uutinen 9.2.2023

Myötätuntomentoroinnilla stressiä ja suorituskeskeisyyttä vastaan - Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Nyyti ry. edistävät opiskelijahyvinvointia yhdessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja opiskelijakunta JAMKO toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön tuella vuosina 2022–2023 Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -projektia, jossa kehitetään korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden opintojen etenemistä, opintoihin kiinnittymistä sekä itseohjautuvuuden ja elämänhallintataitojen kehittymistä. 

Neljä nuorta henkilöä keskustelee ja katsoo toisiaan pöydän äärellä

Jamkin opiskelijoille tarjotaan osana hankkeen toimintaa myötätuntomentorointia, jonka taustalla on opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävän Nyyti ry:n kehittämä vertaisryhmätoiminnan malli.

Myötätunnon tiedetään edistävän mielen hyvinvointia ja opinnoissa onnistumista sekä yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyden kokemusta. 

Jamk kumppanina myötätuntomentoroinnin kumppanuusprojektissa

Nyyti ry. edistää opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä toteuttaa siihen liittyvää vaikuttamistyötä. Se tarjoaa opiskelijoille ja opiskeluyhteisöille tietoa ja tukea mielen hyvinvoinnin kysymyksiin. 

Jamk on valittu Nyyti ry:n kumppaniksi vuodelle 2023 myötätuntomentoroinnin kumppanuusprojektiin.

Korkeakoulukumppanuuden myötä Nyyti ry. tarjoaa Jamkin ja JAMKOn hankkeeseen ja myötätuntomentoroinnin kehittämiseen vahvan käytännön tuen, joka tarkoittaa esimerkiksi yhteistä suunnittelua ja myötätuntomentoreiden koulutuksia. 

Myötätuntomentorointia opiskelijoille 

Myötätuntomentoroinnin ryhmät ovat Jamkissa tarjolla kaikille opiskelijoille. Myötätuntomentoroinnin ryhmään osallistumisesta voivat hyötyä esimerkiksi opiskelijat, jotka kokevat stressiä, uupumusta tai kokevat olevansa kovia suorittamaan tai ovat vaativia suhteessa itseensä.

Ryhmässä pääsee vahvistamaan omaa kykyään myötätuntoiseen asenteeseen ja toimintaan. Osallistuminen on myös mahdollista opinnollistaa valinnaisiin opintoihin. Myötätuntomentoreina toimivat Jamkissa tehtävään koulutetut opiskelijat. Myötätuntomentoroinnista on saatavissa tietoa Nyyti ry:n verkkosivustolla

Lisätietoja:

Maaret Rutanen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503734520

Heini-Maria Pietilä

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405219415

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu -hanke

Kehitimme ammattikorkeakoulun yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön.