Likesin julkaisut

Likes tuottaa ja kokoaa tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta. 
 

Keltainen muistilappu, johon on piirretty hehkulamppu.

Viimeisimmät julkaisut

Erillisjulkaisut

Turunen, M., Kukko, T., Mikkonen, T., Ojajärvi, S. & Onatsu, T. 2023. Koulumatkojen kulkutavat huoltajien silmin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Vape-sanomat. 2023. Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle -hankkeen loppukoonti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lehtonen, K. & Oja, S. 2023. Näkökulmia urheilu- ja liikuntaseurojen avustus- ja tukikäytäntöihin Suomessa.  Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lehtonen, K., Oja, S. & Turunen, M. 2023. Palkkatyö urheilu- ja liikuntaseuroissa: Tilastoaineistot kuvaamassa ammattimaistuvaa urheilua. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lehtonen, K., Oja, S. & Kukko, T. 2023. Seuratietokannan ja Liikunnan järjestötietokannan aineistot ja tekninen toteutus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Syväoja, H., Tarkiainen, E., Kukko, T. & Turunen, M. 2023. Liikunnallinen elämäntapa 2021: Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden loppuselvitysten arviointiraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lehtonen, K., Syväoja, H., Kukko, T. & Turpeinen, S. 2023. Kuntien liikunnan edistämisen rakenteet, resurssit ja voimavarat: Kurre-hankkeen loppuraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lehtonen, K., Syväoja, H., Kukko, T., Turpeinen, S. 2023. Kuntien liikunnan edistämisen rakenteet, resurssit ja voimavarat. Kurre-hankkeen loppuraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Rantala, M. 2022. Kasvualusta: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes 1969–2022. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Laine, K. & Lehtonen, K. 2022. Lapin Liikunta Barents Urheilun koordinoijana. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lehtonen, K. 2022. Suomen saamelaisurheilun organisoituminen, toiminta ja yhteistyö pohjoisimman Lapin alueella. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tarkiainen, E., Turunen, M. & Kukko, T. 2022. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden vuoden 2020 toiminnan tulokset. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja

Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja -sarjan julkaisuja vuosilta 2011–2022. 

Julkaisut 2022

Resultatkortet 2022. Motion för barn och unga i Finland

Resultatkortet 2022. Motion för barn och unga i Finland. 2022. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 414. Jyväskylä yrkeshögskola.

Valtionavustusten lapsilähtöinen tarkastelu liikunnan vastuualueella

Turunen M., Hakamäki M. & Laine K. 2022. Valtionavustusten lapsilähtöinen tarkastelu liikunnan vastuualueella. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 413. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Julkaisuaika: 11.8.2022

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten valtakunnallinen ja alueellinen jakautuminen

Turunen, M., Kukko, T., Inkinen, V., Turpeinen, S. & Laine, K. 2022. Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten valtakunnallinen ja alueellinen jakautuminen. Tutkimustiivistelmä. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Julkaisuaika: 31.5.2022

Henkilöstöliikunnan barometri 2021

Aura, O. Laakkonen, R., Malvela M. & Nurmela S. 2022. Henkilöstöliikunnan barometri 2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 411. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Utbildning till välmåendetutor. Välbefinnande genom kamratverksamhet. Handbok för utbildare

Kangasniemi, A. 2022. Utbildning till välmåendetutor. Välbefinnande genom kamratverksamhet. Handbok för utbildare. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 410. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Julkaisuaika: 11.2.2022

Monipuolistuva liikunta – erilaiset liikkujat

Peotta, H-M., Inkinen, V. & Kaarlo K. 2022. Monipuolistuva liikunta – erilaiset liikkujat. Arviointitutkimus kehittämisavustuksesta Maahanmuuttajien kotoutuminen liikunnan avulla 2011–2019. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 409. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Julkaisuaika: 7.3.2022

Finland’s Report Card 2022 on Physical Activity for Children and Youth

Finland’s Report Card 2022 on Physical Activity for Children and Youth. 2022. LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 407. JAMK University of Applied Sciences.

Toimittajat: Katariina Kämppi, Piritta Asunta & Tuija Tammelin

Julkaisuaika: 10.3.2022

Financial development support for sports clubs 2013–2021 and employment in Finnish sports clubs

Lehtonen, K., Hakamäki, M., Kukko, T. & Oja, S. 2022. Financial development support for sports clubs 2013–2021 and employment in Finnish sports clubs. LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 406. JAMK University of Applied Sciences.

Julkaisuaika: 14.1.2022

Utvecklingsstöd för idrottsföreningsverksamheten 2013–2021 och avlönat arbete i finländska idrottsföreningar

Lehtonen, K., Hakamäki, M., Kukko, T. & Oja, S. 2022. Utvecklingsstöd för idrottsföreningsverksamheten 2013–2021 och avlönat arbete i finländska idrottsföreningar. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 405. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Julkaisuaika: 14.1.2022

Aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistäminen – Fiksusti kouluun -ohjelman toteutus vuosina 2020–2021

Joonas Niemi, Sanna Ojajärvi, Sara Lukkarinen, Helena Suomela, Hanna Vehviläinen. Aktiivisten ja kestävien koulumatkojen edistäminen – Fiksusti kouluun -ohjelman toteutus vuosina 2020–2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 404.

