uutinen 7.3.2023

Jamk edisti korkeakoulutuksen yhdenvertaisuutta Nepalissa

Nepalissa koulutukseen pääsemistä voivat estää kulttuuriset, kielelliset ja maantieteelliset syyt. Koulutusmahdollisuudet eivät ole tasavertaisesti kaikkien saatavilla. Etnisten vähemmistöjen, syrjäseuduilla asuvien, joihinkin kasteihin kuuluvien sekä vammaisten pääsy koulutukseen on vaikeampaa. Sen asukkaat kuuluvat yli 120 eri kastiin tai etniseen ryhmään. Maassa puhutaan yli 100 erilaista kieltä.

Ten people, benchmarking visitors and Jamk personnel, standing in line in hotel Alba's lobby

Koulutuksella on keskeinen rooli terveyden ja sosioekonomisen aseman turvaamisessa. Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal -hankkeessa (EATHEN) kehittämisen kohteina ovat olleet nepalilaisten yliopistojen saavutettavuus ja osallisuus sekä vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja niin sanottujen marginaaliryhmistä tulevien henkilöiden mahdollisuus hakeutua korkeakouluopintoihin. Jamkin koordinoima hanke toteutettiin 2019–2022. 

Kehittämistyö pohjautuu laajoihin selvityksiin: tilanteen peruskartoituksen lisäksi merkittävänä toimenpiteenä haastateltiin lukemattomat määrät hankkeen kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä ja mahdollisia korkeakouluihin hakijoilta, syrjäseutujen yhteisöitä ja koulujen edustajia Nepalin maantieteellisesti kaukaisilla ja syrjäisillä alueilla. Näistä syntyneeseen tietokantaan perustuen kolmeen isoon yliopistoon ja niiden kahteen sivukampukseen perustettiin tukikeskukset sekä laadittiin niiden toimintasuunnitelmat. 

Yliopistojen saavutettavuutta ja opiskelun erityistä tukea on vahvistettu varusteilla, apuvälineillä ja tietokonesovelluksilla. Tukikeskusten henkilöstöä ja yliopistojen muita työntekijöitä on koulutettu erityisen tuen ja esteettömyyden teemoihin, ja tukikeskusten koordinaattorit eri puolilta Nepalia ovat myös verkostoituneet, mikä varmistaa kehittämistyön jatkumista myös hankkeen jälkeen. Hankkeen myötä yliopistot rakensivat myös esteettömiä wc-tiloja, jotka ovat merkittävä arkinen parannus vammaisten lisäksi naisopiskelijoille. 

Projektipäällikkö Maija Mäkinen tuntee toiminnan haasteita ja kulttuuria nepalilaisissa korkeakouluissa, sillä hänellä on useiden vuosien kokemus kehittämisyhteistyöstä maasta ja verkostoja sen korkeakouluissa: 

-  Teknisten ja apuvälineratkaisujen lisäksi kehittämistyöhömme kuului käytäntöjen jatkuvuutta vahvistavaa vaikuttamis- ja yhteistyötä esimerkiksi paikallisen ministeriön kanssa. Muutokset ovat käynnissä, mutta vaativat vielä paljon ponnisteluja tulevaisuudessa. 

Nepalissa hankkeen toteuttajina olivat Tribhuvanin yliopiston pääkampus ja kaksi sivukampusta (Pokhara ja Dhankuta), Nepal Open University ja Kathmandun yliopisto. Eurooppalaiset partnerit olivat Bolognan yliopisto Italiassa sekä Masaryk-yliopisto Tsekeissä. Nepalin opetusministeriö (Ministry of Education, Science and Technology of Nepal) oli keskeisenä partnerina kehittämistyössä. 

Hankkeen toteuttamaa tietokantaa hyödynnetään jatkossakin pidemmällä tähtäimellä opiskelun rakenteellisten esteiden poistamiseksi Nepalin yliopistoissa. Tietokanta on käyty läpi myös paikallisen opetusministeriön kanssa. Ministeriön edustajat ovat yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa vierailleet Jamkissa huhtikuussa 2022. He perehtyivät suomalaisten korkeakoulujen yhdenvertaisuustyöhön sekä lainsäädäntöön vierailemalla myös Suomen opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Hankkeen aikaansaannoksena Nepalin opetusministeriö lisäsi kansalliseen Master Plan for Inclusion 2019 - 2023 -dokumenttiin kaikkia yliopistoja koskevat velvoitteet Support centereiden ja tukipalvelujen järjestämisestä.  

-  Konkreettisena saavutuksena saatiin myös Kathmandun yliopisto avaamaan tammikuussa 2022 kiintiön vammaisten ja marginaaliryhmien edustajille. Tämä tapahtui ensimmäistä kertaa Nepalissa, iloitsee Mäkinen. 

Kolmivuotisen EATHEN-hankkeen saama Erasmus+ Capacity Building -rahoitus oli noin 740 000 euroa.

Koronavuodet ovat vaikuttaneet Jamkin kansainväliseen hanketoimintaan. Myös EATHEN-projektissa aloitus- ja päätösseminaareja sekä loppuvaiheen benchmarking-vierailuja lukuunottamatta kehittämistyötä maiden välillä tehtiin verkossa. Eurooppalaiset korkeakoulut järjestivät esimerkiksi virtuaalivierailuja omiin erityistä tukea vaativien opiskelijoiden tukikeskuksiinsa. 

Lisätietoja:

EATHEN in Nepal

EATHEN in Nepal – Supporting the Nepalese universities in their development towards inclusive management and practices