Likes

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä.

Monitieteistä tutkimusta ja innovatiivisia kehittämishankkeita

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Tutkimusstrategiamme painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä strateginen tietotuotanto.

Monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen asiantuntijatoimintaan ja valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien koordinointiin.

Tutkimuksen ja kehittämisen teemat

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä?

Liikunnan strateginen tieto ja tutkimus

Strateginen tieto ja tutkimus lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Likesin strateginen tietotuotanto tuottaa tutkimusta, seurantaa ja arviointia päätöksenteon tueksi.

Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja oppimiseen. Liikkumisen vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu viime aikoina paljon uutta tutkimustietoa.

Tietokantoja ja työkaluja tiedolla johtamiseen

Aktiivisen arjen edistämistä

Liikkuvat-kokonaisuus

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Likes koordinoi Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmia, joiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Ikäinstituutin koordinoima Ikiliikkuja sekä Suomen Ladun koordinoima Liikkuva perhe -ohjelma.

 

 

Ajankohtaista

Uutinen

Varhaiskasvatus liikuttaa koteja enemmän – Arkiseikkailu kannustaa yhteiseen arkiliikkumiseen

Kolmatta kertaa järjestettävää Arkiseikkailu-kampanja kannustaa lapsiperheitä yhteiseen arkiliikkumiseen lähiympäristössä. Lisäksi kampanja herättelee pohtimaan perheiden omia arkirutiineja riittävän liikkumisen kannalta.

Uutinen

Kare Norvapalo Likesin päälliköksi 1.10.2023 - 31.5.2024

Likesin tulosalueen päällikkö Eino Havas jää toimivapaalle lokakuussa 2023. Hyvinvointiyksikön TKI-päällikkö Kare Norvapalo toimii Likesin tulosalueen päällikkönä 1.10.23-31.5.24.

Uutinen

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -tutkimuksen julkistamistilaisuus 1.9.2023

Mikko Salasuon, Kati Lehtosen ja Kai Tarvaisen toimittama Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta käsittelee Pohjois-Lapin seutukunnan alueella kouluja käyvien 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista.

Uutinen

Pienten lasten liikkumisen tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu syksyllä

Pienten lasten liikkumisesta kerätään nyt ensimmäistä kertaa systemaattista, väestötasoista tutkimustietoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin Piilo 2023 -tutkimushanke tuottaa kansallista tilannetietoa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumisen määrästä, laadusta ja olosuhteista Suomessa. Puolet tutkimuksen aineistosta on kerätty, ja tiedonkeruu jatkuu syksyllä yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen kanssa.

Uutinen

Lisää liikettä oppitunneille

Lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa istuen pulpetin ääressä. Liikunnallinen toimintakulttuuri kouluissa on paitsi liikkumisen lisäämistä, myös paikallaanoloajan vähentämistä ja istumisen tauottamista.

Uutinen

Likes käynnistää liikkumiseen, oppimiseen ja aktiiviseen elämäntapaan liittyviä tutkimuksia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes käynnistää syksyllä 2023 kaksi merkittävää tutkimusta liikkumisen ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan vaikutuksesta oppimiseen ja ammatilliseen suoriutumiseen elämänkulun eri vaiheissa.

Tapahtumat

2.11.

Kuinka Suomi liikkuu tulevaisuudessa? -seminaari

Toivotamme koko liikunta-, urheilu- ja hyvinvointiyhteisön tervetulleeksi Kuinka Suomi liikkuu tulevaisuudessa -seminaariin 2.11.2023!

 

Palvelut

Likes toimii pääosin julkisella rahoituksella. Tarjoamme asiantuntijuuttamme myös palveluina. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi yritykset, kunnat ja järjestöt. Valtaosa palveluistamme räätälöidään asiakkaan tarpeesta lähtien. Tuo meille kysymyksesi tai ongelmasi, me löydämme siihen ratkaisun.

Asiantuntijapalvelut

Fyysisen kunnon mittaukset

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Fyysisen kunnon mittauksilla saadaan yksilöllistä tietoa, jolla voidaan edistää jaksamista työssä ja vapaalla.

Asiantuntijapalvelut

Liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Tutkimukseen ja käytäntöön perustuvaa tietoa, apua ja sparrausta liikkumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Koulutus ja kehittäminen

Työkykyjohtamisen palvelut

Kuinka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä? Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Likesin julkaisut

Likes tuottaa ja kokoaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta. Tutustu julkaisuihin!

Kysy lisää

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737