uutinen 25.4.2024

Keski-Suomen pk-yritysten työvoimapulaa taklataan monikulttuurisuutta tukemalla

Suomessa on aloja, joille on yhä vaikeampaa löytää osaajia. Työvoima jakautuu myös alueellisesti epätasaisesti. Yksi keino ongelman ratkaisuun on kansainvälisten osaajien palkkaaminen, jota kuitenkin vierastetaan useissa yrityksissä. 

Osa työvoimapulasta johtuu kohtaanto-ongelmasta, jossa työvoimalle on kysyntää, mutta tarjonta ei esimerkiksi ominaisuuksiltaan vastaa kysyntää. Tiedon ja osaamisen puute monikulttuurisuudesta voi yrityksissä johtaa siihen, ettei osaavia ulkomaalaisia ihmisiä palkata esimerkiksi heidän heikomman kielitaitonsa takia.

Keski-Suomen alueella tukea ja rohkaisua monikulttuurisen työyhteisön rakentamiseen antaa maaliskuussa alkanut KOHTAUTUS-projekti. Siinä tarjotaan yrityksille mahdollisuus kehittää monikulttuuristen työyhteisöjensä toimivuutta, turvallisuutta ja tuottavuutta parempien kohtaamisten avulla. Kehitettävää voi löytyä muun muassa kielitietoisuudesta, perehdytysprosesseista tai muista työyhteisön käytännöistä.

”Kansainvälisen monimuotoisuuden hyvä kohtaaminen ja arvostus työpaikoilla ei ole itsestään selvää. Sitä kuitenkin tarvitaan, mikäli kasvua kannatteleva pk-yrityskenttä aikoo säilyttää kilpailukykynsä myös alueilla, joilla väestöpyramidi on kääntynyt päälaelleen ja joilta nuori väestö pakenee kasvukeskuksiin. Työvoimaa pitää houkutella paikkakunnalle muualta ja on viimein myönnettävä, että sitä tarvitaan myös Suomen rajojen ulkopuolelta”, projektipäällikkö Hilkka Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo projektin taustoista.

Mukaan haetaan yrityksiä, joilla on tarve rekrytoida kansainvälistä työvoimaa tai edistää yrityksessä olevien osaajien integroitumista työyhteisöön. Yritysten tarvitsema tuki voi olla esimerkiksi kielimuurien madaltamista, rekrytointiprosessien uudistamista tai monimuotoisen työkulttuurin kehittämistä eri keinoin.

Yksi mukaan lähtevistä yrityksistä on Jyväskylän ruokapalveluista vastaava liikelaitos Kylän Kattaus. Se on jo pitkään ollut monikulttuurinen työyhteisö, joka on tunnistanut kansainvälisten osaajien arvon – ja sitä kautta myös kehitystarpeet työkulttuurissa ja käytänteissä.

”Jokainen uusi kansainvälinen tulija tuo mukanaan asioita omasta kulttuurista ja työyhteisöissä pitää olla kykyä mukautua koko ajan. Jokainen uusi kansainvälinen tulija tuo mukanaan asioita omasta kulttuurista, joihin pitää kyetä mukautumaan. Huomioimme eri kulttuureja ja niiden tapoja esimerkiksi sijoitellessamme osaajia eri työpisteisiin”, Kylän Kattauksen liikelaitosjohtaja Tuija Sinisalo kertoo yrityksen monikulttuurisesta arjesta.

”Tarvitaan kaikilta rohkeutta tulla kielellisesti vastaan toisiamme esimerkiksi rekrytointitilaisuudessa tai ihan arjen käytännön työssä ja jälkikäteen pitää olla itselle armollinen, jos ei ihan kieli taipunutkaan niin kuin olisi halunnut”, jatkaa palvelupäällikkö Sanna Valkonen.

Kylän Kattauksen yhteistyö KOHTAUTUS-projektin kanssa alkaa yrityskohtaisten tavoitteiden määrittelyllä elokuussa. Kehittämällä parempaa työyhteisöä kansainvälisille työntekijöille haetaan positiivisia vaikutuksia koko työyhteisön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

KOHTAUTUS-projekti toimii Keski-Suomen alueella vuoden 2026 toukokuulle asti, ja sitä toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän kaupunki. Rahoitusta kehittämiseen on saatu Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+).

KOHTAUTUS verkossa: www.jamk.fi/kohtautus

Lisätiedot

Hilkka Heikkilä

Projektipäällikkö, Project Manager
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504308407