Likes

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä.

Monitieteistä tutkimusta ja innovatiivisia kehittämishankkeita

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Tutkimusstrategiamme painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä liikunnan strateginen tieto ja tutkimus.

Monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen asiantuntijatoimintaan ja valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien koordinointiin.

Tutkimuksen ja kehittämisen teemat

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä?

Liikunnan strateginen tieto ja tutkimus

Strateginen tieto ja tutkimus lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Likesin strateginen tietotuotanto tuottaa tutkimusta, seurantaa ja arviointia päätöksenteon tueksi.

Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja oppimiseen. Liikkumisen vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu viime aikoina paljon uutta tutkimustietoa.

Tietokantoja ja työkaluja tiedolla johtamiseen

Aktiivisen arjen edistämistä

Liikkuvat-kokonaisuus

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Likes koordinoi Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmia, joiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Ikäinstituutin koordinoima Ikiliikkuja sekä Suomen Ladun koordinoima Liikkuva perhe -ohjelma.

 

 

Ajankohtaista

Uutinen

Juuri julkaistu Liikkuen opiskelukykyä -malli kokoaa yhteen liikkumisen keinot ja hyödyt

Uusi Liikkuen opiskelukykyä -malli tekee näkyväksi ja perustelee liikkumista tukevien toimenpiteiden merkitystä oppilaitoksissa. Mallin avulla eri toimijat ja opiskelijat itse saavat ideaa siitä, millä tavoin opiskelukykyä voidaan edistää liikkumisen keinoin.

Uutinen

Move! arvioitu eurooppalaisten seurantajärjestelmien kärkijoukkoon

Suomessa käytössä oleva Move! on arvioitu yhdeksi laadukkaimmaksi lasten ja nuorten fyysisen kunnon seuranta- ja palautejärjestelmäksi Euroopassa.

Uutinen

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti. Piilo-tutkimuksessa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitattiin liikemittarin avulla 1783 lapselta vuonna 2023.

Uutinen

Miten pienet lapset liikkuvat Suomessa?

Tervetuloa kuulemaan tuoreita Piilo-tutkimuksen tuloksia varhaiskasvatusikäisten lasten liikkumisesta Suomessa vuonna 2023. Livestream 29.2.2024 klo 13 - 15.

Uutinen

”Hei, sopiiks tää myös mulle?” – Työkaluja liikkumisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen

Liikkuva opiskelu -toiminnan perusajatuksena on tarjota opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan aktiivisena toimijana ja että toiminta on saavutettavaa erilaisille opiskelijoille. Liikkumisen intersektionaalisuuskiekko sekä Saavutettavuuden nelikenttä ovat työkaluja yhdenvertaisuuden sekä tasa-arvon edistämiseen.

Uutinen

Toimintamalleja opiskeluarkeen - opas opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseen on julkaistu

Oppilaitosten rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa on merkittävä. Opiskelupäivien aikaisen liikkumisen lisääminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat keinoja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opiskelukykyä. Mieli liikkeelle -hankkeen kokoama opas pyrkii vastaamaan oppilaitosten tarpeeseen konkreettisista ja helposti saatavilla olevista toimintamalleista, joilla edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista toisella asteella ja korkeakouluissa.

Artikkelit

Artikkeli

Terveyden asiantuntijat mukana SmartCHANGE-tutkimuksessa

Jamk on mukana ainoana suomalaisena toimijana kansainvälisessä SmartCHANGE-tutkimushankkeessa. Likesin tutkijaryhmä on kutsunut terveydenhuollon asiantuntijoita ja ammattilaisia SmartCHANGEn osallistavaan tutkimukseen.

Artikkeli

Lukioissa tutkitaan liikkumisen vaikutusta oppimiseen

Fyysisesti aktiiviset oppitunnit lukiossa -tutkimuksessa selvitetään, miten säännöllinen taukoliikunta vaikuttaa oppimistuloksiin ja hyvinvointiin.

Artikkeli

Pyöräilyn olosuhteet -selvitys infograafeina

Pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja pyöräilyn edistämistyö ovat lisääntyneet ja vakiintuneet Suomen kunnissa vuosien 2010–2023 aikana. Viime vuosina edistämistyö on saavuttanut yhä pienemmät kunnat.

Tapahtumat

28.5.

Etukeno-verkkotapahtuma: Liikkeellä kohti menestystä – johtaja, investoi ihmiseen

Etukeno-verkkotapahtumassa Liikkeellä kohti menestystä – Johtaja, investoi ihmiseen tiistaina 28.5. klo 10.00–11.15 pohditaan, miten hyvinvointia johdetaan tavoitteellisesti.

14.6.

Liikuttaako varhaiskasvatus? – Liikkuva varhaiskasvatus -arvioinnin julkistamistilaisuus

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoisen arvioinnin toteuttamisen Kansalliselta koulutuksen arviointikeskukselta (Karvi). Arvioinnin tulokset julkaistaan perjantaina 14.6.2024 klo 10.00−12.00.

 

Palvelut

Likes toimii pääosin julkisella rahoituksella. Tarjoamme asiantuntijuuttamme myös palveluina. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi yritykset, kunnat ja järjestöt. Valtaosa palveluistamme räätälöidään asiakkaan tarpeesta lähtien. Tuo meille kysymyksesi tai ongelmasi, me löydämme siihen ratkaisun.

Asiantuntijapalvelut

Fyysisen kunnon mittaukset

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Fyysisen kunnon mittauksilla saadaan yksilöllistä tietoa, jolla voidaan edistää jaksamista työssä ja vapaalla.

Asiantuntijapalvelut

Liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Tutkimukseen ja käytäntöön perustuvaa tietoa, apua ja sparrausta liikkumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Koulutus ja kehittäminen

Työkykyjohtamisen palvelut

Kuinka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä? Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Likesin julkaisut

Likes tuottaa ja kokoaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta. Tutustu julkaisuihin!

Kysy lisää

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737