uutinen 18.6.2024

Sääennusteille uutta käyttöä: Jamk kehittää ratkaisuja energiajärjestelmän haasteisiin

Muiden kuin fossiilisten energianlähteiden käyttöön kannustaa paitsi Euroopan unionin ja Suomen valtion asettamat päästöihin ja hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet, myös kestävän energiajärjestelmän uudet ratkaisut. Näitä data-analytiikan ja kyberturvallisuuden ratkaisuja tutkitaan nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun yli 2 miljoonaa rahoitusta saaneessa hankkeessa. 

Hehkulamppu, jonka sisällä kestäviä energiavaihtoehtoja kuvaava maisema

Kasvihuonepäästöihin ja hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet ovat omiaan ajamaan muutosta energiajärjestelmään, kannustaen rakentamaan sitä entistä kestävämmäksi. Digitalisoituneeseen energia-alaan liittyy kuitenkin digitaalisen maailman haasteet, joihin Jamk kehittää nyt ratkaisuja.

Uusiutuvan energian entistä tehokkaampi käyttö altistaa kyberuhille 

”Kestävässä energiajärjestelmässä on paljon mahdollisuuksista, mutta myös haasteita. Digitalisaatio on tuonut avuksemme datan, jonka avulla voidaan muun muassa ennustaa paljonko lähitulevaisuudessa on käytössä uusiutuvaa energiaa tai paljonko käytämme energiaa. Uusiutuvia energianlähteitä ovat esimerkiksi aurinko ja tuuli. Käytännössä voimme siis tehdä sääennusteiden avulla energiajärjestelmästä ilmastoystävällisemmän,” kertoo Jamkin yliopettaja Mika Rantonen. ”Kestävä energiajärjestelmä ohjaa datan perusteella energiaa oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Tällä tavoin on mahdollista vähentää energiankulutusta sekä sitä kautta ilmastolle haitallisia päästöjä.”

Ilmastolle ystävällisempi energiajärjestelmä pitää sisällään useiden eri toimijoiden datan, jotta se voi vastata uusiutuvien energianlähteiden tuotantokapasiteetin suureen vaihteluun. Aurinkoa ja tuulta kun ei voi pakottaa esiin silloin, kun energiaa eniten tarvitaan. Tämän luonnollisen vaihtelun aiheuttamiin haasteisiin on jo kehitetty erilaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi mahdollisuuksia varastoida energiaa entistä tehokkaammin. Näiden ratkaisujen hyödyntäminen kuitenkin edellyttää vahvaa tiedolla johtamista. Tämä tieto on dataa, jota on suojeltava kyberuhilta. 

”Jos energiajärjestelmän dataa päästäisiin sotkemaan, kansalaisille näkyvä vaikutus voisi olla esimerkiksi sähkön hinnan vääristyminen. Datan käytön mahdollisuudet ovat kuitenkin päinvastaisia, sillä datavetoisempi energiajärjestelmä mahdollistaisi sen, että kuluttaja voisi vaikuttaa nykyistä enemmän omaan sähkölaskuunsa,” kertoo asiantuntija Janne Alatalo Jamkista.

Jamkin palkittu verkkomalli ja kyberharjoitteluympäristö ratkomaan energia-alan haasteita 

KEMAR-hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan digitaalista ympäristöä, jossa yhdistyvät sekä datan hyödyntäminen että kyberturvallisuusnäkökulmat. Tässä työssä hyödynnetään Jamkin kehittämää sähkönjakelujärjestelmää simuloivaa verkkomallia, joka on muun muassa palkittu sähköteknisen alan kansallisen standardointijärjestö SESKO ry:n toimesta.

”Rakennamme energiajärjestelmää kuvaavan data-analytiikan ja kyberturvallisuuden tietojärjestelmäympäristön, jossa hyödynnetään paitsi palkittua verkkomallia, myös Jamkin JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology) tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen uniikkia RGCE-kyberharjoitusympäristöä. Hanke mahdollistaa siis myös energia-alan laajat ja kattavat kyberturvallisuusharjoitukset,” kertoo johtava asiantuntija Marko Vatanen Jamkista.

KEMAR (Kestävän energiajärjestelmän modernien arvoketjujen resilienssi) -hanketta osarahoittaa Euroopan unioni yhdessä hankekumppaneiden kanssa. 

Hankkeesta lisää: https://www.jamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-projektit/kestavan-energiajarjestelman-modernien-arvoketjujen-resilienssi-kemar

Palkitusta verkkomallista lisää Jamkin uutisessa: https://www.jamk.fi/fi/uutiset/2024/jamkin-kehittama-sahkoverkon-koestamisymparisto-palkittiin

 

Lisätietoja

Teppo Flyktman

Lehtori, Senior Lecturer
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167630

Marko Vatanen

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358405458630