Koulutus ja kehittäminen

Työkykyjohtamisen palvelut

Kuinka edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista työelämässä?

Tarjoamme monipuolisia palvelukokonaisuuksia työkykyjohtamisen tueksi ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Kenelle
Työyhteisöt
Hinta
Pyydä tarjous
Toteutus
Palvelupaketit sovitaan aina työyhteisön tarpeiden pohjalta.

Riittävän hyvä fyysinen kunto tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta.

Miten teillä kiinnitetään huomiota liikkumiseen ja aktiivisempaan arkeen?

Yksi sairauspoissaolopäivä maksaa yritykselle arviolta noin 350 euroa. Riittävän hyvä fyysinen kunto puolestaan tukee työkykyä ja ehkäisee uupumusta. Henkilöstön liikkumisen edistämisellä on sairauspoissaolojen vähentämisen kannalta kiistaton merkitys.

 

Paras tuki saadaan tunnistamalla henkilöstön lähtökohdat.

Jotta voimme tukea parhaalla tavalla henkilöstönne jaksamista, palvelumme räätälöidään aina henkilöstönne tarpeiden pohjalta.

Toteutamme alkukartoituksia, kuten fyysisen kunnon mittauksia ja terveyskyselyitä, joilla saadaan tietoa henkilöstönne voinnista. Alkukartoituksen pohjalta suunnitellaan yhdessä henkilöstöllenne sopiva koulutusohjelma tai palvelukokonaisuus, jolla voidaan tavoitteista riippuen mm.

 • edistää työssäjaksamista
 • vähentää stressiä ja työuupumusta
 • pidentää työuraa
 • vähentää sairauspoissaoloja
 • ylläpitää henkilöstön fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
 • tukea henkilöstöä elintapamuutoksissa
 • lisätä tietoa työkykyjohtamisen tueksi.

 

Tieto työkyvyn nykytilanteesta ja ennusteesta auttaa tekemään ratkaisevia päätöksiä.

Tieto henkilöstön voinnista ja ennusteesta edistää työhyvinvoinnin kannalta ratkaisevien päätösten tekemistä.

Osana palvelukokonaisuutta voidaan tuottaa mm.

 • Yhteenveto henkilöstön voinnista. Saatte tietoa henkilöstönne fyysisestä kunnosta, työkyvystä ja työssäjaksamisesta.
 • Ennuste työyhteisön tilanteesta. Saatte ennusteen työyhteisön näkymistä terveyden ja työkyvyn suhteen.
 • Tutkimukseen perustuva vertailu. Henkilöstön tuloksia voidaan verrata Likesin keräämään mittausaineistoon suomalaisesta väestöstä (N = 110 000).
 • Työkaluja työkykyjohtamisen tueksi

Keskustellaan ja räätälöidään yhdessä tarpeisiinne sopiva kokonaisuus!

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Jarmo Heiskanen

Testauspäällikkö, Fitness Test Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504285220