uutinen 12.4.2022

Tutkimus työhyvinvoinnin tukemisesta verkkovälitteisellä ryhmäinterventiolla alkaa

Uusi Työsuojelurahaston rahoittama tutkimusprojekti keskittyy kunnissa liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin sääteleviin tekijöihin ja verkkovälitteisen ryhmäintervention merkitykseen työhyvinvoinnissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa uudistuvan oppimisen vahvuusalalla toteutuva tutkimus tarkastelee työhyvinvointia myös yhdessä oppimisen ja vertaistuen näkökulmasta.  

Mies istuu ja osallistuu läppärin ruudulla näkyvään verkkokokoukseen.

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät -projektin rahoittaa Työsuojelurahasto. Sen toteuttavat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Suomen liikunnan ammattilaiset ry ja Suomen ammattivalmentajat ry.

1,5 vuotta kestävässä tutkimuksessa kootaan kunnissa liikunta-alalla yksin työtä tekevien ryhmiä, joille suunnitellaan ja mallinnetaan verkkovälitteinen, työhyvinvointia kehittävä, interventio. Interventiossa huomioidaan erityisesti sosiaalisen tuen rakentuminen. 

”Hyvinvoinnin kysymysten äärelle ovat havahduttaneet aiemmat tutkimukset ja selvitykset erityisesti korona-ajan etäopiskelusta. Näin uudistuvan oppimisen vahvuusalalla Jamkissa katsotaan myös hyvinvointiin”, kertoo johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta,  

”Tässä projektissa tuodaan liikunnanohjaustyötä tekevien hyvinvointia tukevat opit, hyvät kokemukset ja ennen kaikkea tutkitut menetelmät oppilaitoksista myös työelämätoimijoiden käyttöön.” 

Ryhmäintervention taustalla olevaa ilmiötä tutkijat kuvaavat samankaltaiseksi kuin, mitä nähdään myös tämän päivän aikuisopiskelussa: toisilleen tuntemattomat, yhteisen tavoitteen omaavat, oppivat yhdessä tuoden kukin mukanaan omat kokemuksensa, niitä jakaen. Mallinnettavaa ryhmäprosessia voidaan skaalata eri toimialoille, joissa työskennellään yksin (esim. yksinyrittäjät) sekä työyhteisöihin, joissa työntekijät työskentelevät etätöissä.

#YhdessäHanke

Lisätietoja:

YHDESSÄ - Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät -projekti 

Paula Harmokivi-Saloranta 
YHDESSÄ-projektin projektipäällikkö, yliopettaja 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi 

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhteyshenkilö:

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496