Biotalous

Kohti ekologisesti kestävää ja viisasta resurssien käyttöä

Edistämme yhteiskunnassa kestävän ja kannattavan biotalouden kehitystä. Visionamme on luoda biotalouden osaamiskeskittymä, jonka toiminnassa painottuvat uuden teknologian ja kiertotalousratkaisujen hyödyntäminen sekä johtamis- ja markkinointiosaaminen.  Jamk vahvistaa Tarvaalan Biotalouskampuksen sekä Biotalousinstituutin asemaa alueellisena osaamiskeskittymänä.

Jamkin laaja substanssiosaaminen biotaloudessa (maa- ja metsätalous, energia, vesi ja ympäristö) on vahvuus, joka mahdollistaa laaja-alaisen koulutuksen ja yritysyhteistyön. Uudistetun agrologikoulutuksemme painopiste on luonnonvara-alan liiketoimintaosaamisessa.

Biotalouden yrityskiihdyttämö luo väylän globaalin yritysyhteistyön kasvuun, tuottaa uutta liiketoimintaa alueelle ja avaa opiskelijoille tien innovatiivisiin kasvuyrityksiin. Panostamme myös automaation, robotiikan, digitalisaation ja kyberturvallisuuden tuomiseen osaksi biotalouden koulutus- ja TKI-toimintaa.

Biotalouden liiketoimintaa edistämässä

Olemme vahva biotalouden liiketoiminnan kehittäjä ja vientitoiminnan edistäjä. Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille biotalousalan testaus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Teemme tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, yritysten ja oppilaitosten kanssa niin kansainvälisesti kuin alueellisesti.

Erityisosaamisalueitamme ovat uusiutuvan energian ekologiset ratkaisut, kestävä ja kannattava maatalousyrittäjyys, älymaatalous, digitalisaation mahdollisuudet, metsän moniarvoinen hyödyntäminen, ravinnepäästöjen mittaus ja rajoittaminen maaseutuympäristössä sekä hyönteistalous.

Jamkin biotalousalan asiantuntijat ovat palveluksessasi, kun tarvitset apua testaamiseen, mittaukseen, tutkimiseen ja analysointiin tai osaamisen vahvistamista koulutuksen tai neuvonnan kautta.

Asiantuntijapalvelut

Vesinäytteenotto

Suurin riski ympäristötutkimuksissa liittyy yleensä virheelliseen näytteenottoon. Käyttämällä asiantuntevaa vesinäytteenottajaa varmistat, että näytteenotto toteutuu luotettavasti ja ammattitaitoisesti.

Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Kiinteiden biopolttoaineiden ja biomassojen käsittely- ja käyttökokeet

Palvelussamme korostuu erityisesti käytännön osaaminen kiinteiden biopolttoaineiden ja biomassojen murskaamisessa, jauhamisessa, seulonnassa, kuivauksessa, varastoinnissa, kemiallisessa käsittelyissä ja briketöinnissä.

Asiantuntijapalvelut

Päästömittauspalvelut

Ilmastonmuutoksen myötä energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen merkitys on voimakkaasti kasvanut. Oikeat ja luotettavat päästömittaustulokset ovatkin elintärkeitä kehitettäessä uusia ja vähäpäästöisisä energian tuotantomenetelmiä.

Koulutus ja kehittäminen

Biotalouden koulutuspalvelut: energia-ala

Jamkin Biotalousinstituutti tarjoaa asiantuntemuksensa energia-alan teknologia- ja palveluyrityksien, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja kuluttajien käyttöön erilaisina koulutus- ja asiantuntijapalveluina.

Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Analyysilaboratorio, kiinteät polttoaineet

Biotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Asiantuntijapalvelut

Analyysilaboratorio, prosessiseuranta

Biotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Asiantuntijapalvelut

Automaattinen vedenlaadun mittaus

Automaattisella mittauksella saadaan tarkkaa tietoa vedenlaadun vaihteluista ja kuormituksesta.

Asiantuntijapalvelut

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontapalvelua Keski-Suomen kunnille.

