Asiakirjajulkisuuskuvaus

Kädet kannettavan näppäimistöllä

Jokaisella on on oikeus saada tieto korkeakoulun julkisesta asiakirjasta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten Jamkin asiarekisteri sekä sen eri palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla voit yksilöidä tietopyyntösi entistä paremmin.

Mistä ja miten tietoa voi etsiä? Sivustolla on kerrottu Jamkin tietoaineistoista ja mistä tietoa voi hakea.

Tietopyynnöt kohdassa ohjeistetaan, miten tietoja voidaan pyytää. Huomioithan myös tietopalvelupyyntöihin kohdistuvat palvelumaksut.

Lisätietoa asiakirjajulkisuuskuvauksesta ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019)

Mistä ja miten tietoa voi etsiä?

Jamkin käytössä olevat tiedot on tallennettu tietovarantoihin ja asiarekistereihin.

Jamkiin tietosuojaselosteet-sivustolle on koottu tarkempaa tietoa tietovarannoista palveluittain, niihin liittyvistä tietojärjestelmistä ja tietoaineistoista, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

TKI:n julkisia tietoaineistoja ovat julkistetut ja/tai julkaistut tieteen tuotokset. Suunnitteluun ja valmisteluun liittyvät asiakirjat ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Tutkimukseen ja tutkimusaineistoon voi myös sisältyä muuta salassa pidettävää tietoa. TKI-toimintaamme toteutetaan pääasiassa projektitoiminnan kautta.

Lue lisää Jamkin projekteista

Opiskelu ja opintotieto

Opiskelijoihin ja opintoihin liittyvää tietoa tallennetaan useisiin Jamkin sisäisiin ja ulkoisiin järjestelmiin, joita on koottu alle.

Hallintoasiat

Jamkin hallinto käsittää mm. päätöksentekoon, kokouksiin, tietosuojaan ja hankintoihin liittyvät asiat.

Tietopyyntö

Jos haluat saada tietyn asiakirjan tai osan asiakirjasta, tee tietopyyntö.

Palvelumaksut

Kaikki asiakirjajäljennökset ovat maksullisia. Aineistojen hinnastot ja maksutiedot löytyvät alta.