Likes

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä.

Monitieteistä tutkimusta ja innovatiivisia kehittämishankkeita

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Tutkimusstrategiamme painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä liikunnan strateginen tieto ja tutkimus.

Monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen asiantuntijatoimintaan ja valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien koordinointiin.

Tutkimuksen ja kehittämisen teemat

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä?

Liikunnan strateginen tieto ja tutkimus

Strateginen tieto ja tutkimus lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Likesin strateginen tietotuotanto tuottaa tutkimusta, seurantaa ja arviointia päätöksenteon tueksi.

Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja oppimiseen. Liikkumisen vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu viime aikoina paljon uutta tutkimustietoa.

Tietokantoja ja työkaluja tiedolla johtamiseen

Aktiivisen arjen edistämistä

Liikkuvat-kokonaisuus

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Likes koordinoi Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmia, joiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Ikäinstituutin koordinoima Ikiliikkuja sekä Suomen Ladun koordinoima Liikkuva perhe -ohjelma.

 

 

Ajankohtaista

Uutinen

Liikkuvan varhaiskasvatus -toiminnan ulkoinen arviointi: Liikkuva varhaiskasvatus on merkittävästi lisännyt mahdollisuuksia tukea lasten liikkumista

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoisessa arvioinnissa (2024) todetaan, että Liikkuva varhaiskasvatus on edistänyt merkittävästi liikkumista tukevaa toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa.

Uutinen

Liikuntapolitiikka ohjaa vastuulliseen ja eettiseen toimintaan - seuratasolla urheilun eettisyys on arkisia valintoja

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet -tutkimuksessa Likesin tutkija Samuli Oja, johtava tutkija Kati Lehtonen ja tutkijatohtori Marjukka Mikkonen Tampereen yliopistosta tarkastelevat eettisyyttä liikuntakulttuurin eri toimijatasoilla.

Uutinen

Eino Havas palasi toimivapaalta Likesin päälliköksi

Eino Havaksen toimivapaa on päättynyt, ja hän jatkaa Likesin päällikkönä 1.6.2024 lähtien.

Uutinen

Matikkaintoa vai matikka-ahdistusta? Motorinen taitotaso vaikuttaa oppimiseen liittyviin tunteisiin ja asenteisiin

Matematiikan oppimista voi motivoida lisäämällä oppitunteihin liikkumista. Liikkuvaa matikkaa -tutkimuksen tuoreimpana tuloksena on havaittu, että motorinen taitotaso vaikuttaa oppimiseen liittyviin tunteisiin ja asenteisiin.

Uutinen

Juuri julkaistu Liikkuen opiskelukykyä -malli kokoaa yhteen liikkumisen keinot ja hyödyt

Uusi Liikkuen opiskelukykyä -malli tekee näkyväksi ja perustelee liikkumista tukevien toimenpiteiden merkitystä oppilaitoksissa. Mallin avulla eri toimijat ja opiskelijat itse saavat ideaa siitä, millä tavoin opiskelukykyä voidaan edistää liikkumisen keinoin.

Uutinen

Move! arvioitu eurooppalaisten seurantajärjestelmien kärkijoukkoon

Suomessa käytössä oleva Move! on arvioitu yhdeksi laadukkaimmaksi lasten ja nuorten fyysisen kunnon seuranta- ja palautejärjestelmäksi Euroopassa.

Artikkelit

Artikkeli

Tiedolla johtaminen kokoaa olennaisen

Janne Haikari on aloittanut toukokuussa 2024 Likes-Liikkuvien tiedolla johtamisen vanhempana asiantuntijana.

Artikkeli

Terveyden asiantuntijat mukana SmartCHANGE-tutkimuksessa

Jamk on mukana ainoana suomalaisena toimijana kansainvälisessä SmartCHANGE-tutkimushankkeessa. Likesin tutkijaryhmä on kutsunut terveydenhuollon asiantuntijoita ja ammattilaisia SmartCHANGEn osallistavaan tutkimukseen.

Artikkeli

Lukioissa tutkitaan liikkumisen vaikutusta oppimiseen

Fyysisesti aktiiviset oppitunnit lukiossa -tutkimuksessa selvitetään, miten säännöllinen taukoliikunta vaikuttaa oppimistuloksiin ja hyvinvointiin.

Tapahtumat

 

Palvelut

Likes toimii pääosin julkisella rahoituksella. Tarjoamme asiantuntijuuttamme myös palveluina. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi yritykset, kunnat ja järjestöt. Valtaosa palveluistamme räätälöidään asiakkaan tarpeesta lähtien. Tuo meille kysymyksesi tai ongelmasi, me löydämme siihen ratkaisun.

Asiantuntijapalvelut

Fyysisen kunnon mittaukset

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Fyysisen kunnon mittauksilla saadaan yksilöllistä tietoa, jolla voidaan edistää jaksamista työssä ja vapaalla.

Asiantuntijapalvelut

Liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Tutkimukseen ja käytäntöön perustuvaa tietoa, apua ja sparrausta liikkumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Koulutus ja kehittäminen

Työkykyjohtamisen palvelut

Kuinka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä? Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Likesin julkaisut

Likes tuottaa ja kokoaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta. Tutustu julkaisuihin!

Kysy lisää

Eino Havas

Päällikkö, Likes, Head of Department Likes
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358500605527

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737