uutinen 22.3.2023

Oppilaitosten hyvinvointi keskiössä Kamerat auki! -podcasteissa 

Teksti
Auli Sesay & Anna-Kaisa Tiihonen

Suomalainen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuskenttä on käynyt läpi pandemian kiihdyttämänä mittavan murrosvaiheen. Verkko-opetuksen lisääntyminen muutti merkittävästi niin opettajien kuin opiskelijoiden tapaa tehdä työtä ja opiskella. Syntyi polttava tarve varmistaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä pohtia uudesta kulmasta oppimiseen ja opetukseen liittyviä kysymyksiä. Tähän tarpeeseen syntyi Pedagoginen hyvinvointi -hanke (HyPe).  

Piirroskuva päästä, johon keinuva henkilö asettaa keskelle sydämen muotoa. Kamerat auki -teksti.

Henkilöstön hyvinvointi heijastuu laajasti koko oppilaitoksen ilmapiiriin ja vaikuttaa yhteisöllisyyteen. HyPe-hankkeen tavoitteiksi asetettiin opetusalan toimintatapojen uudistaminen, teknologian laajempi hyödyntäminen, työhyvinvointiin panostaminen sekä osaamisen ja johtamisen kehittäminen. Tarkoituksena oli myös vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Hankkeen tuloksia esiteltiin 21.3.2023 Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista -seminaarissa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja verkossa. 

Vuorovaikutuksella on väliä hybridiajassa

Digitaalisiin ympäristöihin siirryttäessä vuorovaikutustaidoilla on merkitystä. Kun on totuttu kasvotusten tapahtuvaan kommunikointiin, ollaan verkkovuorovaikutuksessa uusien haasteiden edessä. Verkossa ilmeiden ja eleiden havaitseminen on rajallista, jolloin voi syntyä kokemus myös vuorovaikutuksen rajoittuneisuudesta. Se taas puolestaan heikentää yhteisöllisyyden kokemusta, jonka on todettu olevan yhteydessä työhyvinvointiin. 

Havainnot ammatillisen yhteisöllisyyden vaikutuksista hyvinvointiin tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -kehittämis- ja tutkimusprojektissa, joka oli osa HyPe-hankekokonaisuutta. Tutkimuksen ja kehittämisen kohteena oli ammatillisten oppilaitosten työyhteisöjen hyvinvointi ja vuorovaikutus, kun toimitaan verkossa. Kehittämis- ja tutkimuspilotissa valmennuksiin osallistunut ammatillisten oppilaitosten henkilöstö kehitti ja tarkasteli yhteisöllisyyttä vahvistavaa vuorovaikutusta verkkoympäristössä. 

Valmennukset ja tutkimus- ja kehittämisprojekti toteutettiin 2022–2023. Valmennuksen havainnot ja kokemukset koottiin Kamerat auki! -podcast-sarjaksi, joka on vapaasti kuunneltavissa. 

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen HyPE -projekti toteutetaan TYÖ2030-kehittämisohjelmassa osana Pedagoginen hyvinvointi -hanke (HyPe) -hanketta. Kokonaisuutta toteuttavat Haaga-Helia ja Jyväskylän ammatilliset opettajakorkeakoulut, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Sivistystyönantajajärjestö Sivista.  

Kuuntele vuoropuhelua oppilaitoksen yhteisöllisyydestä ja verkkovuorovaikutuksesta hybridityön aikana:

Kamerat auki -podcast

Podcast verkkovuorovaikutuksesta ja ammatillisesta yhteisöllisyydestä oppilaitosten työn ja johtamisen sekä tutkimuksen näkökulmasta. Se on Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -kehittämis- ja tutkimusprojektin loppujulkaisu.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496