Yksilöllistä tukea opintoihin

Kehitämme opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista ja ohjausta. Rakennamme opiskelijan yksilöllisen tuen prosessia sähköiseksi sekä tuemme korkeakoulun henkilökuntaa prosessin hallinnassa.  

Opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistaminen ja ohjaus

Tavoitteinamme YYamk-hankkeessa on

  • rakentaa opiskelijan yksilöllisen tuen prosessi sähköiseksi prosessiksi ja tarjota henkilökunnalle tietoa ja tukea prosessin hallintaan
  • kehittää JAMKin ohjauspalveluita rakentamalla toimiva malli, jolla kerätä asiakaspalautetta
  • jalkauttaa Minä opiskelijana? –kysely ohjauksen työkaluksi.

Lisätietoja:

Joonas Puhto

Opintopsykologi, Study Psychologist
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358401628525

Vesa Kuhanen

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405263604