Tutorit tukena

Tutorit tukena -hankeosio edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta kehittämällä tutortoimintaa. 

Ryhmä tutor-opiskelijoita kävelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun rakennuksen edustalla.

Hyvinvointia ja osallisuutta tutortoimintaa kehittämällä

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen Tutorit tukena -hankeosio edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta kehittämällä tutortoimintaa. Hankkeessa vahvistetaan myös tutoreiden valmiuksia ja tuetaan heidän jaksamistaan tutortoiminnassa. 

Poikkeusolojen ja etäopiskelun myötä opiskelijoiden tarve yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemiseen on korostunut entisestään. Tähän tarpeeseen pyritään hankkeen kautta vastaamaan kehittämällä vertaistukea tutoroinnin kautta myös jatkaville opiskelijoille. Vakiinnuttamalla verkkotutoroinnin käytännöt osaksi tutortoimintaa mahdollistetaan vertaistuki opiskelijoille myös etänä. Yhteisöllisyyden edistämiseksi hankkeessa kiinnitetään huomiota myös opiskelijatapahtumien ja tutortoiminnan monipuolisuuteen, jotta toiminta tavoittaisi ja houkuttelisi eri kiinnostuksenkohteita omaavia opiskelijoita.

Tutortoimintaa kehitettäessä halutaan myös turvata tutoreiden jaksaminen sekä vahvistaa heidän valmiuksia tutoreina toimimiseen. Tätä varten tutoreille kootaan materiaalipankki, josta löytyvät ohjeet mm. opiskelijoiden etäohjaukseen ja ryhmäyttämiseen. Näihin aiheisiin sekä opiskelijahyvinvointiin perehdytään myös tutoreiden koulutuksessa sekä työnohjauksissa, joita pilotoidaan hankkeen aikana. Työnohjauksissa tutorit pääsevät pienryhmissä ohjaajan johdolla käsittelemään tutorointikokemuksiaan ja mahdollisia haasteita, joihin yhteisvoimin mietitään ratkaisuja.

Mitä teimme vuonna 2021?

Tutustu alla tämän kehittämisteeman toimintaan ja kehittämistyöhön. 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen tutortoimintaa kehittämällä

Tutoropiskelijoiden valmiuksien vahvistamisen sekä jaksamisen tukeminen

Lue myös: 

Lisätietoja:

Eveliina Koskela

Opiskelijakunta JAMKOn sekä opiskelijakunta SAMOn hankekoordinaattori 
Project Coordinator of student unions JAMKO and SAMO.

+358 444916377

eveliina.koskela@jamko.fi / eveliina.koskela@seamk.fi

Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennus

Pilotoimme ja kehitämme OHKE-hankkeessa opiskelijan hyvinvointia, arjenhallintaa ja opintoja edistävää matalan kynnyksen tukea, jota tarjotaan yksilöllisesti tai ryhmässä.
Opiskelukyvyn vahvistaminen

Opiskelukyvyn vahvistaminen

Kehitämme opiskelijan tuen tarpeiden tunnistamista, tuen suunnittelua ja opintojen etenemistä tukevaa monialaista ohjausta ja yhteistyötä.
Mikä OHKE-hanke?

Mikä OHKE-hanke?

Lue tarkemmin Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeen kehittämistyöstä ja tutkimuksesta!