uutinen 21.12.2022

Logistiikka-alan kansainvälinen projekti julkaisee käsikirjan ammatillisen koulutuksen opettajille

Sustain4VET -projektin (Innovative and Sustainable Pedagogies for Digital Green Case Study-based Teaching 4 VET) valmistelema käsikirja ammatillisen koulutuksen opettajille valmistuu vuoden 2023 alussa. Käsikirja auttaa logistiikka-alan opettajia suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogisesti mielekkäitä oppimisprosesseja. 

Rekka-auto ajaa tiellä järven rannassa, metsää.

Sustain4VET-projekti kehittää toisen asteen logistiikan opetusta huomioiden vihreän ja kestävän kehityksen. Projektissa kehitetään logistiikka-alalla oppimisprosesseja ja tehdään pedagogisia kokeiluja tapausoppimisen keinoin. Alan opettajat voivat soveltaa uudessa käsikirjassa määriteltyjä lähtökohtia ja pedagogisia menetelmiä käytäntöön todenmukaisissa oppimisprosesseissa, huomioiden vihreän ajattelun vaatimukset ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Kehittämisyhteistyössä on mukana korkeakouluja ja logistiikka- ja liikennealan oppilaitoksia Ranskasta, Italiasta, Sloveniasta, Kroatiasta ja Suomesta. Projektia koordinoi Zagrebin yliopisto Kroatiassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun lisäksi Suomesta on mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Projekti jatkuu 31.5.2023 saakka.

Helmikuussa 2023 toteutetaan kehittämistyössä mukana olevien oppilaitosten opettajille koulutus, jonka tavoitteena on kokeilla uutta pedagogista ajattelua ja lähtökohtia sekä menetelmiä käytäntöön. Tavoitteena on mm. kehittää osallistujien osaamista innovatiivisessa pedagogiikassa, kyvyssä edistää opiskelijoiden motivaatiota ja toimijuutta, soveltaa oppimisprosesseihin tarkoituksenmukaisia digitaalisia ratkaisuja, kehittää opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Tutustu kehittämistyöhön: Sustain4VET-projektin verkkosivusto (Zagrebin yliopiston verkkosivusto)  

Lisätietoja:

Ari Langén

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358503638882

Kehittämisprojekti

Innovative and Sustainable Pedagogies for Digital Green Case Study-based Teaching 4 VET

Toteutusaika: 1.11.2021 - 31.5.2023

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2