uutinen 29.1.2024

Jamkin kehittämä sähköverkon koestamisympäristö palkittiin

Sähköverkkojen suojaukseen ja turvallisuuteen keskittyneen KOESTUS-hankkeen tulokset hyödyttävät suomalaista teollisuutta, huoltovarmuutta ja vihreää siirtymää. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttama hanke palkittiin Sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö SESKO ry:n järjestämässä TKI-kilpailussa.

KOESTUS- projektissa rakennetun ympäristön käyttöä

Jamkin KOESTUS-hankkeessa kehitettiin sähköverkkojen suojausten TKI-ympäristö, jossa sähköverkkoon liittyviä ongelmia ja haasteita voidaan ratkoa todellisuutta vastaavassa mutta reaalimaailmasta irrotetussa ympäristössä. Ympäristössä voidaan koestaa sähköverkkojen suojauksissa käytettäviä suojalaitteita ja -tapoja entistä turvallisemmin, sekä kehittää näihin liittyviä data-analytiikkaratkaisuja. Ympäristö soveltuu käytettäväksi koulutuksessa sekä sähköverkon ilmiöiden, turvallisuuden ja kyberturvallisuuden tutkimisessa. Ympäristö palkittiin SESKO ry:n vuoden 2023 lopussa toteuttamassa TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kilpailussa, joka oli suunnattu sähköalan ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Sähköverkkojen hyvää suojaamista vaaditaan

Hajautetun sähköntuotannon, sähkönjakelun automaation ja jakeluverkkojen maakaapelointien lisääntyessä Suomen sähköverkon rakenne muuttuu nykyistä monimutkaisemmaksi. Tämän vuoksi sähköverkkojen turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäämiseen kannattaa kiinnittää huomiota jo ennakoivasti. Tämä on mahdollista käytössä olevia suojausjärjestelmiä kehittämällä.

”Meneillään oleva energiamurros ja sähköjärjestelmän monimutkaistuminen asettavat sähköverkon suojaukselle uusia haasteita. Tulevaisuudessa suojausjärjestelmien toimintaan, järjestelmistä saatavan tiedon analysointiin sekä suojausten parissa työskentelevien henkilöiden osaamiseen liittyvät vaatimukset kasvavat,” sanoo KOESTUS-hankkeen projektipäällikkö Teppo Flyktman.

Palkittua ympäristöä voidaan käyttää myös sähköverkon suojalaitteisiin liittyvien tietoturva- ja kyberriskien kartoittamisessa. Tarkoituksena on jatkaa ympäristön hyödyntämistä Jamkin kestävän energiajärjestelmän modernien arvoketjujen resilienssiä tutkivassa ja kehittävässä KEMAR-hankkeessa.

”Tulevaisuudessa ympäristölle on tarkoitus rakentaa liityntärajapinta Jamkin IT-instituutissa sijaitsevaan kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:n RGCE-kyberturvallisuusharjoitusympäristöön,” kertoo IT-instituutin johtava asiantuntija Aimo Pellinen.

Monipuolisesti alaa palveleva tutkimushanke

SESKO ry:n kisassa KOESTUS-hanketta ja siinä kehitettyä ympäristöä arvioitiin seuraavasti:

”Tutkimushanke on ajankohtainen ja palvelee tulevia TKI-hankkeita, sähköverkkoyhtiöitä ja suomalaista teollisuutta. Sähköverkon toimintavarmuus on yksi huoltovarmuuden avainkysymyksistä ja uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa voimakkaasti, myös erittäin tärkeä vihreän siirtymän edistämisessä.”

Projektipäällikkö Teppo Flyktmanin mukaan Suomessa on tulevaisuuden tarpeisiin nähden niukasti sähkönjakelun erikoisosaajia. Hankkeen tuloksia hyödyntämällä sähköverkkojen suojaukseen, suojausten koestamiseen ja sähkönjakeluun liittyvää osaamisvajetta voidaan helpottaa asteittain jo lyhyellä aikavälillä. Hankkeen tuloksista hyötyvät erityisesti paikalliset yritykset ja toimijat. Samalla edellytykset sähköverkkojen toimintavarmuuden parantamiseen kehittyvät osana kansallista huoltovarmuutta. 

KOESTUS – Sähköverkon suojausten TKI-ympäristö -hanke toteutettiin 1.6.2021 - 31.8.2023 Euroopan aluekehitysrahaston, hankkeen toteuttajan ja hankekumppaneiden rahoittamana. KOESTUS-hankkeen toteutuksessa olivat vahvasti mukana ALVA Sähköverkko Oy, Elektron E Oy, Enerva Oy, Fingrid Oyj, Rejlers Finland Oy ja Äänekosken Energia Oy. Lisätietoa hankkeesta: https://www.jamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-projektit/koestus-sahkoverkon-suojausten-tki-ymparisto

Vuoden 2023 TKI-tunnustuspalkinto-ohjelma oppilaitoksille -kisasta lisää Sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö SESKO ry:n tiedotteessa: https://sesko.fi/tassa-ovat-tki-palkitut/ 

Lisätietoja

Teppo Flyktman

Lehtori, Senior Lecturer
IT-Instituutti, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358407167630