Tuotekehitys, testaus ja analysointi

Lämmityskattiloiden tyyppitestaus ja tuotekehitys

Yhä tiukentuvat säädökset edellyttävät aiempaa energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä energiantuotantomuotoja. Biotalousinstituutissa pystymme tarjoamaan lämmityskattiloiden tyyppitestauspalveluja teholuokassa 0–1 MW sekä lämpökonttien testauspalveluja aina 3 MW asti. Kattiloiden tyyppitestaukset suoritetaan standardin EN 303-5 mukaisesti.

Testausympäristömme yhdessä arvostetun osaamisemme ja asiakaslähtöisen toimintatavan kanssa mahdollistaa myös laadukkaat kattiloihin liittyvät räätälöidyt tuotekehityspalvelut.

Lämmityskattiloiden ja lämpökonttien testaus tapahtuu Biotalousinstituutin hyvin instrumentoidussa kattilantestauslaboratoriossa modernien säätö ja mittalaitteiden avulla. Tyypillisesti testauspaketti sisältää avaimet käteen testauksen, jolloin asiakkaan tehtäväksi jää vain testattavan laitteiston lähetys ja nouto Biotalousinstituutista.

Kattiloiden tyyppitestauksen lisäksi mittausympäristömme mahdollistaa kattiloiden tuotekehitykseen liittyvät projektit, sekä lämmityskattiloiden ekosuunnitteluasetuksen (EU) 2015/1189 mukaiset päästö ja energia­tehokkuusmittaukset.

Lisätietoa

Janne Salmi

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358404808636