Tietoa OHKE-hankkeesta

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen OHKE -hanke tukee koronapandemian haasteet huomioon ottaen opiskelijoiden hyvinvointia, opiskelukykyä ja osallisuutta sekä kehittää korkeakouluyhteisöjen toimintakulttuuria hyvinvointia tukevaksi.

Värikkäitä sateenvarjoja taivasta vasten kuvattuna

Miten?

Ammattikorkeakoulut ja opiskelijakunnat yhteiskehittävät parhaiksi todettuja hyvinvoinnin tuen toimintamalleja, jalostavat niitä ja levittävät ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien käyttöön.

Työpaketit:

  1. Opiskelijoiden hyvinvointivalmiuksien vahvistaminen
  2. Opiskelukyvyn vahvistaminen
  3. Tutorit tukena
  4. Hankkeen koordinointi-, hallinnointi, arviointi ja viestintä.

Molemmissa korkeakouluissa toteutettuja kehittämistoimia jaetaan, arvioidaan ja jatkokehitetään korkeakoulujen yhteiskehittelytapaamisissa. Kehittämistoimien vaikutuksia arvioidaan opiskelijoiden näkökulmasta ja kehittyneitä työtapoja ja toimintamalleja toimijoiden näkökulmasta. Hankkeen tulokset jaetaan muille ammattikorkeakouluille ja opiskelijakunnille sekä keskeisille sidosryhmille.

Rahoitus

OHKE-hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Julkaisut

Moodlen oppimisanalytiikka opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa 

Muurimäki Riikka & Mäkelä Matti 2023. Opekorkeassa tapahtuu -blogi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

"Elämässä tapahtuu ja sattuu milloin mitäkin” – opiskelijan hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen

Lehtola Mervi, Koskela Tiina, Muurimäki Riikka & Puhto Joonas 2023. @SeAMK-verkkolehti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Opiskelijahyvinvointia kehittävien tekoälyratkaisujen pohjustava hanketyö 

Takala Toni 2022. @SeAMK-verkkolehti, Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Oppimisanalytiikan valjastaminen opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen 

Muurimäki Riikka & Mäkelä Matti 2022. Opekorkeassa tapahtuu -blogi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Millaista tukea varttunut opiskelija tarvitsee opinnoilleen?

Lehtola Mervi, Laitinen-Väänänen Sirpa & Kanninen Susanna 2022. @SeAMK-verkkolehti. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Minä opiskelijana 2.0 -kysely - Kuinka hyvinvointihanke mahdollisti uudenlaisen työkalun käyttöönoton Jamkissa

Puhto Joonas 2022. Opekorkeassa tapahtuu -blogi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Opiskelijoiden tukena arjessa - ryhmänohjaajat SeAMKissa 

Lehtola Mervi, Vasikkaniemi Tuija, Kanninen Kanninen & Parviainen Tiina 2022. @SeAMK-verkkolehti. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Hyvinvoiva korkeakoulu - OHKE-hankkeen toimenpiteitä opettajatutorien työn ja osaamisen tueksi

Kauppila Päivi & Parviainen Tiina 2022. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen

Eskola, S., Laitinen-Väänänen, S., Kihlström, H., Koskela, E., Kuhanen, V., Parviainen, T., Puhto, J., Rutanen, M, ja Tiihonen, A-K. 2022.
Julkaisussa: Koulutuksen kehittämisen katsaus 2021. Toim. A. Hakala,  L. Liimatainen ja S. Tuomi. 2022.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 316. s. 56-63.

Tutoreiden työnohjaukset osana OHKE-hanketta 

Koskela Eveliina 2022. JAMKO-blogi

Tukea tarjolla - SeAMKin opiskelijoiden arvioita hyvinvointia ja opintojen edistymistä tukevista palveluista 

Lehtola Mervi, Laitinen-Väänänen Sirpa & Kanninen Susanna 2022. @SeAMK-verkkolehti. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

Hyvinvointivalmennus opiskelijan tukena 

Kihlström-Lehtonen Heidi & Rutanen Maaret 2021. Opekorkeassa tapahtuu -blogi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Pönkkää, pökkimistä ja pölyjen pyyhkimistä? – Opintojen tukemisen uudet tuulet

Uitti Päivi 2021. Julkaisussa Seinäjoen ammattikorkeakoulu osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattajana. Toim. S. Päällysaho, P. Junell, M. Salminen-Tuomaala, S. Uusimäki & S. Saarikoski. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Tutkimuksia A36, s. 581-.

Tavoitteena hyvinvoiva opiskelija 

Tiihonen Anna-Kaisa & Eskola Seija 2021. Luovuutta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Luovuutta-asiakaslehti. Painettu lehti saatavissa, tiedustele projektipäälliköltä Jamkista. 

Opinnäytetyöt: 

  • Pietilä, H-M, 2022. Korkeakoulun hyvät käytännöt opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajina: teema-alueina ohjaus, opetus ja asenne- sekä toimintakulttuuri. Kehittämistehtävä. Ammatillinen erityisopettajankoulutus. JAMK. 
  • Pynnönen, S. ja Vainikka, S. 2022. Opiskelijahyvinvointipalvelut JAMKin opiskelijoiden kuvaamana Kyselytutkimus OHKE-hankkeelle. Terveys- ja hyvinvointialat. Kuntoutusohjaaja (AMK), Jamk. Opinnäytetyö

Tutustu myös: 

Tapahtumat ja materiaalit:

Toimijat ja yhteyshenkilöt

Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteistyötahoina ja osatoteuttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO.

Yhteyshenkilöt:

Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@jamk.fi 

Mervi Lehtola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@seamk.fi 

Eveliina Koskela, SAMO & JAMKO 
etunimi.sukunimi@jamko.fi 

Miina Pirnes, JAMKO 
etunimi.sukunimi@jamko.fi 

Jani Erkkonen, SAMO 
etunimi.sukunimi@seamk.fi