uutinen 1.2.2024

Esteettömät oppimisympäristöt mahdollistavat vammaisten henkilöiden korkeakoulutuksen – Jamk mukana kehitystyössä Itä-Afrikan korkeakouluissa

a woman holding a tablet device while sitting in a wheelchair

Vammaisten henkilöiden osallistuminen korkeakouluopetukseen on vähäisempää ja opintojen jättäminen yleisempää kuin ei-vammaisten henkilöiden. Maailmassa on 1,3 miljardia henkilöä, joilla on jonkinasteinen määritelty vammaisuus ja näistä ihmisistä noin 80 % asuu kehittyvissä maissa. Oikeanlaiset esteettömät oppimis- ja toimintaympäristöt mahdollistavat vammaisten henkilöiden osallistumisen korkeakouluopetukseen ja yhteiskuntaan yleisemminkin edistäen inklusiivisuutta. 

BERT - Breaking Education Barriers: Inclusion, Rehabilitation and Technology -projektin (2024–2026) tavoitteena on kahden itäafrikkalaisen kumppanikorkeakoulun inklusiivisten oppimisympäristöjen ja käytänteiden kehittäminen.

”BERT-projektin tavoitteena on edistää Itä-Afrikan korkeakoulujen kykyä purkaa eri esteitä (mukaan lukien digitaalisia), jotka haittaavat vammaisten henkilöiden inkluusiota ja yhteiskuntaosallisuutta. Projektissa tuetaan kumppanikorkeakoulujen kykyä tukea vammaisia opiskelijoita edistämällä monialaisen kuntoutuksen palveluita, opiskelujen saavutettavuutta ja teknologisten apuvälineiden käyttöä opetuksessa. Lisäksi projektin avulla edistetään kumppanikorkeakoulujen koulutuksen tasoa ja osaamista saavutettavien ja esteettömien oppimisympäristöjen ja opetuksen kehittämiseksi,” BERT-projektin projektipäällikkö Aychesh Nigussie Koski kertoo.

Suomen ulkoministeriön rahoittama ja Opetushallituksen hallinnoima, Higher Education Partnership (HEP) -ohjelma tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Vuosina 2024–2026 toteutuvalla rahoituskaudella HEP-ohjelman sisällöllisiä painopisteitä ovat opettajankoulutus, ilmastonmuutos ja kiertotalous sekä ruokaturva. BERT-projekti on osa HEP-ohjelmaa, joka tukee myös Suomen hallitusohjelman tavoitteita vahvistaa Suomen panosta kehittyvien maiden koulutussektorilla.

BERT-projektia koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat projektissa ovat Tampereen yliopisto, University of Rwanda ja State University of Zanzibar. Projekti toteutetaan vuosina 2024–2026.

Kutsu hankkeen avoimeen aloitustilaisuuteen 16.2. klo 9.00–11.00. Tervetuloa mukaan!

Tutustu BERT-projektin verkkosivuihin osoitteessa BERT | Jamk.

Lisätietoja

Aychesh Nigussie Koski

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503069714

Aino Alaverdyan

Tutkija, Researcher
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503439219