Asiantuntijapalvelut

Vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmat

Vesistökunnostuksilla ja vesistöjen suojelulla parannetaan vesistöjen hyöty- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä edesautetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Asiantuntijapalvelut

Vesiosuuskuntien varautumissuunnitelmat

Vesihuoltolaki velvoittaa vesiosuuskuntia laatimaan varautumissuunnitelman ja pitämään suunnitelman ajan tasalla. Palvelumme kautta saat suunnitelman laadintaan tai päivittämiseen apua ja asiantuntijuutta.

Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Lämmityskattiloiden tyyppitestaus ja tuotekehitys

Yhä tiukentuvat säädökset edellyttävät aiempaa energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä energiantuotantomuotoja. Biotalousinstituutissa pystymme tarjoamaan lämmityskattiloiden tyyppitestauspalveluja sekä lämpökonttien testauspalveluja.

Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Uusien innovaatioiden testaus

Biotalousinstituutissa sijaitsevan Testorin fasiliteetit mahdollistavat monenlaisen bio- ja kiertotalouden sekä cleantech-innovaatioiden testauksen ja tuotekehityksen.

Kokenut biotalousalan kehittäjä

Kokeneen biotalousalan kehittäjänä toteutamme yrityslähtöisiä tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Teemme vahvaa yhteistyötä tutkimuslaitosten-, yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa kansainvälisesti ja alueellisesti.

Älymaatalouden soveltavassa tutkimuksessa keskitymme poikkitieteelliseen älymaatalouteen (Smart Farming) sekä siihen liittyvään digitalisaatioon. Päätavoitteenamme on nopeuttaa älymaatalouden innovaatioiden käyttöönottoa.

Tutustu älymaatalouden soveltavaan tutkimukseen

Tutustu käynnissä oleviin projekteihimme sekä referensseihimme.

Vihreään siirtymään ratkaisuja tuhkan hyötykäytön ja tuhkalannoituksen lisäämisellä

Toteutusaika: 1.1.2024 - 28.2.2026

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Oikeudenmukainen siirtymä (JTF)

Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö

Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.10.2024

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)

Finnish Future Farm

Toteutusaika: 1.9.2023 - 30.6.2026

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Oikeudenmukainen siirtymä (JTF)

Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi

Toteutusaika: 1.8.2023 - 31.10.2024

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Maa- ja metsätalousministeriö (suora rahoitus)

Avoin Laboratorio Biotalouteen-ALaBio

Toteutusaika: 1.4.2023 - 31.3.2025

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2021-2027

BioBoosters - Boosting the circular transition

Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.12.2025

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Interreg - Baltic Sea Region 2021-2027

ODF2030 -Sustainable sanitation for Volta Region, Ghana

Toteutusaika: 1.1.2023 - 30.11.2023

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Ulkoasiainministeriö (suora rahoitus)

Kasvisruoka & -proteiinit ruokapalveluissa — KasvisPro-koulutus

Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.8.2024

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Ruokavirasto

Suometsiin liittyvän tiedon lisääminen ja osaamisen parantamien

Toteutusaika: 1.1.2023 - 31.12.2024

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma

Biotalouden osaajia maailmalle

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa järjestämme luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon (agrologi AMK) johtavaa koulutusta ja opintojen ydin on AgriBusineksessa. 

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoimintaa biotalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (yamk). 

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörit ovat puolestaan avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, vihreässä siirtymässä ja ympäristövaikutusten hallinnassa.

Liity osaajien joukkoon! 

AMK-tutkinto

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus

Hakuaika: 13.3.2024 - 27.3.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 22.8.2024

YAMK-tutkinto

Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

Hakuaika: 27.11.2023 - 8.12.2023

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 19.1.2024

AMK-tutkinto

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus

Hakuaika: 13.3.2024 - 27.3.2024

Koulutustyyppi:

Päiväopiskelu

Koulutus alkaa: 19.8.2024

AMK-tutkinto

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus

Hakuaika: 13.3.2024 - 27.3.2024

Koulutustyyppi:

Monimuoto-opiskelu

Koulutus alkaa: 12.8.2024

Avoin

Avoimen opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat sinulle, kun haluat lisätä osaamistasi työelämässä tai suunnittelet hakeutuvasi AMK- tai YAMK-opintoihin.

Lisätietoja

Minna Lappalainen

Johtaja Biotalousinstituutti, Director Institute of Bioeconomy
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358406300384