä luennosta sekä kahdella paikkakunnalla, Joutsassa ja Petäjävedellä, toteutetuista työpajoista. Työpajojen ohjaajina toimivat näyttelijä, opettaja Ville Kiljunen, tanssitaiteilija Teija Häyrynen ja muotoilija, kuvataiteilija Sini Koistinen.

Työpajojen sisällöissä keskityttiin pohtimaan tanssin, muotoilun ja ilmaisun käyttömahdollisuuksia omista arkisista lähtökohdista käsin. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota oivalluksia siitä, että luovien menetelmien hyödyntäminen kannattaa, sillä se voi parhaimmillaan tuottaa iloa sekä ammattilaiselle että asiakkaalle.

Koulutusmateriaaleissa tarjottiin pohdittavaksi esimerkiksi nuorten kohtaamisen monet mahdollisuudet: Millainen kohtaaminen nuoren kanssa syntyisi, jos aloitettaisiinkin keskustelu kuvilla? Rohkenisitko kokeilla Whats App-keskustelua pelkkien kuvien avulla? Emojit, giffit, omat valokuvat ja piirrokset – mitä niillä voisi ilmaista? Typistyykö nuoren ilmaisu vai tulisiko vastaukseksi muutakin kuin ”ihan hyvää kuuluu”. Päästäänkö kuvakeskustelulla kenties lähemmäksi tunteita?

Luovat menetelmät tarjoavat asiakas- ja vapaaehtoistyöhön uusia välineitä, joilla voidaan madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä ja hahmottaa uusia toimintamahdollisuuksia. Luovaa toimintaa suosimalla perheiden hyvinvoinnin edistäjä voi fasilitoida tilanteita, joissa ihminen kartuttaa itsetuntemustaan, saa etäisyyttä arkeensa ja näkee elämänsä uudenlaisesta näkökulmasta. Luovilla menetelmillä on myös mahdollista ottaa entistä paremmin huomioon yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita, elämäntilanteita ja tarpeita.

Luovien menetelmien etuna on, että niiden kokeilu ja käyttöönotto tarjoavat ammatillisen uusiutumisen mahdollisuuksia. Arkiset työtilanteetkin näyttäytyvät uudessa valossa. Perheiden kanssa työskentelevä voi luovia menetelmiä hyödyntämällä vähentää työnsä kuormittavuutta.

Koulutusta kiiteltiin positiivisesta tunnelmasta ja ”tekemisen meinigistä”. ”Käytännön harjoitukset olivat todella hyviä, koska niiden kautta pääsi itse testaamaan, miltä niiden tekeminen tuntuu ja ne jäivät siten hyvin muistiin,” koulutukseen osallistuja pohti palautteessaan.

Artikkelin kirjoittamiseen on osallistunut Mari Hautala Keski-Suomen Tanssin Keskuksesta.

Yhteydenotot

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352