artikkeli

Osaamista voidaan kehittää ilman istumista – tuore podcast kannustaa arkiaktiivisuuteen

Teksti
Likes, Meijän perhe liikkeellä

Luovia kohtaamisia -podcast on suunnattu perheitä kohtaaville toimijoille. Keskustelussa ovat mm. luontolähtöiset menetelmät, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmat, kehollisuus, universaali vanhemmuus ja Lapset puheeksi -menetelmä. Kantavana teemana on se, miten arkiaktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria voitaisiin jalkauttaa hyvinvointityön arkeen.

Mikrofoni ja kuulokkeet. Mikrofonin päällä seisoo miniatyyrihahmoja.

Podcast on julkaistu osana kolmivuotista Meijän perhe liikkeellä -projektia, jossa tavoitteena on ollut tunnistaa ja tuoda näkyväksi liikkumisen merkitys osana perheitä kohtaavien toimijoiden työotetta ja keinovalikoimaa. Hankkeen päätoteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja osatoteuttajana Keski-Suomen Liikunta ry.

Työhyvinvointi edellä suunnittelussa

”Halusimme toimenpiteissä ottaa huomioon perhekeskustoimijoiden työhyvinvoinnin ja tukea sitä konkreettisesti”, kertoo projektipäällikkö Kaisa Koivuniemi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesistä.

Monella alalla toimintaresurssit menivät pandemian poikkeusoloissa selviytymiseen, joten luonnollisesti ei ole ollut mahdollisuuksia lähteä koulutuksiinkaan aikaisempien vuosien tapaan. Käynnissä ollut soteuudistus ja sen luomat epävarmuudet tulevasta ovat myös kuormittaneet hyvinvoinnin edistäjien arkea.

Niukkojen resurssien keskellä on tärkeä muistaa, että hyvä fyysinen kunto on tutkitusti yksi keskeinen työssä jaksamisen ja palautumisen osatekijä. Kun ammattilainen ja vapaaehtoinen voi itse hyvin, hän pystyy paremmin auttamaan myös muita voimaan hyvin.

Luovia kohtaamisia -podcast virittää hyvinvointityön kehittämismahdollisuuksien pohdintaan ja tarjoaa tilaisuuksia myös oman ammatillisen osaamisen laajentamiselle. Jaksoja voidaan hyödyntää osana koulutus- tai opetustilannetta ja antaa kuunneltavaksi esimerkiksi ennen työyhteisön kehittämispäivää.

Podcastin keskeinen sanoma on, että luovat menetelmät paitsi rikastavat asiakkaiden elämää myös lisäävät työntekijän kokemaa mielekkyyttä, tuovat työpäivään vaihtelua ja edistävät työssä jaksamista. ”Työntekijöitä ja perheitä liikuttavat toimintatavat voidaan tuoda osaksi normaaliarkea ja siitä hyötyvät kaikki osapuolet”, Koivuniemi summaa.

Tavoitteena arkiaktiivisuutta tukeva toimintakulttuuri

Hyvinvoinnin perustaa luo päivittäinen arkiaktiivisuus. Arkiaktiivisuus lisääntyy purkamalla istumisen normeja ja rakentamalla toimintakulttuuria, jossa on mahdollisuuksia liikkumiseen nykyistä enemmän.

Keskeinen kysymys kuuluu: Millaista olisi sellainen ammattiosaamisen kehittäminen, joka ei vaadi istumista luennolla, kokouspöydässä tai kirjan ääressä? Liikkuminen edistää tutkitusti oppimista, joten millä keinoilla voitaisiin mahdollistaa oivaltaminen ja uuden tiedon omaksuminen liikkuen?

Perhekeskustoimijoille suunnatun tiedon välittämiseen valittiin podcast-formaatti, joka antaa uusia ulottuvuuksia hankeviestintään. Podcastin sisältöön perehtyminen ei vaadi paikallaanoloa. Siksi se ammatillisen osaamisen kehittämisen väylänä tukee arkiaktiivisuutta. Podcast toimii upeasti vaikkapa luurit päässä ulkoillessa!

Arkiaktiivisuutta tukevan toimintakulttuurin luominen ei ole vain liikuntaväen vaan jokaisen tavallisen työyhteisön asia. Jos aidosti halutaan rakentaa arkiaktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria, vaatii se myös hankeviestinnältä konkreettisia tekoja. ”Jamkin strategiassa nimetty luova suunnannäyttäjyys voisi merkitä käytännön tasolla sitoutuneita viestinnällisiä valintoja arkiaktiivisuutta tukevan toimintakulttuurin puolesta”, pohtii Meijän perhe liikkeellä -projektissa vuonna 2022 toiminut viestinnän asiantuntija Kaisa-Riitta Aho.

Luovuus hyvinvointityön voimavarana

”Luovia kohtaamisia -podcast kannustaa pohtimaan, kuinka moninaisilla keinoilla voidaan luoda myönteisiä tuntemuksia herättäviä ja hyvinvointia edistäviä kohtaamisia”, Koivuniemi selittää. Hyvinvointityön arjessa kohdattujen ihmisten tarpeet ja tilanteet ovat ainutlaatuisia, joten luovuudella on tärkeä osansa sopivien ammatillisten toimintatapojen löytämisessä.

Neliosaisessa podcastissa eri alojen asiantuntijat kertovat omia kokemuksiaan luovien menetelmien käytöstä. Jaksojen teemat niveltyvät projektissa järjestettyihin koulutuksiin, joissa kokeiltiin erilaisten harjoitteiden muodossa luovien menetelmien soveltamista käytäntöön.

Pikkuhahmojen valokuvaaminen on yksi esimerkki arkiaktiivisuutta lisäävästä luovasta menetelmästä, joka sopii hyvinvoinnin edistäjien työkalupakkiin. Lähiluonnossa pikkuhahmoja kuvaamalla arkista liikettä kertyy huomaamatta. Samalla hyvinvoinnin edistäjä voi tukea itseilmaisuun ja arvotyöskentelyyn liittyviä päämääriä. Podcastin nauhoitusten lomassa syntyi tämän artikkelin kuvituskuva ja hanketiimin suupielten hymykin.

Kuuntele Luovia kohtaamisia -podcast

Podcast sisältää jaksokohtaiset linkkilistat, joista löytyy lisätietoa käsitellyistä teemoista.

Lisätietoja

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352