Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Analyysilaboratorio, kiinteät polttoaineet

Biotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille. Analyysilaboratoriomme toimintaa ohjaa vahva asiakaslähtöisyys, jonka myötä toimintamme on joustavaa, ketterää ja asiakastarpeet huomioivaa. Analyysit teemme hyviä laboratoriotapoja ja uusimpia SFS, EN ja ISO-standardeja noudattaen.

Toimitilamme mahdollistavat uusiutuvan energian, vesiensuojelun sekä maa- ja metsätaloussektorilta kertyvien näytteiden analysoinnin. Yhteistyö muiden Jamkin laboratorioiden ja verkostossamme olevien yhteistyölaboratorioiden kanssa on tiivistä ja mahdollistaa hyvin kattavan palvelutarjonnan.

Esimerkki: Kiinteiden polttoaineiden analyysipalvelut

Palvelumme tukee pääosin tuotekehitys- ja tutkimusyötä sekä pidempiaikaista polttoaineiden laadunseurantaa. Tarvittaessa teemme myös määrityksiä asiakkaiden yksittäisistä näytteistä. Kiinteiden biopolttoaineiden ominaisuuksien tunteminen on tärkeää mm. kattiloiden toiminnallisuuden varmistamiseksi ja päästöjen minimoimiseksi. Tilauksen päätteeksi asiakas saa meiltä analyysitodistuksen tai erillisen raportin riippuen toimeksiannosta.

Startup RawCycle Oy työstää kiertotalouden innovaatiota, joka tekee nykyisestä ongelmallisesta raaka-aineesta uudenlaisen raaka-aineen energiantuotantoon. Raaka-ainetta piti tuotteistusta varten analysoida, jotta saataisiin täsmällistä tietoa sen ominaisuuksista mahdollista energiakäyttöä varten.

Lue RawCyclen perustajien haastattelu yhteistyöstä

Lisätietoa

Janne Salmi

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636