Kestävä ja vastuullinen Jamk

Me muutamme maailmaa kestävämmäksi. Teemme sen yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Ajankohtaista

Uutinen

POLKU 2.0 -hankkeessa rakennettiin kestävää Keski-Suomea - tutustu tuloksiin!

Kaksi vuotta sitten Keski-Suomeen saatiin lähes kahden miljoonan euron EU-rahoituksen, jonka turvin Jyväskylän yliopisto, Jamk, Gradia sekä Poke ovat yhteistyössä luoneet laadukasta kestävyysopintotarjontaa.

Uutinen

Untuvatekstiiliteollisuuden sivuvirroille haetaan käyttökohteita

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo hakee uusia ideoita, kaupallisia yhteistyökumppaneita ja hyödyntämistapoja Joutsen Finland Oy:n tekstiilituotteiden valmistuksen yhteydessä syntyville sivuvirroille ja hukkapaloille.

Uutinen

Ammattikorkeakoulut vauhdittavat yhteistyöllä vihreää siirtymää

Ammattikorkeakoulujen yhteinen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma julkaistiin vuonna 2020. Nyt tehty väliarviointi osoittaa, että ammattikorkeakoulut ovat tarttuneet ohjelman tavoitteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin kiitettävästi.

Jamk kouluttajana

Koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vastuullisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa.

Projektiopinnot

Toteutamme konkreettisesti visiota uuden sukupolven korkeakoulusta saattamalla opiskelijat monialaiseen yhteistyöhön työelämän tarpeisiin vastaavissa projekteissa. 

Future Factory -opinnoissa työskennellään oikeiden työelämän haasteiden parissa. Samalla vahvistetaan opiskelijoiden osaamista, yrityksiä, aluekehitystä ja kilpailukykyä. InnoFlash- ja Työelämäprojekti -opintojaksoilla ratkaistaan vuosittain jopa 140 kehittämishaastetta!

Lue lisää Future Factory -opinnoista 

Jatkuva oppiminen

Vastuullisen matkailun portaat -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vastuullisena matkailuammattilaisena tai -vaikuttajana muuttuvassa maailmassa. Digitaalinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Jamkin, Haaga-Helian, XAMKin ja Lapin yliopiston kanssa, ja joka on kehitetty samannimisessä ESR-hankkeessa. 
Lue lisää vastuullisen matkailun koulutuksesta 

Jamk kumppanina - ratkaisuja kestävyyshaasteisiin

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tuotamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin, edistämme kestävää kehitystä ja vähennämme ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Esimerkiksi:

BioPaavon tavoitteena on vahvistaa, löytää ja synnyttää uutta liiketoimintaa, joka liittyy biotalouden toimintaympäristöön: metsään, maatalouteen, uusiutuvaan energiaan, veteen ja ympäristöön.
Lue lisää BioPaavosta ›

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö.
Lue lisää Meijän polusta 

Mission Positive Handprint -hankkeen tavoitteena on kehittää liiketoimintaa kestävä kehitys ja vastuullisuus huomioiden.
Lue lisää hankkeesta 

Palvelut

Autamme yrityksiä ja muita toimijoita löytämään kestäviä ratkaisuja. Esimerkiksi:

Oikein suunniteltu ja mitoitettu kosteikko poistaa vedestä mm. ravinteita ja kiintoainesta. Vesienpuhdistuksen lisäksi kosteikko lisää luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Kosteikkoa voidaan hyödyntää myös riistakäytössä.
Lue lisää kosteikkosuunnittelusta 

Ilmastonmuutoksen myötä energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen merkitys on voimakkaasti kasvanut. Jamkin Biotalousinstituutissa on tutkittu vuosien ajan pienpolton päästöjä yhdessä alan laitevalmistajien kanssa. Oikeat ja luotettavat päästömittaustulokset ovatkin elintärkeitä kehitettäessä uusia ja vähäpäästöisisä energian tuotantomenetelmiä.
Lue lisää päästömittauspalvelusta 

Puhtaan veden arvostus nousee tulevaisuudessa entisestään, samoin kuin uusien vesienpuhdistusmenetelmien. Toimivia ratkaisuja haetaan niin Suomeen kuin ulkomaillekin.
Lue lisää vesienpuhdistusmenetelmien tuotekehityksestä 

Toimimme itse kuten opetamme

Kehitämme toimintaamme avoimesti yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa 

Henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuus ja hyvinvointi

Millä arjen teoilla Jamk pääsee kohti kestävää tulevaisuutta? Miksi kestävän kehityksen työ on tärkeää Jamkille ja mitä Jamkissa on meneillään sen tiimoilta?
Lue lisää blogista 

Kestävät hankinnat Jamkissa

Kestävillä hankinnoilla tarkoitetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullisia hankintoja. Onnistuneiden ja innovatiivisten hankintojen kautta organisaatio voi tehdä pitkäaikaisia arvovalintoja, lisätä aluetalouden ja yritysten elinvoimaa, kasvattaa hyvinvointia sekä torjua ilmastonmuutosta.

Näitä me jo teemme

  • Tarkistamme toimittajilta aina tilaajavastuulain mukaiset selvitykset  
  • Noudatamme lain periaatteita kaikissa hankinnoissa: tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus
  • Kilpailutamme mahdollisuuksien mukaan kynnysarvon alle jäävät hankinnat, jolloin taataan kaikille toimittajille mahdollisuudet tarjota
  • Käytämme työllistymisehtoa sopimuksessa silloin kun se on mahdollista ja järkevää
  • Huomioimme elinkaariajattelun: esim.  kirjaamme sopimukseen asioita tuotteiden kierrättämisestä elinkaaren lopussa.
  • Pohdimme jo markkinavuoropuhelussa tarjoajien kanssa mahdollisuuksia vähentää ko. palvelun tai tuotteen ympäristökuormitusta
  • Sopimuksissa on vastuuhenkilö, joka seuraa sopimusta. Näin emme osta turhia asioita ja maksamme siitä mitä tarvitsemme sekä toiminta myös kehittyy sopimuskauden aikana.

Näitä suunnittelemme

  • Mahdollisuutta hyödyntää käytettyjä laitteita toiminnassamme yhä enemmän
  • Otamme käyttöön Code of conduct -liitteen hankinnoissamme.

Seuraamme hiilijalanjälkeämme 

Hyödynnämme Arenen yhteistä hiilijalanjäljen laskentamallia.

Sertifikaatit

Principles of Responsible Management (PRME) – aloite: mukana vuodesta 2011. PRME on YK:n tukema aloite, joka on perustettu alustaksi vastuullisuus­kysymysten esiin nostamiseksi liiketalouden korkeakouluissa. Kuuden periaatteen avulla PRME sitouttaa näitä korkeakouluja tarjoamaan tuleville liike-elämän toimijoille taitoja, joita tarvitaan talouden ja kestävän kehityksen tavoitteiden tasapainottamiseen, kiinnittäen samalla huomiota kestävän kehityksen tavoitteisiin ja toimimaan YK:n Agenda 2030:n mukaisesti.

Jamkin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työ nojaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG 2030) ja ammattikorkeakoulujen ohjelmaan. Työtä koordinoi kestävän kehityksen (KeKe) työryhmä.
Lue lisää Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmasta 
Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 
Jamkin vuosikertomus 2020: Vastuullisuusraportti ›

Kestävä kehitys työryhmä

Leena Liimatainen

Kehitysjohtaja, Development Director
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358408219435

Kirsi Knuuttila

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358407768880

Marianne Ekonen

Yliopettaja, Principal Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358504098352

Heidi Pasonen

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406682871

Janne Laitinen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400976751