uutinen 24.5.2022

6 vuotta osaamisen kehittämistä Ohjaamoissa

Tulevaisuudessa palveluja tuotetaan entistä enemmän monialaisesti. Hyvä esimerkki on alle 30-vuotiaille nuorille rakennetut, kynnyksettömät Ohjaamot, jotka toteuttavat EU:n nuorisotakuun tavoitteita, ja joista saa apua työllistymisen, kouluttautumisen ja arjen hallinnan kysymyksissä nopeasti ja tehokkaasti. Ohjaamoja on tällä hetkellä noin 70 ympäri Suomea.

Kallellaan purjehtiva purjevene, jossa iso miehistö

Jotta monialainen palvelu toimii Ohjaamoissa aidosti ja tehokkaasti, tarvitaan aikaa, tilaa ja tukea monialaisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Tällaista tukea tuottivat Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimat TESSU-projektit vuosina 2015–2022 lähes 60 Ohjaamolle.

Ohjaamoille suunnatuissa valmennuksissa tarjottiin yhteinen foorumi keskusteluille, jossa toimijat ratkoivat monialaisen ohjauksen ja yhteistyön kysymyksiä ja rakensivat yhteistä monialaista toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Valmennus toimi myös peilinä Ohjaamojen arvioidessa toimintaansa ja palveluprosessejaan.

Toteutetut valmennukset, vertaismentoroinnit ja konsultaatiot olivat tarvelähtöisiä ja tukivat toimivan monialaisen yhteistyö- ja ohjausosaamisen kehittymistä ja juurtumista. Valmennuksilla autettiin Ohjaamoja toimimaan monialaisena, vertaisoppivana ja yhdessä ohjautuvana tiiminä, jossa ohjaamohenkilöstö kehitti ja arvioi aktiivisesti omaa toimintaansa toisilta oppien. Samalla projekti auttoi Ohjaamoa näkemään, millaista yhteistä osaamista ja osaamispääomaa Ohjaamolla tulee olla, ja kuinka osaamista kehitetään.

Projektien tarjoama valmennus on huomattu erittäin tarpeelliseksi, minkä osoittaa myös Ohjaamoilta saatu palaute. Ohjaamot ovat kokeneet monialaisen työn vahvistuneen melko hyvin, ja erityisen hyvin valmennusten koettiin edistäneen esimerkiksi sitoutumista, keskinäistä arvostusta sekä toisten osaamisen tuntemista. Edelleen hyviä vaikutuksia huomattiin luottamuksessa, vuorovaikutuksessa sekä lisääntyneessä ymmärryksessä yhteisestä tavoitteesta.

TESSU-projekteissa syntyi lukuisa joukko julkaisuja, erilaisia välineitä, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä monialaisen työn kehittämisen tueksi. Julkaisut ja materiaalit löytyvät projektin verkkosivulta

Lisätietoja:

Auli Sesay

Suunnittelija, Administrative Planner
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405941476

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta (2015–2019) - ja TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa (2019–2022) -projekteja toteuttivat Jamk ja HAMK ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Åbo Akademi, Elinikäisen oppimisen keskus.

Projekteja rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (opetus- ja kulttuuriministeriön Osuva ohjaus -kokonaisuudessa valtakunnallisesta Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuudesta) ja Svenska Kulturfonden.

Tutustu myös

Lue Auli Sesayn ja Seija Koskelan uusi artikkeli Elinikäisen ohjauksen verkkolehdessä: