Tietoa OHKE-hankkeesta

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -hanke tukee koronapandemian haasteet huomioon ottaen opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta sekä kehittää korkeakouluyhteisöjen toimintakulttuuria hyvinvointia tukevaksi.

Värikkäitä sateenvarjoja taivasta vasten kuvattuna

Miten?

Ammattikorkeakoulut ja opiskelijakunnat yhteiskehittävät parhaiksi todettuja hyvinvoinnin tuen toimintamalleja, jalostavat niitä ja levittävät ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien käyttöön.

Työpaketit:

  1. Opiskelijoiden hyvinvointivalmiuksien vahvistaminen
  2. Opiskelukyvyn vahvistaminen
  3. Tutorit tukena
  4. Hankkeen koordinointi-, hallinnointi, arviointi ja viestintä.

Molemmissa korkeakouluissa toteutettuja kehittämistoimia jaetaan, arvioidaan ja jatkokehitetään korkeakoulujen yhteiskehittelytapaamisissa. Kehittämistoimien vaikutuksia arvioidaan opiskelijoiden näkökulmasta ja kehittyneitä työtapoja ja toimintamalleja toimijoiden näkökulmasta. Hankkeen tulokset jaetaan muille ammattikorkeakouluille ja opiskelijakunnille sekä keskeisille sidosryhmille.

Rahoitus

OHKE-hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Julkaisut

Tukea tarjolla - SeAMKin opiskelijoiden arvioita hyvinvointia ja opintojen edistymistä tukevista palveluista 

Lehtola Mervi, Laitinen-Väänänen Sirpa & Kanninen Susanna 2022. @SeAMK-verkkolehti. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

Hyvinvointivalmennus opiskelijan tukena 

Kihlström-Lehtonen Heidi & Rutanen Maaret 2021. Opekorkeassa tapahtuu -blogi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Tavoitteena hyvinvoiva opiskelija 

Tiihonen Anna-Kaisa & Eskola Seija 2021. Luovuutta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti. Painettu lehti saatavissa, tiedustele projektisihteeriltä. 

Tutustu myös: 

Toimijat ja yhteyshenkilöt

Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistyötahoina ja osatoteuttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO.

Yhteyshenkilöt:

Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Mervi Lehtola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@seamk.fi 

Eveliina Koskela, SAMO & JAMKO 
etunimi.sukunimi@jamko.fi 

Miina Pirnes, JAMKO 
etunimi.sukunimi@jamko.fi 

Jani Erkkonen, SAMO 
etunimi.sukunimi@seamk.fi