Likes

Liikunta ja liikkuminen osana arkea mahdollistavat hyvinvoivan yksilön ja yhteiskunnan. Me Likesillä luomme edellytyksiä aktiiviselle arjelle ja näytämme suuntaa liikkeelle, jotta jokainen liikkuisi riittävästi.

Likes toteuttaa monitieteistä tutkimusta, koordinoi valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä.

Monitieteistä tutkimusta ja innovatiivisia kehittämishankkeita

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja käytännössä hyväksi havaittuun kokemukseen. Tutkimusstrategiamme painopisteitä ovat lasten ja nuorten liikunta, vähän liikkuvien elämäntapa, yhteiskunnan rakenteet ja toimintakulttuurit sekä strateginen tietotuotanto.

Monitieteinen tutkimus yhdistyy innovatiivisiin kehittämishankkeisiin, aktiiviseen asiantuntijatoimintaan ja valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien koordinointiin.

Tutkimuksen ja kehittämisen teemat

Liikunta ja liikkuminen elämänkulussa

Likes tuottaa monialaista tietoa liikunnasta ja liikkumisesta elämänkulun eri vaiheissa. Millaiset tekijät vaikuttavat aktiivisen elämäntavan muodostumiseen? Miten liikuntaa ja liikkumista voidaan edistää erilaisissa väestöryhmissä?

Liikunnan strateginen tieto ja tutkimus

Strateginen tieto ja tutkimus lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Likesin strateginen tietotuotanto tuottaa tutkimusta, seurantaa ja arviointia päätöksenteon tueksi.

Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja oppimiseen. Liikkumisen vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu viime aikoina paljon uutta tutkimustietoa.

Tietokantoja ja työkaluja tiedolla johtamiseen

Aktiivisen arjen edistämistä

Liikkuvat-kokonaisuus

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Likes koordinoi Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Liikkuva aikuinen -ohjelmia, joiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat Ikäinstituutin koordinoima Ikiliikkuja sekä Suomen Ladun koordinoima Liikkuva perhe -ohjelma.

 

 

Ajankohtaista

Uutinen

Opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin valtakunnallinen edistäminen jatkuu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on saanut jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämiseen liikkumisen keinoin. Työssä keskistytään yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen.

Uutinen

Sujuvampaa arkea ja huonoa säätä – huoltajien syyt kuljettaa lapset ja nuoret kouluun

Fiksusti kouluun -ohjelman julkaisemasta selvityksessä Koulumatkojen kulkutavat huoltajien silmin kuvataan huoltajien näkemyksiä siitä, miksi lapsi kulkee koulumatkansa kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä tai henkilöautolla ja miten koululaisten aktiivista kulkemista voitaisiin lisätä.

Uutinen

Miten suomalaisia on kannustettu liikkumaan? - Liikuntakampanjoiden julisteita esillä Urheilumuseo Tahdossa

Hikeä, huvia ja hyötyä -näyttely Urheilumuseossa 23.9.2023 - 1.9.2024. Yhtenä osana näyttelyä on Likesin tutkijan Maria Rantalan väitöskirjaan pohjautuva näyttely liikuntakampanjoiden julisteistä.

Uutinen

Varhaiskasvatus liikuttaa koteja enemmän – Arkiseikkailu kannustaa yhteiseen arkiliikkumiseen

Kolmatta kertaa järjestettävää Arkiseikkailu-kampanja kannustaa lapsiperheitä yhteiseen arkiliikkumiseen lähiympäristössä. Lisäksi kampanja herättelee pohtimaan perheiden omia arkirutiineja riittävän liikkumisen kannalta.

Uutinen

Kare Norvapalo Likesin päälliköksi 1.10.2023 - 31.5.2024

Likesin tulosalueen päällikkö Eino Havas jää toimivapaalle lokakuussa 2023. Hyvinvointiyksikön TKI-päällikkö Kare Norvapalo toimii Likesin tulosalueen päällikkönä 1.10.23-31.5.24.

Uutinen

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -tutkimuksen julkistamistilaisuus 1.9.2023

Mikko Salasuon, Kati Lehtosen ja Kai Tarvaisen toimittama Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta käsittelee Pohjois-Lapin seutukunnan alueella kouluja käyvien 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista.

Artikkelit

Artikkeli

Tuomas tutkii eurooppalaista urheilupolitiikkaa

Euroopan unionin urheilupolitiikka eurooppalaisen urheilun mallin näkökulmasta -julkaisun on tehnyt Likesin tutkija Tuomas Häkli.

Artikkeli

Miten olis liikuntatutorit? - InnoFlashin ideamyllystä uusia malleja liikkumiseen ja yhteisöllisyyteen

Rajakadun kampuksella pyörittiin post it -lappujen keskellä. InnoFlash-opintojaksolla eri alojen opiskelijat miettivät tiimeissä ratkaisuja ja konsepteja heille annettuun haasteeseen. Likesin Mieli liikkeelle -hanke pisti opiskelijat miettimään, miten liikkumisella lisätään korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Artikkeli

SchoolWell-hanke aloittaa podcast-sarjan

SchoolWell-hankkeen tuottaman Kouluilta-podcastin ensimmäinen jakso on julkaistu. Kouluilta-podcast vastaa koulun arkea käsitteleviin ajankohtaisiin kysymyksiin tutkimuksen näkökulmasta.

Tapahtumat

 

Palvelut

Likes toimii pääosin julkisella rahoituksella. Tarjoamme asiantuntijuuttamme myös palveluina. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi yritykset, kunnat ja järjestöt. Valtaosa palveluistamme räätälöidään asiakkaan tarpeesta lähtien. Tuo meille kysymyksesi tai ongelmasi, me löydämme siihen ratkaisun.

Asiantuntijapalvelut

Fyysisen kunnon mittaukset

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Fyysisen kunnon mittauksilla saadaan yksilöllistä tietoa, jolla voidaan edistää jaksamista työssä ja vapaalla.

Asiantuntijapalvelut

Liikkumisen ja hyvinvoinnin asiantuntijapalvelut

Tutkimukseen ja käytäntöön perustuvaa tietoa, apua ja sparrausta liikkumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.

Koulutus ja kehittäminen

Työkykyjohtamisen palvelut

Kuinka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä? Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Likesin julkaisut

Likes tuottaa ja kokoaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta. Tutustu julkaisuihin!

Kysy lisää

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737