uutinen 17.2.2022

Yksinkertaista johtamista arvostavasti - Virtual Leaders -projektin etäjohtamisen webinaarissa 24.2.2022 vieraana Ari Rämö

Virtual Leaders Johtaminen voi olla etänä(kin) yksinkertaista -webinaari 24.2.2022

Toimintaympäristömme jatkuvat ja ennakoimattomat muutokset, joista koronapandemia yhtenä merkittävimpänä, muuttavat vääjäämättä työn tekemisen ja johtamisen tapoja. Tänä päivänä 40–80 % ihmisistä tekee etätöitä, monipaikkaista, liikkuvaa tai hybridityötä. Onko vaarana, että ihmiset unohtuvat, kun eivät arjessa jatkuvasti pyöri johdon silmissä ja jaloissa?

”Nyt jos koskaan ihmiset pitää huomioida”, sanoo yritysjohtaja, kirjailija ja luennoitsija Ari Rämö, jonka mukaan organisaatiossa voisi heittää ismit, termit ja kaaviot roskakoriin ja keskittyä yksinkertaistamaan – ei monimutkaistamaan johtamista. ”Exceliä on helppo pyörittää, mutta usein juuri se tärkein on tuloslaskelmassa mainittuna vain yhtenä rivinä. Ihmiset.” Rämö puhuu yksinkertaisen johtamisen puolesta, jossa peruskysymys on, perustuuko oma johtamistapa arvostamiseen vai arvostelemiseen. Johtamisessa saadaan hyvin erilainen lopputulos riippuen siitä, kumman kautta kohtaa ihmisiä. ”Johtaminen on aina ensisijaisesti tunteen johtamista.”

Virtual Leaders -projektin (ESR) järjestämässä webinaarissa torstaina 24.2.2022 klo 9.00–10.30 Rämö kertoo omasta johtamisfilosofiastaan sekä valottaa, miten hän toteuttaa yksinkertaista ja arvostavaa johtamista käytännössä, omassa arjessaan joka päivä. ”Vaikka ihmiset eivät ole näkyviä johdon arjessa, he ovat silti aivan niitä samoja ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea ja apua omaan jaksamiseen. Monessa tilanteessa jopa enemmän kuin aikaisemmin.”

Ilmoittaudu webinaariin ja osallistu samalla Rämön kirjan arvontaan.

Ari Rämö on kokenut yritysjohtaja, kirjailija ja luennoitsija, joka on vienyt teoriansa johtamisesta käytäntöön - menestyksekkäästi. Hänen luotsaamansa yritys SICK Oy on omassa sarjassaan sijoittunut kärkisijoille Suomen parhaiden työpaikkojen (Great Place to Work) arvioinnissa useiden vuosien ajan. ”Vain ja ainoastaan ihmisten jaksamisen kautta vaikeasta ajasta selvitään ja mennään vahvempana eteenpäin. Meillä on paljon mahdollisuuksia auttaa ja tukea, jos vain muistamme ihmisten merkityksen.”

Virtual Leaders -projektissa (ESR) 01.09.2020–31.08.2023 autetaan keskisuomalaisia pk-yrityksiä ottamaan käyttöön tuottavia ja työhyvinvointia tukevia virtuaalijohtamisen toimintatapoja työyhteisöissä, joissa henkilöstö toimii ja työskentelee osittain tai kokonaan monipaikkaisesti tai etänä. Keskiössä kehittämisprojektissa on yrityskohtaisesti edistää työnteon sujuvuutta ja tehokkuutta sekä jaksamista ja työniloa.

”Vain ihmisten kautta kaikki Excelissä olevat luvut toteutuvat.”

”Hyvinvoivat ihmiset tekevät parhaansa, eivät vain pakollisen.”

Yritykset hoi! - vielä pääsee mukaan projektiin, lisätietoja: www.jamk.fi/virtualleaders.

Suorat lainaukset ovat Ari Rämön ajatuksia ja poimittu hänen blogistaan www.ariramo.com.

Lisätietoja tapahtumasta ja Virtual Leaders -projektista:

Hilkka Heikkilä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407