Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Uusien innovaatioiden testaus

Biotalousinstituutissa sijaitsevan Testorin fasiliteetit mahdollistavat monenlaisen testauksen ja tuotekehityksen. Tilat ovat hyvin instrumentoitu erilaisia bio- ja kiertotalouden sekä cleantech-innovaatioihin liittyviä testauksia ja mittauksia ajatellen. Lisäksi tiloista löytyvät monipuoliset käyttöhyödykkeet kuten sähkö, vesi ja paineilma mahdollistavat erilaisten prosessilaitteistojen asentamisen tiloihin. Mahdolliset testauksissa muodostuvat lämpökuormat voidaan ottaa talteen ja hyödyntää alueen kaukolämpöverkossa uuden kaksisuuntaisen kaukolämpö­liitännän avulla.

Tiloissa on testattu erilaisia bio- ja kiertotalouden innovaatioita kuten esim. valtameriristeilijöillä muodostuvaa ruoka ja saniteettijätteitä stabiloivaa biohiilireaktoria, uuden sukupolven biokaasureaktoria, lämmönvaihtimen energiatehokkuuksia sekä lukuisia erilaisia polttoon perustuvia lämmitys­järjestelmiä.

Palvelu toteutetaan Biotalousinstituutin tiloissa Saarijärvellä. Testaukset suunnitellaan ja toteutetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa parhaan lopputuloksen aikaansaamaiseksi.

Lisätietoa

Janne Salmi

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636