Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu

YYamk-hanke kehittää yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta tukevia palveluja sekä tukee opiskelijoiden osallisuuden kokemusta ja liittymistä korkeakouluyhteisöön. 

nainen hiekkatiellä katsoo aurinkoon kädet pään päälle kohotettuina

Yhteisöllinen ja yhdenvertainen kampus!

Koronapandemia on vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, opintojen etenemiseen sekä yhteisöön kiinnittymiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä opiskelijakunta JAMKO kehittävät yhteistyössä korkeakoulun yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta. 

Ajankohtaista nyt: 

Tavoitteinamme on

  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta opiskelijaryhmissä ja koko korkeakouluyhteisössä. 
  • kehittää opiskelijatutortoimintaa ja mentor-toimintaa.
  • tunnistaa opiskelijoiden tuen tarpeita.
  • kehittää opiskelijoiden itseohjautuvuutta, oman toiminnan johtamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä edistäviä matalan kynnyksen palveluja.
  • tukea opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia. 
  • vahvistaa opettajien ja opettajatutorien sekä mentorien osaamista kohdata ja ohjata opiskelijoita, joilla on hyvinvoinnin ja oppimisen haasteita sekä tukea yhteisöllisyyttä omissa opiskelijaryhmissään.

Ota yhteyttä:

Heini-Maria Pietilä

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405219415