uutinen 27.1.2021

Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen 240 000 euroa – fokuksessa koronan vaikutukset

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen – OHKE -projekti keskittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja osallisuuden tukemiseen. Samalla kehitetään korkeakouluyhteisöjen toimintakulttuuria hyvinvointia tukevaksi.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen 240 000 euroa – fokuksessa koronan vaikutukset.png

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n teettämän selvityksen mukaan puolella opiskelijoista opiskelumotivaatio on korona-aikana laskenut ja stressi kasvanut. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENEn aloitteesta toteutettu kysely kaikille AMK-opettajille kesäkuussa 2020 osoittaa niin ikään, että yhteisöllisten toimintatapojen ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen olisi oleellista koronasta selviytymisessä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO toteuttavat yhdessä Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen – OHKE -projektin, jonka tarkoituksena on koronapandemian haasteet huomioon ottaen tukea opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta sekä kehittää korkeakouluyhteisöjen toimintakulttuuria hyvinvointia tukevaksi. Kahden vuoden projekti sai opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta 240 000 euroa.

Projektiin kuuluu lukuisia toimenpiteitä, joilla ehkäistään opiskelijoiden yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, vahvistetaan itseohjautuvuutta, opintoihin sitoutumista, kykyä ratkaista eri elämäntilanteiden haasteita sekä sijoittua työelämään opintojen jälkeen.

Toimenpiteitä kehitetään ja arvioidaan sekä ammattikorkeakoulujen omissa että ammattikorkeakoulujen välisissä yhteiskehittelytyöpajoissa.

– Yhteiskehittelytyöpajoihin osallistuu sekä henkilöstöjen että oppilaskuntien edustajia, joten opiskelija ääni hyödynsaajana kuullaan koko hankkeen ajan, kertoo koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Projektissa on tarkoitus kehittää mm. hyvinvointivalmennuksen kokonaisuus, jota voidaan tarjota sekä yksilö- että ryhmämuotoisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille.

– JAMKissa on aiemmin kehitetty hyvinvointivalmennuksen mallia ESR-hankkeessa hyvin tuloksin toisen asteen opiskelijoille. Tuon mallin lähtökohtia ja kokemuksia voidaan hyödyntää hyvinvointivalmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa myös korkeakouluopiskelijoille, Ikonen kertoo.

Kaiken kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkeakouluja sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntia yhteensä 6 miljoonan euron erityisavustuksilla. Erityisavustukset on tarkoitettu koronaepidemian vuoksi toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukea.

Lue lisää OKM:n verkkosivuilla: Korona-avustuksilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta

Lisätietoja:
Hannu Ikonen, koulutuksen kehittämispäällikkö
[email protected]
p. 040 528 3762
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen

Tutustu Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -projektiin, jota toteuttivat Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä opiskelijakunnat JAMKO ja SAMO vuosina 2021-2022.