Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe) 

HyPe-valmennus on auttanut ammatillisia oppilaitoksia kehittämään työhyvinvointia tutkimalla ja tukemalla yhteisöllisyyttä vahvistavia vuorovaikutustapoja verkkoympäristössä. 

Piirroskuviossa iso tietokoneen näyttö, jossa näkyy naishahmo ja puhekupla. Näytön vierellä kaksi pienempää ihmishahmoa, joista toisella kynä kädessä.

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -projektissa tutkitaan ja kehitetään yhdessä 10 ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteisöllisyyttä vahvistavaa verkkoympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tavoitteena on tukea osallistujia tunnistamaan keinoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta hyvinvointia työyhteisössä. 

Olemme osa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttamaa Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä -projektia.  

Toimintamme: 

Projektissa toteutetaan pilottina valmennusprosessi, johon kietoutuu käytäntötutkimus. Tutkimuksessa selvitetään ammatillisten oppilaitosten toimijoiden näkemyksiä yhteisöllisyydestä, sen toteutumisesta ja kehittämisestä verkkoympäristössä osana hyvinvoivaa ja yhteisöllistä oppilaitosta.  

Ajankohtaista:

Uutinen

Oppilaitosten hyvinvointi keskiössä Kamerat auki! -podcasteissa 

Vuorovaikutus verkossa - hyvinvointia oppilaitokseen -tutkimus- ja kehittämisprojekti toteutettiin 2022–2023. Ammatillisille oppilaitoksille toteutetun valmennuksen havainnot koottiin podcast-sarjaksi, joka on vapaasti kuunneltavissa.

Uutinen

Johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen: Verkossa syntyy kokemus vuorovaikutuksen rajoittuneisuudesta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu toteutti Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe) -valmennus- ja tutkimuspilotin yhdessä 10 ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Sen ydinteemana oli yhteisöllisyyttä vahvistava verkkoympäristössä tapahtuva vuorovaikutus.

Kamerat auki -podcast

Podcast verkkovuorovaikutuksesta ja ammatillisesta yhteisöllisyydestä oppilaitosten työn ja johtamisen sekä tutkimuksen näkökulmasta. Se on Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -kehittämis- ja tutkimusprojektin loppujulkaisu.

Tavoitteinamme on 

  • tukea ja vahvistaa hyvinvointia ja yhteisöllistä oppilaitoskulttuuria verkkoympäristöissä toimittaessa.
  • vahvistaa luottamukseen ja yhteistoimintaan perustuvaa verkkotyöskentelykulttuuria dialogisen työskentelytavan avulla.
  • tukea ammatillisten oppilaitosten työ- ja toimintatapojen uudistamista tutkivalla-yhteiskehittämisellä.
  • tukea oppilaitosten ja koulutustasojen välistä vertaiskeskustelua ja hyvien työkäytänteiden jakamista.

Tietoa projektista: 

Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -projektia toteutetaan TYÖ2030-kehittämisohjelman turvin.  

Toteutusaika: 3.6.2022 – 31.3.2023 

Toteuttaja: Jamk ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Ota yhteyttä:

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496