Projekti

KOESTUS - Sähköverkon suojausten TKI-ympäristö

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KOESTUS
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.6.2021 - 31.7.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

KOESTUS-hankkeessa perustetaan sähköverkkojen suojauksen TKI-ympäristö, jossa pystytään tutkimaan ja koestamaan sähköverkkojen suojauksissa käytettäviä suojalaitteita ja uusia suojausfunktioita, kehittämään näihin liittyviä data-analytiikkaratkaisuja sekä vastamaan aihealueeseen liittyvään osaamisvajeeseen. Aiheen merkitys korostuu jakeluverkkojen maakaapeloinnin, hajautetun sähköntuotannon ja sähköverkon älykkyyden lisääntyessä. Tällöin sähköverkon rakenne ja sen vaatimat suojausmenetelmät muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi. Samalla kasvavat jakeluverkon suojalaitteiden toimintaan, niistä saatavan tiedon analysointiin ja suojausten parissa työskentelevien henkilöiden osaamiseen liittyvät vaatimukset.


Hankkeessa rakennettavassa TKI-ympäristössä pystytään simuloimaan sähköverkkojen ja niissä käytettävien suojausten toimintaa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi suojareleiden toiminnan testaamisen tai uusien suojausfunktioiden kehittämisen aiheuttamatta keskeytyksiä tai muita häiriöitä sähkönjakeluun yleisessä sähköverkossa. Nykyiset sähköverkkojen suojalaitteet sisältävät monipuolisia häiriötallentimia, joilla voidaan tallentaa vian aikaisia suureita osittain jo ennen vikatilannetta. Hankkeessa kennoterminaalien vikatallenteista pyritään identifioimaan erityyppisiä vikatilanteita, jolloin suojaustoiminnon aktivoitumisen aiheuttaja olisi jatkossa mahdollista tunnistaa automaattisesti kennoterminaalin tallentamasta datasta. Lisäksi kennoterminaaleilla sähköverkosta kerättävästä informaatiosta pyritään data-analytiikan keinoin tunnistamaan poikkeamia, jotka mahdollisesti indikoivat häiriötilanteita jo ennakkoon. Löydökset ja ratkaisut tuodaan osaksi TKI-ympäristöä. TKI-ympäristöä voidaan jatkossa hyödyntää myös nykyaikaisiin suojalaitteisiin liittyvien tietoturvariskien kartoittamisessa ja aiheeseen liittyvän osaamisen kasvattamisessa.


Hankkeen tuloksina Keski-Suomen alueen yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä on:

1. Sähköverkon suojalaitteiden TKI-ympäristö sisältäen laitteistoja ja laaja-alaista osaamista

2. Uusinta tietoa sekä testausympäristö liittyen suojalaitteiden keräämän datan hyödyntämiseen häiriötilanteiden tunnistamisessa ja selvittämisessä

3. Sähköverkkojen suojaukseen ja suojausten koestamiseen sekä laitteiden tuottaman datan hyödyntämiseen liittyviä tietopaketteja

4. Asiantuntijaverkosto


Sähköverkon suojausten TKI-ympäristöä hyödynnetään hankkeen päätyttyä TKI-toiminnan ohella monipuolisesti osaamisen kasvattamiseen tähtäävissä toimissa. Tämän seurauksena aihepiiriin liittyvä osaamisvaje helpottaa asteittain jo lyhyellä aikavälillä, mikä lisää Keski-Suomen osaamisomavaraisuutta sähköverkon suojauksiin sekä vikatilanteiden analysointiin liittyen. Hankkeessa syntyvillä tuloksilla parannetaan alueellisten yritysten ja toimijoiden edellytyksiä kehittää sähköverkkojen toimintaa osana kansallista huoltovarmuutta.


Lisätietoja

Teppo Flyktman, projektipäällikkö, 040 716 7630, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö