Materiaalit

Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissäsi perheitä kohtaavien työntekijöiden ja vapaaehtoisten toiminnassa, opetuksessa sekä monitoimijaisessa liikkumisen edistämistyössä.

Rantakivellä seisoo miniatyyrihahmoja ringissä. Taustalla on kaisloja ja vettä.

Kohtaamisten poluilla -kokonaisuus

Thinglink-multimedia-alustalle rakennettu kokonaisuus palvelee laajasti hyvinvointialan toimijoita. Se sisältää hankkeessa järjestetyn koulutuskokonaisuuden vapaasti ladattavia materiaaleja, luovan hyvinvointityön keskeis käsitteitä, hankkeen videotallenteita sekä terveyden ja liikunnan edistämistyön tausta-ajattelua. 

Sisältöjä voidaan käyttää esimerkiksi puheeksi ottamisen tukena, osaamisen vahvistamiseen, tiimityöskentelyn tai toimipisteiden kehittämiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä koulutukseen. Kokonaisuus toimii myös yhteisen hyvinvointityön välineenä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla esimerkiksi perhekeskustoiminnan kehittämisessä. 

Koonti on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla kuten myös vapaa-aika-, kulttuuri ja nuorisotoimessa sekä järjestöissä, seurakunnissa ja seuroissa toimiville. 

Mukana 360-kierroksella seikkailevat pikkuhahmot, joita käytettiin hankkeen järjestämän koulutuksen työpajassa. Pikkuhahmojen kuvaaminen lähiluonnossa on yksi arkiaktiivisuutta lisäävä menetelmä, joka sopii perheiden hyvinvoinnin edistäjien työkalupakkiin. Kuinka monessa kuvassa tai videossa yhteensä bongaat pikkuhahmoja kierroksella?

Luovia kohtaamisia -podcast

Hyvinvointityön arki on täynnä mahdollisuuksia luoville kohtaamisille. Neliosaisessa podcast-sarjassa inspiroivat asiantuntijavieraat kertovat kokemuksistaan luovien työskentelytapojen parissa ja pohtivat menetelmien soveltamista hyvinvointityön arkeen. Jokaiseen jaksoon liittyy materiaalikokonaisuus, josta löydät lisätietoa aiheesta.

Podcast-sarjan jaksot

1. Luonto ja hyvinvointi

Podcastin avausjaksossa juontajaOssi Valpion vieraana on lehtori Laura Hokkanen, joka tuo keskusteluun näkökulmia luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luontoympäristöjen hyödyntämisestä hyvinvointityössä. Keskustelussa syvennytään siihen, mitä luontolähtöiset menetelmät ovat, mitä etuja niihin liittyy ja miten niitä voi opetella hyödyntämään omassa arjessa. Konkreettisten esimerkkien lomassa pohditaan lisäksi sitä, millaisia tunteita luonto voi herättää ja miksi on merkityksellistä, että opimme sosiaalisessa työssä esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden kanssa hyödyntämään enemmän luontoympäristöjä.

 

Jakson materiaalit

2. Keho ja ilmaisu

Toisessa jaksossa Ossi Valpion asiantuntijavieraiksi saapuvat liikuntatieteiden lisensiaatti ja tanssitaiteilija Teija Häyrynen sekä näyttelijä ja opettaja Ville Kiljunen. He keskustelevat kehollista ilmaisua hyödyntävien menetelmien hyvinvointivaikutuksista tutkimustiedon ja omien kokemustensa pohjalta. Monipolvinen keskustelu sivuaa mm. tanssikasvatusta, leikillisyyttä, kontakti-improvisaatiota ja arjen tarinallisuutta. Keskustelijat kuvailevat myös menetelmiään, joilla he kehittävät ja ylläpitävät omaa luovuutta ja läsnäoloa. Ajateltavaksi asettuu se, miten moninaisin tavoin keho ja ilmaisu ovat osa kulttuuria ja miten voisimme ilmaisullista vapautta vaalimalla tukea arjen hyvinvointia.

 

Jakson materiaalit

3. Kohtaaminen ja universaali vanhemmuus

Podcastin kolmannen jakson isona teemana on lämpöä, välittämistä, ymmärrystä ja kuulevia korvia tarjoava kohtaaminen. Kasvatus- ja ohjausalan tuntiopettaja Tuula Pitkänen sekä Perheet ja mielenterveys -yksikön päällikkö Jenni Tolvanen Mieli ry:stä saapuvat Ossi Valpion vieraiksi keskustelemaan universaalista vanhemmuudesta, vanhemmuuden tuesta ja Lapset puheeksi -menetelmästä. Pohdittavana on, miten ammattilaiset ja vapaaehtoistoimijat voivat hyödyntää näitä lähestymistapoja kohtaamisissa ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Jakson materiaalit

4. Tulevaisuus ja terveyden edistäminen

Podcastin viimeisessä jaksossa asetetaan aikakone kohti tulevaisuutta ja unelmoidaan liikunnan edistämisestä osana perhekeskuksia. Ossi Valpion vieraina ovat perhekeskuskoordinaattori Sanna Wirenius, aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela ja terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi. He pohtivat, miten perheitä kohtaavat toimijat voisivat olla osa elintapa- ja liikuntaneuvonnan palveluprosesseja ja millaisia näkymiä perhekeskustoiminnoilla on osana hyvinvointialueita. Visioinnin lomassa keskustellaan myös monialaisen yhteistyön merkityksistä ja mahdollisuuksista.

 

Jakson materiaalit

Kohtaamisissa on mahdollisuus -videosarja

Kohtaamisissa on mahdollisuus -videosarjan äärellä on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan, voisiko perheiden hyvinvoinnin edistämisen arjessa jotakin tehdä toisin. Videoilla kuvataan erityyppisiä kohtaamistilanteita, joissa esille nousee liikkumisen ja toiminnallisuuden sekä esimerkiksi luontoympäristön ja taiteen hyödyntämisen merkitys lapsia, nuoria ja perheitä kohtaavien toimijoiden arjessa.

Videot toimivat itsenäisesti, mutta niitä voidaan hyödyntää myös osana koulutus- tai opetustilannetta, kokousta tai vaikkapa kehittämispäivää.

Työkaluja perheiden hyvinvoinnin edistäjille

Hankkeen avoimet oppimateriaalit on suunnattu opetushenkilöstölle ja koulutustahoille, jotka osallistuvat perheiden hyvinvoinnin edistäjien osaamisen kehittämiseen.

Luovasti liikkeelle -materiaalit ovat helposti omaksuttavassa muodossa jaoteltuina. Kuhunkin osioon liittyy pohdintakysymyksiä, joihin pysähtymällä hyvinvointityön arkea voidaan tarkastella uusista suunnista. Kysymykset ovat hyödynnettävissä oman luovan ajattelun käynnistämisessä tai harjoitustehtävien laadinnan tukena.

Meijän perhe liikkeellä poikkeusoloissa -materiaalit

Materiaalit on koottu, jotta perhekeskustoimijoilla olisi kättä pidempää perheiden arjen hyvinvoinnin tukemiseksi ja oman työssä jaksamisen varmistamiseksi poikkeusoloissa. Materiaali tuotettiin koronapandemian aikaan keväällä 2020 ja päivitettiin keväällä 2021.

Materiaaliin on koottu linkkejä ja vinkkejä seuraavista teemoista:

  • Liikunta ja liikkuminen
  • Kulttuuri, luonto ja leikki
  • Mielen hyvinvointi, jaksaminen ja armollisuus