uutinen 25.1.2023

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -kyselyn raportti julkaistu

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu kyselyn tuloksia -raportin kansilehti

Keväällä 2022 toteutimme kyselyn hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle. Kyselyyn vastasi 654 opiskelijaa ja 63 opetushenkilöstön jäsentä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Jyväskylän yliopistosta, Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja Ilmasotakoulusta. Kyselyissä selvitimme muun muassa kokemuksia opetuksen tauottamisesta ja sen toiminnallisuudesta, opetuksen aikaisesta istumisen vähentämisestä sekä korkeakoulujen tiloista ja ympäristöistä aktiivisuuden näkökulmasta. Kysely tullaan toistamaan vuosina 2023 ja 2024.

Vuoden 2022 kyselystä saatiin seuraavia tuloksia:

Opiskelijoiden kyselyn tulosten mukaan:

· 72 prosenttia piti tarpeellisena, että istumisen tauottamisesta huolehdittaisiin opettajan aloitteesta

· 81 prosenttia koki omaa jaksamistaan edistäväksi sen, että oppituntien opetustavat sisältäisivät mahdollisuuden pieneen liikuskeluun

· 47 prosenttia ilmoitti, ettei oman korkeakoulun opetuksessa kiinnitetä huomiota istumisen vähentämiseen

· 71 prosenttia vastasi, ettei etäopetuksessa hyödynnetä toiminnallisia opetusmenetelmiä, kun lähiopetuksen osalta vastaava prosentti oli 47

Opetushenkilöstön kyselyn tulosten mukaan:

· 68 prosenttia piti tarpeellisena, että istumisen tauottamisesta huolehdittaisiin opettajan aloitteesta

· 77 prosenttia uskoi, että opiskelijoiden jaksaminen voisi parantua, mikäli oppituntien opetustavat sisältäisivät mahdollisuuden pieneen liikuskeluun

· 78 prosenttia vastasi, ettei omassa korkeakoulussa ole sovittu yhteistä käytäntöä tai toimintaohjetta istumisen vähentämiseksi opetuksessa

· 62 prosenttia kertoi hyödyntävänsä lähiopetuksessa toiminnallisia opetusmenetelmiä, kun etäopetuksen osalta vastaava luku oli 33 prosenttia.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Linkki julkaisuun ohessa.

Lisätietoja

Essi Heimovaara-Kotonen

Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405671054