Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen

Korkeakouluissa tarvitaan sekä ongelmien ennaltaehkäisyä että kohdennettua tukea opiskelijoille, joiden hyvinvointi ja opiskelukyky ovat alentuneet tai joiden opinnot eivät ole korona-aikana edenneet suunnitellusti.

Värikkäitä sateenvarjoja taivasta vasten kuvattuna

Opiskelijahyvinvointia korkeakouluihin!

Koronapandemia on vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn sekä opintojen etenemiseen.  Yhteisöön kiinnittyminen ja osallisuuden kokemukset, motivaatio ja itseohjautuvan opiskelun haasteet, stressi ja yksinäisyyden kokemukset vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja opiskeluun. Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut sekä JAMKO- ja SAMO-opiskelijakunnat kehittävät yhteistyössä opiskelijahyvinvoinnin tukea.

Tavoitteina on mm.

  • tunnistaa opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeita etäopiskelussa ja muissa koronan aiheuttamissa hyvinvointikysymyksissä
  • vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia tukea omaa ja opiskeluyhteisönsä hyvinvointia ja osallisuutta
  • tukea opintojen keskeytymis-/viivästymisvaarassa olevia opiskelijoita
  • tehostaa ja monipuolistaa monikanavaista ohjausta
  • tehostaa tutoropiskelijoiden hyödyntämistä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukena sekä vahvistetaa tutoreiden osaamista ja jaksamista.

Kehittämisteemat

Opiskelukyvyn vahvistaminen

Opiskelukyvyn vahvistaminen

Kehitämme opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamista, tuen suunnittelua ja opintojen etenemistä tukevaa monialaista ohjausta ja yhteistyötä.
Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennus

Pilotoimme ja kehitämme OHKE-hankkeessa opiskelijan hyvinvointia, arjenhallintaa ja opintoja edistävää matalan kynnyksen tukea, jota tarjotaan yksilöllisesti tai ryhmässä.
Tutorit tukena

Tutorit tukena

Opiskelijoille vertaistukea ja apua tarjoavalla tutortoiminnalla voidaan tukea myös hyvinvointia ja osallisuutta. Vahvistamme tutoreiden kykyä ja valmiuksia tukea opiskelijoita myös hyvinvoinnin kysymyksissä.

Ajankohtaista: 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on koko korkeakouluyhteisön asia

Uutinen

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on koko korkeakouluyhteisön asia

Poikkeavien olosuhteiden keskellä jo kaksi vuotta opiskelleiden korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen herättää huolta. Jamk kehittää opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukea ja ohjausta OKM:n rahoittamassa OHKE-hankkeessa.
Mikä OHKE-hanke?

Mikä OHKE-hanke?

Lue tarkemmin Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen kehittämistyöstä ja tutkimuksesta!

Yhteystiedot

Seija Eskola

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680

Jaana Kaarakainen

Projektikoordinaattori, Project Coordinator
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358505923346