Julkaisu on ladattavissa Fiksusti kouluun -ohjelman verkkosivuilla.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutus vuosina 2015–2021

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteutus vuosina 2015–2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 403.

Kirjoittajat: Kirjoittajat: Johanna Hentunen, Nina Korhonen, Janne Kulmala, Katariina Kämppi, Kirsi Naukkarinen, Anette Mehtälä, Noora Moilanen, Anna Puurunen & Marianne Turunen

Toimittajat: Johanna Hentunen, Anette Mehtälä & Noora Moilanen

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilla.

Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan

Kallio, J., Kulmala, J. & Tammelin, T. 2021. Näkökulmia lasten ja nuorten liikkumisen mittaamiseen ja tulosten tulkintaan. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 402. 

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivuilla.

Tuloskortti 2022. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

Tuloskortti 2022. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. 2022. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 401. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Toimittajat: Katariina Kämppi, Piritta Asunta & Tuija Tammelin

Julkaisuaika: 10.3.2022

 

Julkaisut 2021

4–6-vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot

Mehtälä, A., Sääkslahti, A. & Tammelin, T. 2021. 4–6-vuotiaiden lasten fyysinen aktiivisuus ja motoriset taidot. Piilo-tutkimushankkeen tuloksia varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 400.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilla

Seuratukihankkeiden hakemusarviointi 2021

Oja, S. 2021. Seuratukihankkeiden hakemusarviointi 2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 399.

Julkaisuaika: 5.10.2021

Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta. Kehittämisvaiheen 2019–2021 tulosraportti

Sääkslahti, A., Mehtälä, A. & Tammelin, T. (toim.) 2021. Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta. Kehittämisvaiheen 2019–2021 tulosraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 398. 

Julkaisuaika: 15.9.2021

Gemensam aktivitet – stöd för lärande. Idéer för genomförande av Skolan i rörelse

Kämppi, K., Moilanen, N., Rajala, K., Syväoja, H. & Vehviläinen, H. 2021. Gemensam aktivitet – stöd för lärande. Idéer för genomförande av Skolan i rörelse. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 397.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivuilta.

Hyvinvointia vertaistoiminnan avulla. Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirja

Kangasniemi, A. 2021. Hyvinvointia vertaistoiminnan avulla. Hyvinvointitutor-kouluttajan käsikirja.  Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 396. 

Julkaisuaika: 23.9.2021

Yhdessä liikkuen, oppimista tukien - Ideoita Liikkuvan koulun toteutukseen 

Kämppi, K., Moilanen, N., Rajala, K., Syväoja, H. & Vehviläinen, H. 2021. Yhdessä liikkuen, oppimista tukien - Ideoita Liikkuvan koulun toteutukseen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 395.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivuilta

Soveltavien Move!-mittausten opas opettajille

Soveltavien Move!-mittausten opas opettajille. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 394.

Toimittajat: Piritta Asunta & Anni Lindeman

Julkaisu on ladattavissa Opetushallituksen verkkosivuilta

Liikuntabreikit. Opettajan opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen

Syväoja, H., Asunta, P., Haapala, H., Sneck, S. & Tammelin, T. Liikuntabreikit. Opettajan opas oppitunnin tauottamiseen liikkuen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 392.

Julkaisuaika: 27.5.2021

Liikkuen matikkaa. Opettajan opas 3.lk matematiikan oppituntien toteuttamiseen liikkuen

Sneck, S., Syväoja, H., Asunta, P. & Tammelin, T. (toim.) 2021. Liikkuen matikkaa. Opettajan opas 3.lk matematiikan oppituntien toteuttamiseen liikkuen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 391.

Julkaisuaika: 27.5.2021

Hallitustyöskentely urheilun lajiliitoissa

Lehtonen, K. & Stenvall, J. 2021. Hallitustyöskentely urheilun lajiliitoissa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 390.

Julkaisuaika: 12.4.2021

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset 

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 389.

Toimittajat: Katariina Tuunanen ja Sari Kivimäki

Toisen asteen opiskelijoiden kokemukset hyvinvoinnista ja liikunnan merkitys jaksamiseen

Rajala, K. & Kangasniemi, A. 2021. Toisen asteen opiskelijoiden kokemukset hyvinvoinnista ja liikunnan merkitys jaksamiseen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 388.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva opiskelu -ohjelman verkkosivuilla.

Hierarkiat yläkoulun kaveriporukoissa – Nuoren kokema sosiaalinen asema ja liikkuminen

Rajala, K. 2021. Hierarkiat yläkoulun kaveriporukoissa – Nuoren kokema sosiaalinen asema ja liikkuminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 387.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Julkaisuaika: 8.1.2021

 

 

Julkaisut 2020

Seuratukihankkeiden hakemusarviointi 2020

Oja, S. Inkinen, I. & Lehtonen, K. 2020. Seuratukihankkeiden hakemusarviointi 2020. Yhdenvertaisten, tasa-arvoisten ja saavutettavien liikuntamahdollisuuksien edistäminen liikunta- ja urheiluseuroissa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 386. 

Julkaisuaika: 5.10.2020.

Palkkatyö urheiluseuroissa: Urheiluseurat työnantajina 2013–2020

Turunen, M., Turpeinen, S., Inkinen, V. & Lehtonen, K. 2020. Palkkatyö urheiluseuroissa: Urheiluseurat työnantajina 2013–2020 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 385.

Julkaisuaika: 23.6.2020

Daghemföreståndarens arbetsbok

Daghemföreståndarens arbetsbok. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 383.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilta.

Liikkuva varhaiskasvatus - Johtajan työkirja

Liikkuva varhaiskasvatus - Johtajan työkirja. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 382.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirja

Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirja. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 381.

Teksti: Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kehittäjäverkoston Lapsen osallisuus ja johtajuus -työryhmä

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilta.

100 pientä askelta -ideaopas

100 pientä askelta -ideaopas. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 380.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma-asiakirja

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma-asiakirja. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 379.

Barnens 60 egna lekar -idéguide

Barnens 60 egna lekar -idéguide. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 378.

Henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia liikkumisen edistämisestä varhaiskasvatuksessa 

Kämppi, K., Inkinen, V., Hakonen, H. & Laine, K. 2020. Henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia liikkumisen edistämisestä varhaiskasvatuksessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 377.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilta.

Småbarnspedagogiken i rörelse – Handbok för personalen inom småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken i rörelse – Handbok för personalen inom småbarnspedagogiken. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 376. 

Toimittanut: Småbarnspedagogiken i rörelse-programmets utvecklingsnätverk

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilta.

”Studerandena vet ändå själv bäst vad de tycker om.” Synpunkter på att starta Studier i rörelse -verksamhet vid läroanstalten

”Studerandena vet ändå själv bäst vad de tycker om.” Synpunkter på att starta Studier i rörelse -verksamhet vid läroanstalten. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 375.

Toimittanut: Noora Moilanen

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva opiskelu -ohjelman verkkosivuilta.

 

Julkaisut 2019

National network to support schools’ activities. The development of the Schools on the Move programme and implementation of key project

National network to support schools’ activities. The development of the Schools on the Move programme and implementation of key project. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 374.

Toimittajat: Annaleena Aira & Salla Turpeinen

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivuilla.

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä. Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeiden toteutus vuosina 2017–2019. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 373.

Toimittajat: Noora Moilanen & Hanna Vehviläinen

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva opiskelu -ohjelman verkkosivuilla

Kuntakoordinoinnin ideaopas

Kuntakoordinoinnin ideaopas. Ideoita kunnille Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan koordinointiin. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 372.

Toimittajat: Päivi Virtanen, Noora Moilanen, Kirsi Naukkarinen, Hanna Vehviläinen & Nina Korhonen

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilla.

”Opiskelijat kuitenkin tietää parhaiten, mistä ne tykkää.” Näkökulmia Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämiseen oppilaitoksessa

”Opiskelijat kuitenkin tietää parhaiten, mistä ne tykkää.” Näkökulmia Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämiseen oppilaitoksessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 370.

Toimittaja: Noora Moilanen

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva opiskelu -ohjelman verkkosivuilla.

Småbarnspedagogiken i rörelse – programdokument

Soukainen, U., Karvinen, J., Korhonen, N., Kuusisto, A. Kämppi, K., Moilanen, N. Sääkslahti, A. & Tarkka, K. 2019. Småbarnspedagogiken i rörelse – programdokument. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 369.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilla.

Joy in Motion programme document

Soukainen, U., Karvinen, J., Korhonen, N., Kuusisto, A. Kämppi, K., Moilanen, N. Sääkslahti, A. & Tarkka, K. 2019. Joy in Motion programme document. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 368.

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman verkkosivuilla. 

Asiantuntijaselvitys liikunnan ja urheilun verkostojen ja ohjelmien valtionohjauksesta

Lehtonen, K. & Stenvall, J. 2019. Asiantuntijaselvitys liikunnan ja urheilun verkostojen ja ohjelmien valtionohjauksesta. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 365.

Julkaisuaika: 12.4.2019

Liikkeelle! Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tarina 25 vuotta

Paavilainen, U-M. 2019. Liikkeelle! Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tarina 25 vuotta.  Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 364.

Liikuvaa matikkaa. Opettajan opas: Matematiikkaa liikkuen

Sneck, S., Syväoja, H., Asunta, P., & Tammelin, T. 2019. Liikuvaa matikkaa. Opettajan opas: Matematiikkaa liikkuen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 363.

Liikkuvaa matikkaa: Opettajan opas liikuntabreikkeihin

Syväoja, H., Sneck, S., Asunta, P., & Tammelin, T. 2019. Liikkuvaa matikkaa: Opettajan opas liikuntabreikkeihin. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 362.

Riksomfattande nätverk som stöd för skolornas verksamhet

Riksomfattande nätverk som stöd för skolornas verksamhet. Utveckling av programmet Skolan i rörelse och spetsprojektets genomförande. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 359.

Toimittajat: Annaleena Aira, Salla Turpeinen & Kaarlo Laine

Julkaisu ladattavissa Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivuilta.

Daghemföreståndarens arbetsbok. Handlingar och strukturer inom ledarskapet stöder barnens välbefinnande

Daghemföreståndarens arbetsbok. Handlingar och strukturer inom ledarskapet stöder barnens välbefinnande. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 356.

Valtakunnallinen verkosto koulujen toiminnan tukena

Valtakunnallinen verkosto koulujen toiminnan tukena. Liikkuva koulu -ohjelman kehittyminen ja kärkihankkeen toteutus. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 355.

Toimittajat: Annaleena Aira, Salla Turpeinen & Kaarlo Laine

Julkaisuaika: 30.1.2019

Ylös, ulos ja lenkille!

Rantala, M. 2019. Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941-2010.

Väitöskirjaa voi tilata kustantajan verkkosivuilta.

Julkaisuaika: 2.1.2019

 

Julkaisut 2018

Liikunta ja harrastukset kasvun, kehittymisen ja oppimisen tukena

Koivuniemi, K. & Vatanen, J. 2018. Liikunta ja harrastukset kasvun, kehittymisen ja oppimisen tukena. KesLin ja LIKESin KSLAPE-osahanke. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 352.

Julkaisuaika: 22.11.2018

Finland’s Report Card 2018

Finland’s Report Card 2018. Physical activity for children and youth. LIKES Research Reports on Physical Activity and Health 350.

Julkaisuaika: 30.10.2018

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2018

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2018. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 349. 

Toimittaja: Marianne Turunen

Julkaisuaika: 12.10.2018

Seuratukihakemusten arviointi 2018

Metsälä, L. 2018. Seuratukihakemusten arviointi 2018. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 348.

Julkaisuaika: 12.10.2018

Vammaiset nuoret ja liikunta

Vammaiset nuoret ja liikunta. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 346.

Toimittajat: Susan Eriksson, Päivi Armila & Anni Rannikko

Julkaisuaika: 5.9.2018

Tuloskortti 2018. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

Tuloskortti 2018. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 345. 

Julkaisuaika: 5.9.2018

Seuratuki kansalaistoiminnan tukimuotona

Turpeinen, S., Hakamäki, M., Hentunen, J., Laine, K. & Lehtonen, K. 2018. Seuratuki kansalaistoiminnan tukimuotona. Havaintoja seuratuen seurannasta vuosilta 2013–2017. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 343.

Julkaisuaika: 7.5.2018

Ilo kasvaa liikkuen – johtajan työkirja

Ilo kasvaa liikkuen – johtajan työkirja. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 342.

Julkaisuaika: 7.5.2018

Suomalainen mies vastasi seikkailukutsuun

Suomalainen mies vastasi seikkailukutsuun. SuomiMies seikkailee -kampanja miesten hyvinvoinnin edistäjänä vuosina 2007-2014. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 341.

Toimittaja: Emma-Reetta Hämäläinen

Julkaisuaika: 16.4.2018

Nuoriso- ja liikuntahankkeet turvapaikanhakijatyön tukena 2016–2017

Pasanen, S., Rajala, K. & Laine, K. 2018. Nuoriso- ja liikuntahankkeet turvapaikanhakijatyön tukena 2016–2017. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 340.

Julkaisuaika: 12.3.2018

 

 

 

Julkaisut 2017

Mot aktivare och trivsammare skoldagar - Mellanrapport 1.8.2015–31.12.2016 om programmet Skolan i rörelse

Mot aktivare och trivsammare skoldagar - Mellanrapport 1.8.2015–31.12.2016 om programmet Skolan i rörelse. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 339.

Toimittajat: Annaleena Aira & Katariina Kämppi

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivuilla.

Julkaisuaika: 28.9.2017

 

Kuntokatsastus – suunnittelu- ja käyttöopas

Heiskanen, J. 2017. Kuntokatsastus – suunnittelu- ja käyttöopas. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 338. 

Julkaisuaika: 8.12.2017

Seuratoiminnan kehittämistuki 2016–2017

Metsälä, L. 2017. Seuratoiminnan kehittämistuki 2016–2017. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 337.

Julkaisuaika: 1.11.2017

Finnish schools on the move: Students’ physical activity and school-related social factors

Haapala, H. 2017. Finnish schools on the move: Students’ physical activity and school-related social factors. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 336.

