uutinen 20.4.2023

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kysely opetushenkilöstölle

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu, kysely opetushenkilöstölle

Hyvä opettaja!

Pyydämme sinua vastaamaan Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hankkeen kyselyyn, jossa kartoitetaan korkeakoulujen opetusta ja opiskeluympäristöjä aktiivisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista.

Kysely on osa Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanketta. Hanke toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Ilmasotakoulun yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitosten oppimisympäristöjä ja opiskelua aktiivisemmiksi ja yhteisöllisemmiksi.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, eikä kyselyssä kerätä henkilötietoja. Lisätietoa tutkimuksesta saat tutkimuksen tiedotteesta (linkki tiedotteeseen on kyselyn alussa).

Pyydämme vastaamaan kyselyyn 7.5.2023 mennessä.

Vastaaminen tapahtuu sähköisesti oheisen linkin kautta.