Projekti

KOESTUS - Sähköverkon suojausten TKI-ympäristö

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KOESTUS
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.6.2021 - 31.5.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus

KOESTUS-hankkeessa
perustetaan sähköverkkojen suojauksen TKI-ympäristö, jossa pystytään tutkimaan
ja 
koestamaan
sähköverkkojen suojauksissa käytettäviä suojalaitteita ja uusia
suojausfunktioita, kehittämään näihin liittyviä data-analytiikkaratkaisuja sekä
vastamaan aihealueeseen liittyvään osaamisvajeeseen. Aiheen merkitys korostuu
jakeluverkkojen maakaapeloinnin, hajautetun sähköntuotannon ja sähköverkon
älykkyyden lisääntyessä. Tällöin sähköverkon rakenne ja sen vaatimat
suojausmenetelmät muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi. Samalla kasvavat
jakeluverkon suojalaitteiden toimintaan, niistä saatavan tiedon analysointiin
ja suojausten parissa työskentelevien henkilöiden osaamiseen liittyvät
vaatimukset.

 

Hankkeessa
rakennettavassa TKI-ympäristössä pystytään simuloimaan sähköverkkojen ja niissä
käytettävien suojausten toimintaa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi suojareleiden
toiminnan testaamisen tai uusien suojausfunktioiden kehittämisen aiheuttamatta
keskeytyksiä tai muita häiriöitä sähkönjakeluun yleisessä sähköverkossa.
Nykyiset sähköverkkojen suojalaitteet sisältävät monipuolisia
häiriötallentimia, joilla voidaan tallentaa vian aikaisia suureita osittain jo
ennen vikatilannetta. Hankkeessa kennoterminaalien vikatallenteista pyritään identifioimaan
erityyppisiä vikatilanteita, jolloin suojaustoiminnon aktivoitumisen aiheuttaja
olisi jatkossa mahdollista tunnistaa automaattisesti kennoterminaalin
tallentamasta datasta. Lisäksi kennoterminaaleilla sähköverkosta kerättävästä
informaatiosta pyritään data-analytiikan keinoin tunnistamaan poikkeamia, jotka
mahdollisesti indikoivat häiriötilanteita jo ennakkoon. Löydökset ja ratkaisut
tuodaan osaksi TKI-ympäristöä. TKI-ympäristöä voidaan jatkossa hyödyntää myös
nykyaikaisiin suojalaitteisiin liittyvien tietoturvariskien kartoittamisessa ja
aiheeseen liittyvän osaamisen kasvattamisessa.

 

Hankkeen
tuloksina Keski-Suomen alueen yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä on:

1.    
Sähköverkon
suojalaitteiden TKI-ympäristö sisältäen laitteistoja ja laaja-alaista osaamista

2.    
Uusinta
tietoa sekä testausympäristö liittyen suojalaitteiden keräämän datan
hyödyntämiseen häiriötilanteiden tunnistamisessa ja selvittämisessä

3.    
Sähköverkkojen
suojaukseen ja suojausten koestamiseen sekä laitteiden tuottaman datan hyödyntämiseen liittyviä tietopaketteja

4.    
Asiantuntijaverkosto

 

Sähköverkon
suojausten TKI-ympäristöä hyödynnetään hankkeen päätyttyä TKI-toiminnan ohella
monipuolisesti osaamisen kasvattamiseen tähtäävissä toimissa. Tämän seurauksena
aihepiiriin liittyvä osaamisvaje helpottaa asteittain jo lyhyellä aikavälillä,
mikä lisää Keski-Suomen osaamisomavaraisuutta sähköverkon suojauksiin sekä vikatilanteiden
analysointiin liittyen. Hankkeessa syntyvillä tuloksilla parannetaan
alueellisten yritysten ja toimijoiden edellytyksiä kehittää sähköverkkojen
toimintaa osana kansallista huoltovarmuutta.

 

Lisätietoja

Teppo Flyktman, projektipäällikkö, 040 716 7630, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Teknologiayksikkö