Liikuntapedagogiikan väitöskirja, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Julkaisu on ladattavissa Jyväskylän yliopiston tietokannassa.

Julkaisuaika: 17.10.2017

Towards more active and pleasant school days

Towards more active and pleasant school days. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 335. 

Toimittajat: Annaleena Aira & Katariina Kämppi

Julkaisu on ladattavissa Liikkuva koulu -ohjelman verkkosivuilla.

Julkaisuaika: 28.9.2017

 

Mot aktivare och trivsammare skoldagar

Mot aktivare och trivsammare skoldagar. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 334.

Toimittajat: Annaleena Aira & Katariina Kämppi

 

Toimintakertomus 2016. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Toimintakertomus 2016. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 333.

Julkaisuaika: 27.9.2017

 

Kouluiän monipuolinen liikunta lähtökohtana aikuisiän liikunta-aktiivisuudelle

Kouluiän monipuolinen liikunta lähtökohtana aikuisiän liikunta-aktiivisuudelle.  Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 332.

Toimittajat: Heimo Nupponen & Seppo Penttinen 

Julkaisuaika: 10.8.2017

 

Muuttuvat rakenteet - staattiset verkostot

Lehtonen, K. 2017. Muuttuvat rakenteet - staattiset verkostot. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 331.

Julkaisuaika: 21.6.2017

 

Kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää

Kohti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 329.

Toimittajat: Annaleena Aira & Katariina Kämppi

 

Ideoita urheiluseuroille

Ideoita urheiluseuroille. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 328.

Työryhmä: Salla Turpeinen, Johanna Hentunen, Janne Pyykönen, Kati Lehtonen, Kaarlo Laine

Julkaisuaika: 5.4.2017

 

Improving physical activities at local arenas

Improving physical activities at local arenas. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 327.

Toimittajat: Kimmo Suomi & David Kotthaus 

Julkaisuaika: 31.3.2017

 

Monikulttuuriset liikuntahankkeet

Pasanen, S. & Laine, K. 2017. Monikulttuuriset liikuntahankkeet. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 326.

Julkaisuaika: 9.3.2017

 

Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2016 – TEAviisari

Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2016 – TEAviisari. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 325.

Toimittaja: Anna Puurunen

Julkaisuaika: 17.1.2017

Julkaisut 2016

Simkunnigheten hos elever i sjätte klassen i Finland

Hakamäki, M. 2016. Simkunnigheten hos elever i sjätte klassen i Finland. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 324.

Julkaisuaika: 28.12.2016

Kuudesluokkalaisten uimataito Suomessa

Hakamäki, M. 2016. Kuudesluokkalaisten uimataito Suomessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 323.

Julkaisuaika: 28.12.2016

Työntekijän palkkaaminen seuratuen avulla

Riekki, M. & Hentunen, J. 2016. Työntekijän palkkaaminen seuratuen avulla. Kyselyn tuloksia työntekijän rekrytoimisesta urheiluseuraan vuosilta 2013–2016. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 322.

Julkaisuaika: 25.11.2016

Liikuntaa lääkkeeksi – terveysliikunta apteekkien neuvontapalveluna

Pajunen, L., Kivimäki, S. & Haarala, J. 2016. Liikuntaa lääkkeeksi – terveysliikunta apteekkien neuvontapalveluna. Liikkujan Apteekkien kokemuksia konseptin toteutuksesta ja toimivuudesta. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 321.

Julkaisuaika: 26.9.2016

Finland’s Report Card 2016, Physical Activity for Children and Youth

Finland’s Report Card 2016, Physical Activity for Children and Youth. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 319.

Julkaisuaika: 14.9.2016

”Koko hommahan on TEHYLIä”

Kauravaara, K. & Koivuniemi, K. 2016. ”Koko hommahan on TEHYLIä”. Edellytykset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan lisäämiselle liikunta- ja kansanterveysjärjestöissä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 319.

Julkaisuaika: 31.8.2016

Tuloskortti 2016: Lasten ja nuorten liikunta

Tuloskortti 2016. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 318.

Julkaisuaika: 9.6.2016

Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla

Pyykönen, J. 2016. Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseksi liikunnan avulla: Vuonna 2015 aloittaneiden hankkeiden esittely. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 316.

Julkaisuaika: 14.4.2016

Mikä nuorta liikuttaa?

Takalo, S. 2016. Mikä nuorta liikuttaa? Tutkimus liikuntatottumusten rakentumisesta lapsesta nuoreksi aikuiseksi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 315.

Julkaisuaika: 11.3.2016

Laatua liikuntaneuvontaan

Tuunanen, K., Puurunen, A., Malvela, M. & Kivimäki, S. 2016. Laatua liikuntaneuvontaan. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 313.

Julkaisuaika: 10.2.2016

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Hentunen, J., Turpeinen, S. & Pyykönen, J. 2016. Lisää laatua, enemmän toimintaa. Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014–2015. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 312.

Julkaisuaika: 18.1.2016

Julkaisut 2015

Liikkuvat koulut kunnassa

Aira, A. & Laine, K. 2015. Liikkuvat koulut kunnassa. SWOT-analyysi Liikkuva koulu -toiminnan vauhdittajista ja sudenkuopista. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 311.

Julkaisuaika: 2.12.2015

Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen

Lehtonen, K. & Mäkinen, J. 2015. Liikuntajärjestöjen valtionavustusjärjestelmän kehittäminen ja tietopohjan vahvistaminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 310.

Julkaisuaika: 1.12.2015

Becoming a School on the Move

Jukka Karvinen (ed.)

Julkaisuaika: 10.11.2015

Seuratuki 2015

Pyykönen, J. 2015. Seuratuki 2015. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 308.

Julkaisuaika: 10.11.2015

Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012-15

Aira, A., Turpeinen, S. & Laine, K. 2015. Liikkuva koulu -kokeilukunnat 2012–15. Vakiintuuko toimintakulttuuri? Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 307.

Julkaisuaika: 29.10.2015 

So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa

Kämppi, K., Siekkinen, K. & Laine, K. 2015. So You Think You Can Muuv? -tanssityöpajat kouluissa. Kevään 2015 työpajojen arviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 306.

Julkaisuaika: 8.10.2015

The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle

Kangasniemi, A. 2015. The mindfulness, acceptance and commitment approach to encouraging a physically more active lifestyle. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 305.

Julkaisuaika: 3.9.2015

Liikutukseen asti. Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli

Liikutukseen asti. Vaihtoehtoliikunta, nuoruus ja erottautumisen mieli. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 303.

Toimittajat: Päivi Harinen, Veli Liikanen, Anni Rannikko & Pasi Torvinen

Julkaisuaika: 25.5.2015

Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2014 – TEAviisari

Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2014 – TEAviisari. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 301.

Toimittaja: Anna Puurunen

Julkaisuaika: 24.4.2015

Matalan kynnyksen liikunnallinen toiminta

Maijala, H-M. & Pasanen, S. 2015. Matalan kynnyksen liikunnallinen toiminta – Easysport-hankkeen toteuttaminen ja kehittäminen vuosina 2010–2013. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 300.

Julkaisuaika: 1.4.2015

Hyvinvoinnin lähteillä

Hyvinvoinnin lähteillä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 299.

Julkaisuaika: 2.2.2015

Liikunta kansalaisten elämänkulussa

Liikunta kansalaisten elämänkulussa – Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 296.

Toimittajat: Hannu Itkonen & Kati Kauravaara

Julkaisuaika: 15.1.2015

Handboken om resan till en Skola i rörelse

Jukka Karvinen (ed.)

Julkaisuaika: 7.1.2015

Julkaisut 2014

Opas matkalle Liikkuvaksi kouluksi

Toimittaja: Jukka Karvinen

Julkaisuaika: 18.12.2014

Miesten vuoro

Moilanen, N. & Malvela, M. 2014. Miesten vuoro. Stadin kundi kondikseen -hankkeen loppuraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 295.

Julkaisuaika: 8.12.2014   

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvioinnin työkalut (HEAT)

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvioinnin työkalut (HEAT). Liikenneinfrastruktuurin ja -toimenpiteiden taloudellinen arviointi. Menetelmät ja käyttäjän opas, 2014 päivitys. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 294.

Toimittajat: Liisamaria Kinnunen, Tytti Viinikainen, Riikka Kallio, Vili-Verneri & Hannu Lehto

Julkaisuaika: 17.11.2014

Seuratuki 2013-2014

Paukku, J., Lehtonen, K. & Turpeinen, S. 2014. Seuratuki 2013–2014. Toimintavuoden tulokset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 293.

Julkaisuaika: 22.10.2014

Physical activity and sedentary behaviour in association with academic performance and cognitive functions in school-aged children

Syväoja, H. 2014. Physical activity and sedentary behaviour in association with academic performance and cognitive functions in school-aged children. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 292.

Julkaisuaika: 14.10.2014

Seuratuki 2014

Isosomppi, S. 2014. Seuratuki 2014. Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 291.

Julkaisuaika: 2.10.2014  

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Maijala, H-M. 2014. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla –  Kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi vuosilta 2011–2013. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 290.

Julkaisuaika: 1.10.2014

Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämishankkeet 2013-2014

Paukku, J. 2014. Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämishankkeet 2013–2014. Seurantaraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 289.

Julkaisuaika: 16.9.2014

Sata vuotta toistoa

Rantala, M. 2014. Sata vuotta toistoa – Liikunnan asemointi ja argumentointi suomalaisessa liikuntapolitiikassa vuosina 1909–2013. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 287.

Julkaisuaika: 9.5.2014

Seuratuki 2013.

Lehtonen, K., Paukku, J., Hakamäki, M. & Laine, K. 2014. Seuratuki 2013. Haku- ja jakoprosessin arviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 286.

Julkaisuaika: 8.5.2014

Liikkuvat koulut opinnäytteissä

Liikkuvat koulut opinnäytteissä. Tuloksia pilottivaiheen pro graduista. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 285.

Toimittajat: Katariina Kämppi & Tuija Tammelin

Julkaisuaika: 21.3.2014

Lasten ja nuorten oikeudet liikunnassa ja urheilussa

Lallukka, K. 2014. Lasten ja nuorten oikeudet liikunnassa ja urheilussa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 284.

Julkaisuaika: 11.2.2014

Onks yhteistä todellisuutta?

Lehtonen, K. 2014. Onks yhteistä todellisuutta? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009-2012. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 283.

Julkaisuaika: 8.2.2014

Liikuntaneuvonnan tila kunnissa

Kivimäki, S. & Tuunanen, K. 2014. Liikuntaneuvonnan tila kunnissa. Kettingistä ketjuihin – kohtaamisia kentällä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 282.

Julkaisuaika: 8.1.2014

Julkaisut 2013

Liikuntakynnyksen yli – ohjelmista ihmisen kohtaamiseen

Rovio, E., Saaranen-Kauppinen, A. & Pyykkönen, T. 2013. Liikuntakynnyksen yli – ohjelmista ihmisen kohtaamiseen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 281.

Julkaisuaika: 13.12.2013

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Joensuussa

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Joensuussa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 280.

Julkaisuaika: 10.12.2013

Basic information on civic activity in Finnish sports

Lehtonen, K. & Hakonen, H. 2013. Basic information on civic activity in Finnish sports:
Participation and volunteer work in sports clubs. English summary. 

Julkaisuaika: 11.11.2013

Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukena

Saarela, T. 2013. Kouluttajaverkosto paikallisyhdistysten liikuntatoiminnan tukena. Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi
-hankkeen 2011–2013 loppuraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279. 

Julkaisuaika: 6.11.2013

Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2012

Saaristo, V., Sjöholm, K. & Komulainen, J. 2013. Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2012. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 278.

Toimittaja: Noora Moilanen

Julkaisuaika: 24.9.2013

Mitä sitten, jos ei liikuta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä

Kauravaara, K. 2013. Mitä sitten, jos ei liikuta? Etnografinen tutkimus nuorista miehistä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 276. 

Julkaisuaika: 6.5.2013

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi. Menetelmät ja käyttäjän opas. Liikenneinfrastruktuurin ja -toimenpiteiden taloudellinen arviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 275.

Julkaisuaika: 5.4.2013

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja

Lehtonen, K. & Hakonen, H. 2013. Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 274. 

Julkaisuaika: 5.4.2013

NuoriMies seikkailee

Tuunanen, K. & Malvela, M. 2013. NuoriMies seikkailee. Karvanoppien ja viiksivahan salattu maailma. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 273.

Julkaisuaika: 4.4.2013

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus

Oppilaiden fyysinen aktiivisuus. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 272.

Toimittajat: Tuija Tammelin, Kaarlo Laine & Salla Turpeinen

Julkaisuaika: 19.3.2013

Matkalla kouluun

Turpeinen, S., Lakanen, L., Hakonen, H., Havas, E. & Tammelin, T. 2013. Matkalla kouluun. Peruskoululaisten koulumatkat ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 271.

Julkaisuaika: 5.3.2013

Työyhteisöliikunnan edistäminen alueellisena yhteistyönä

Turpeinen, S. & Valkama, N. 2013. Työyhteisöliikunnan edistäminen alueellisena yhteistyönä. Metalli liikkuu -hankkeen (2008–2011) loppuraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 270. 

Julkaisuaika: 17.1.2013

Viihtyvyyttä ja työrauhaa

Kämppi, K. ym. 2013. Viihtyvyyttä ja työrauhaa. Koulun henkilökunnan kokemukset ja näkemykset liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisestä koulussa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 269.

Julkaisuaika: 7.1.2013

Julkaisut 2012

Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit…

Rajala, K., Inkinen, V. & Haapala, H. 2012. Puolapuut, kiipeilytelineet, sählymailat, skeittirampit, tanssipelit… Koulujen liikuntavarustus ja -puitteet Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen kouluissa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 268.

Julkaisuaika: 17.12.2012

Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämishankkeet – hakemusarviointi

Paukku, J. 2012. Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämishankkeet – hakemusarviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 267.

Julkaisuaika: 13.12.2012

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 266.

Julkaisuaika: 5.12.2012

Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla

Fagerlund, E. 2012. Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla. Vuoden 2011 kehittämisavustusten seuranta ja arviointi. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 265.

Julkaisuaika: 26.9.2012

Taukojumppaopas

Siekkinen, K. 2012. Taukojumppaopas. KKI-ohjelman Virikkeitä vertaisohjaajille -sarja. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 264.

Julkaisuaika: 17.9.2012

Palkattu seuraan – mitä seuraa?

