artikkeli

Luovia ja liikuttavia kohtaamisia näköpiirissä – Uskallatko kokeilla?

Teksti
Likes, Meijän perhe liilkkeellä

Arkiset valinnat ratkaisevat usein sen, miten hyvinvoinnin edistäjän toimet tuottavat toivottua tulosta. Näkökulmia valintojen tekemiseen tarjoaa Meijän perhe liikkeellä -hankkeen julkaisema videosarja, jolla herätellään pohtimaan perheiden hyvinvoinnin edistämisen monia mahdollisuuksia.

Järvimaisema ja etualalla puiden oksia.

Fyysinen aktiivisuus ja puuhakkuus lisääntyvät yleensä silloin, kun ihminen haluaa toteuttaa itselleen tärkeitä asioita ja löytää arvokkaana pitämiään kokemuksia. Juuri julkaistu videosarja muistuttaa, että perheiden hyvinvoinnin edistäjillä on lukemattomia mahdollisuuksia tukea arkiaktiivisuudelle perustuvaa kokonaisvaltaista hyvinvointia silloinkin, kun liikunta harrastuksena ei ole perheen tai yksilön ”omin juttu”. 

Usein toimivat ratkaisut löytyvät arkisista puitteista – niiden monet mahdollisuudet vain täytyy tunnistaa ja hoksata ottaa käyttöön!

Perinteiseen toimistotapaamiseen verrattuna liikkeen lisääminen voi kannatella hyvinvointia monin tavoin, mutta auttaa myös pääsemään alkuun käsittelyä vaativien pulmien kanssa. Tämä voi tuoda säästöä resurssienkin näkökulmasta ja tuottaa kohdattavalle lempeämmän tavan työstää tilannettaan. Lisäetuna on se, että luovia ja liikettä lisääviä työskentelytapoja suosiessaan työntekijä edistää myös omaa työhyvinvointiaan. Työskentelyotteeseen liittyvät valinnat voivat olla fyysistä aktiivisuutta lisääviä tekoja, jotka tukevat niin kohdattavan asiakkaan kuin työntekijän jaksamista ja voimavaroja.

Työkaluja perheiden hyvinvoinnin edistäjille

Videosarja on osa Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa tuotettavaa, perhekeskustoimijoille suunnattavaa työkalutarjotinta. Videot toimivat itsenäisesti, mutta niitä voidaan hyödyntää myös osana koulutus- tai opetustilannetta, kokousta tai vaikkapa kehittämispäivää. 

Videoiden äärellä on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan, voisiko perheiden hyvinvoinnin edistämisen arjessa jotakin tehdä toisin.

Videot rohkaisevat kokeilemaan ja toteuttamaan niin työtä kuin vapaaehtoistoimintaakin luovasti. Videoilla kuvataan erityyppisiä kohtaamistilanteita, joissa esille nousee liikkumisen ja toiminnallisuuden sekä esimerkiksi luontoympäristön hyödyntämisen merkitys lapsia, nuoria ja perheitä kohtaavien toimijoiden työssä. Videosarjan kohderyhmänä ovat perheitä kohtaavat ammattilaiset kunnan eri sektoreilta sekä järjestöjen ja seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset.  

Miten voisit hyödyntää luontolähtöisiä menetelmiä?

Videosarjan ensimmäinen aihepiiriin orientoiva video julkaistiin alkukeväästä 2022. Siinä viitataan mm. luontolähtöisiin työskentelytapoihin. On osoitettu, että myönteisillä luontokokemuksilla on suora vaikutus hyvinvointiin muun muassa luonnossa liikkumisen rentouttavan ja stressistä palauttavan vaikutuksen vuoksi.

Lähiluonnossa syntyvät, vuodenajasta toiseen muuntuvat luontokokemukset voidaankin valjastaa työkaluksi perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Parhaimmillaan yhteinen vuorovaikutushetki lähiluonnossa voi rohkaista perhettä tai nuorta lähtemään ulos liikkumaan jatkossa myös oma-aloitteisesti.

Miten kulttuuri voisi rikastuttaa sinun ja toiminnassasi kohtaamiesi ihmisten arkea?

Sarjan loput kaksi videota ensiesitettiin Kohtaamisissa on mahdollisuus –verkostotapahtumassa toukokuussa 2022. Niiden ydinsisältö kytkeytyy luovien menetelmien hyödyntämiseen.

Perhekeskustoiminnassa luovat työskentelytavat voivat olla esimerkiksi toimintaa, jossa musiikki, kuvataide, kirjallisuus tai tanssi otetaan osaksi kohtaamis- ja vuorovaikutustilannetta. Tällöin luovilla menetelmillä ei tavoitella tiettyä taiteellista lopputulosta, vaan vapaata yksilöllistä ilmaisua ja reflektiota virittävää prosessia.

Katso toiselta videolta, millaisia mahdollisuuksia kirjallisuus tarjoaa asiakas- ja vapaaehtoistyöhön esimerkiksi madaltamaan puheeksi ottamisen kynnystä. Tutustu myös kolmanteen videoon, jossa pohditaan, kuinka huomioida entistä paremmin kohdatun ihmisen yksilöllisiä kiinnostuksen kohteita, elämäntilanteita ja tarpeita.

Kohtaamisissa on mahdollisuus

Kohtaamisen monia mahdollisuuksia hyödyntämällä hyvinvointia syntyy merkityksellisten asioiden tekemisestä ja voimaantumisesta, kun kukin yksilö voi ammentaa omista vahvuuksistaan yhteisessä kohtaamisessa. Kaikilla on lupa nauttia omasta luovuudesta, kehollisuudesta ja itseilmaisusta. Luovissa kohtaamisissa kaikki osapuolet voivat oppia toisiltaan ja rikastuttaa arkeaan.

Kohtaamisissa on mahdollisuus -videosarja on tuotettu Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa (2020–2022). Hanke on rahoitettu terveyden edistämisen määrärahalla (STM).

#LuoviaKohtaamisia

Yhteydenotot

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352