Asiantuntijapalvelut

Kosteikkosuunnittelu

Oikein suunniteltu ja mitoitettu kosteikko poistaa vedestä mm. ravinteita ja kiintoainesta. Vesienpuhdistuksen lisäksi kosteikko lisää luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Kosteikkoa voidaan hyödyntää myös riistakäytössä.

Suunnittelijamme kanssa pääset heti keskustelemaan alueen sopivuudesta kosteikoksi ja mahdollisista rahoitusmahdollisuuksista kosteikon perustamiseksi. Jokaisesta kosteikosta tulee omanlaatuisensa ja se voidaan suunnitella ottaen huomioon juuri sinun toiveesi.

Tarjoamme sinulle kosteikkosuunnittelu-palvelua, jossa suunnittelija laatii haluamallesi kohteelle kosteikkosuunnitelman. Ota yhteyttä suunnittelijaamme, jonka kanssa voit keskustella tarkemmin kosteikkosuunnitelman laatimisesta. Samalla voitte sopia mahdollisesta maastokäynnistä kohteelle. Keskustelusta tai maastokäynnistä ei veloiteta mitään. Varsinaisesta kosteikkosuunnitelman laadinnasta tehdään kirjallinen tarjous.

Teemme myös kosteikon puhdistustehon mittaamista vesinäytteiden tai automaattisten vedenlaadun mittalaitteiden avulla.

Lisätietoa

Samuli Lahtela

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358405962378