Koski, P. 2012. Palkattu seuraan – mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263.

Julkaisuaika: 17.9.2012

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen loppuraportti

Tammelin, T., Laine, K. & Turpeinen, S. Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaiheen loppuraportti.- Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 261.

Julkaisuaika: 21.8.2012

Selvitys lajiliittojen lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehittämishankkeista 2000-2011

Lehtonen, K. 2012. Selvitys lajiliittojen lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehittämishankkeista 2000-2011. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 260.

Julkaisuaika: 7.8.2012

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa

Rajala, K. & Kankaanpää, A. 2012. Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 259.

Julkaisuaika: 12.3.2012

Simkunnigheten hos elever i sjätte klassen och vuxna i Finland år 2011

Rajala, K. & Kankaanpää, A. Simkunnigheten hos elever i sjätte klassen och vuxna i Finland år 2011

Julkaisuaika: 7.8.2012

Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa

Maijala, H-M. & Fagerlund, E. 2012. Monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 258.

Julkaisuaika: 21.2.2012

Urheiluseurat terveysliikunnan markkinoilla

Hovi, M. & Malvela, M. 2012. Urheiluseurat terveysliikunnan markkinoilla. KKI-ohjelman seuratoiminnan kehittämishankkeet 2006–2010. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 257.

Julkaisuaika: 7.2.2012

Physical fitness and leisure-time physical activity in adolescence and in adulthood

Huotari, P. 2012. Physical fitness and leisure-time physical activity in adolescence and in adulthood. A 25-year secular trend and follow-up study. 

Julkaisuaika: 12.1.2012

Liikkujan Apteekki terveysliikuntaa edistämässä

Tuunanen, K., Koivuniemi, K. & Kivimäki, S. 2012. Liikkujan Apteekki terveysliikuntaa edistämässä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 256.

Julkaisuaika: 7.2.2012

Testatut. SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen 2011 kuntotestien tulosraportti

Testatut. SuomiMies seikkailee -rekkakiertueen 2011 kuntotestien tulosraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 254.

Toimittaja: Katri Väisänen

Julkaisuaika: 5.1.2012

Nuorten harrasteliikunnan kehittämishankkeet 1999–2011

Nuorten harrasteliikunnan kehittämishankkeet 1999-2011. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 253. 

Toimittaja: Kati Lehtonen

Julkaisuaika: 28.3.2012

Julkaisut 2011

Nuorten harrasteliikunnan kehittämishankkeet 1999-2011

Nuorten harrasteliikunnan kehittämishankkeet 1999-2011. 2011. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 253.
Toimittaja: Kati Lehtonen

Julkaisuaika: 21.12.2011

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2010–2011

Jaako, J. & Laine, K. 2011. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2010–2011; yhteenveto hakemuksista ja tiliselvityksistä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 252.

Julkaisuaika: 21.12.2011

Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita

Rovio, E. & Pyykkönen, T. 2011. Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita. Likes ja LTS. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 251.

Julkaisuaika: 4.11.2011

Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2010

Moilanen, N. 2011. Terveyttä edistävä liikunta kunnissa vuonna 2010. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 250.

Julkaisuaika: 25.10.2011

Saa hengaa eri porukan kanssa

Fagerlund, E. & Maijala, H-M. 2011. Saa hengaa eri porukan kanssa - Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten liikuntaan osallistumisen tukeminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 248.

Julkaisuaika: 16.9.2011

Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto

Heiskanen, J., Kärkkäinen, O-P., Hakonen, H., Lindholm, H., Eklund, J., Tammelin, T. & Havas, E. 2011. Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto. Nykyhetken tilanne ja ennusteita. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 247.

Julkaisuaika: 11.5.2011

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009–2010

Hakamäki, M., Laakso, N., Laine, K. & Rajala, K. 2011. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet 2009–2010. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 246.

Julkaisuaika: 24.6.2011

Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti

Laine, K. ym. 2011. Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 245.

Julkaisuaika: 17.3.2011

Liikunta sopii jokaiselle

Kivimäki, S., Taulu, A., Vehmanen, M. & Hölsämäki, H. 2011. Liikunta sopii jokaiselle – rakenteita ja sisältöä soveltavan terveysliikunnan koulutuskokonaisuuteen -hanke (2008-2010). Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 244.

Julkaisuaika: 2.3.2011

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys

Maijala, H-M. 2011. Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa -selvitys. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 243.

Julkaisuaika: 21.1.2011

Seuratuen toiminnallisten tukien hankkeet 2009-2010

Hakamäki, M. & Kankaanpää, A. 2011. Seuratuen toiminnallisten tukien hankkeet 2009-2010. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 242.

Julkaisuaika: 1.2.2011

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma – Seurannan tuloksia vuodelta 2009

Maijala, H-M. 2011. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma – Seurannan tuloksia vuodelta 2009. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 241.

Julkaisuaika: 22.2.2011

Likesin toimintakertomukset