uutinen 4.5.2021

Opiskelijahyvinvointia kehitetään Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa yhdessä opiskelijoiden kanssa

Koronapandemian aiheuttaman poikkeusajan seurauksena korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi on heikentynyt. Esimerkiksi Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n selvityksen (2020) mukaan korona-aikana opiskelijoiden opiskelumotivaatio on laskenut ja stressi kasvanut. Lisääntyneeseen tuen tarpeeseen on kohdistettu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus, yhteensä 6 miljoonaa euroa korkeakouluille ja ylioppilas- ja opiskelijakunnille.

Opiskelijahyvinvointia kehitetään Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakouluissa yhdessä opiskelijoiden kanssa.png

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittää vuosina 2020–2022 opiskelijahyvinvoinnin tukea ja ohjausta Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -hankkeessa yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja opiskelijakuntien, JAMKOn ja SAMOn, kanssa.

– Suomen korkeakoulut ovat käyneet keskusteluja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon johdolla opiskelijoiden hyvinvoinnista. JAMKissa on käynnissä useita toimenpiteitä, joiden odotetaan vaikuttavan nopeasti ja myönteisesti opiskeluhyvinvointiin, sanoo kehittämispäällikkö Hannu Ikonen.

Kehittämistyö kohdistuu opiskelun tuen tarpeiden tunnistamiseen ja moniammatillisten hyvinvoinnin tuen palveluiden ja toimintamallien selkeyttämiseen. Palveluihin hakeutumista helpotetaan viestinnän kehittämisellä, joka auttaa myös oppilaitosten henkilöstöä ohjaamaan opiskelijoita oikean tuen äärelle. Ammattikorkeakouluissa tarkastellaan myös oppimisanalytiikan tarjoamia keinoja opiskelun etenemisen haasteiden tunnistamiseen.

Tukipalvelujen toimintamallien kehittämiselle, yhteistyölle ja erilaisten tarpeiden parempaan tunnistamiseen on eri selvitysten mukaan tarvetta, jotta Suomen korkeakoulut selviävät poikkeusaikojen vaikutuksista opiskelijahyvinvointiin. Näin ovat todenneet mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n AMK-opettajien kyselyn (2020) tuloksena sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin arviointi poikkeustilanteen vaikutuksista opetukseen.

– Tyypillisesti opiskelijat pohtivat mielen jaksamista, sosiaalisia suhteita ja opintojen etenemisestä aiheutuvaa stressiä tai oppimisen ongelmia. Korona-aikana ovat korostuneet yksinäisyys ja arjenhallinnan haasteet, kertoo opintopsykologi Heini-Maria Pietilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

– Kun opiskeluun liittyvää sosiaalista tukea on ollut tarjolla vähemmän, ovat nousseet myös opiskelumotivaatioon liittyvät kysymykset, Pietilä jatkaa.

Konkreettisina toimintamalleina pilotoidaan ja kehitetään erilaisia opintojen etenemistä tukevia matalan kynnyksen palveluja ja ohjausta, hyvinvointivalmennusta sekä tutortoimintaa. JAMKissa käynnissä on hyvinvointivalmennus, joka on matalan kynnyksen tukea opiskelijoiden hyvinvoinnin pulmiin yksilöllisesti ja ryhmässä. Opiskelijoiden itse havaitsemaan opiskelun tuen tarpeeseen suunnattua Opinnot ojennukseen -päivystystä tarjoaa SEAMK:ssa opinto-ohjaajista, ammatillisista erityisopettajista, opintopsykologista ja korkeakoulupastorista koostuva tiimi. Opiskelija voi pohtia opintojensa etenemistä heidän kanssaan, olipa kyse sitten suuresta tai pienestä asiasta.

– Usein opiskelija tarvitsee vain kannustusta ja pientä ”tuuppausta”, jotta opinnot alkavat taas sujua. Tarvittaessa päivystäjät toki ohjaavat myös muiden palvelujen pariin, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehityspäällikkö Mervi Lehtola kertoo.

Opiskelijatutoreiden valmiuksia ja roolia hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä vahvistetaan tukemalla heidän osaamistaan ja jaksamistaan. Opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilöstö otetaan mukaan hyvinvoinnin tuen toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien käyttöön.

– Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää eri olosuhteissa ja eri korkeakouluissa. Kun opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeet tunnistetaan aiempaa paremmin, voidaan niihin tarttumalla välttyä opintojen pitkiltä viivästymiltä tai peräti keskeyttämiseltä, muistuttaa projektipäällikkö Seija Eskola.

Opiskelijahyvinvoinnin tukitoimien toimivuutta ja vaikutuksia myös tutkitaan JAMKissa.

– Haluamme tarkastella, ovatko toimemme vaikuttavia opiskelijan ja eri toimijoiden näkökulmasta, kertoo johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Opiskelijahyvinvoinnin tuella voidaan ehkäistä opiskelijoiden yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä vahvistaa opiskelijoiden itseohjautuvuutta, opintoihin sitoutumista ja osallisuutta sekä kykyä ratkaista eri elämäntilanteissa eteen tulevia haasteita. Hankkeessa on mukana opintopsykologien ja tutoropiskelijoiden ja -opettajien lisäksi korkeakoulujen opinto-ohjaajia, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, Nyyti ry ja paikallinen Ohjaamo.

Lisätietoja:
Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
puh. 040 621 4680
[email protected]

Mervi Lehtola, kehityspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
puh. 040 830 2365
[email protected]

Eveliina Koskela, hankekoordinaattori, opiskelijakunnat JAMKO ja SAMO,
puh. 044 4916377
[email protected]

Hannele Torvinen, päällikkö TKI, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
puh. 040 532 3047
[email protected]

www.jamk.fi/ohke