uutinen 11.5.2022

Kehitysvamma ei ole este monipuolisille työtehtäville

Suomessa vain noin kaksi prosenttia työikäisistä kehitysvammaisista on palkkatyössä. Kehitysvamman ei kuitenkaan ole pakko olla este työllistymiselle. Jyväskylän ammattikorkeakoululla 17.5. järjestettävässä Työ ja kyvyt kohtaamaan -seminaarissa avataan kehitysvammaisten työllistymisen mahdollisuuksia.

Tuettu osuuskunta Työ ja kyvyt kohtaamaan! -seminaarin 17.5.2022 tapahtumakuva

Jyväskyläläinen Elli Haverinen laulaa, tanssii, kirjoittaa ja maalaa. Elli on monipuolinen taiteilija. Ellin esitys "Elli -matka minun mieleeni" Jyväskylän huoneteatterilla oli suuri menestys. Se kertoi Ellin omin sanoin hänen elämästään nuorena naisena, jolla on Downin syndrooma.

Ellin tavoin monilla muillakin kehitysvammaisilla ihmisillä on halua ja kykyä tehdä työtä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Monet myös työskentelevät esimerkiksi päiväkodeissa, palvelutaloissa ja yrityksissä. Työtehtävät vaihtelevat tyypillisesti avustavista tehtävistä alihankintatöihin. Kehitysvammaiset ihmiset unelmoivat itse myös esimerkiksi laulajan, puvustajan, some-tähden, kaupan työntekijän ja postinjakajan töistä.

Elli on saanut toteuttaa unelmiaan ja toimii myös somevaikuttajana. Hän saa tuloja kaupallisista yhteistöistä. Tukena hänellä on siskonsa, toimittaja ja radio Ysärin aamujuontaja Rea Tallgren. Rea ja Elli ovat tiistaina 17.5. Jyväskylän ammattikorkeakoululla järjestettävän Työ ja kyvyt kohtaamaan -seminaarin juontajia. Tilaisuudessa kuullaan heidän kokemustensa lisäksi kehitysvammaisten ihmisten ajatuksia työelämästä sekä useiden ammattilaisten näkemyksiä. Työllistäminen ja työllistyminen on mahdollista ja seminaarin järjestäjät haastavatkin työnantajat mukaan kuulemaan erilaisista tukimahdollisuuksista.

Tällä hetkellä työikäisistä kehitysvammaisista Suomessa vain noin 2 % on palkkatyössä. Kehitysvammaliiton työllisyysasiantuntija Simo Klemin mukaan esimerkiksi Kanadassa osuus on jopa 26 %. Suomessakin voisi hänen mukaansa päästä huomattavasti parempaan työllisyystilanteeseen. “Yksi mahdollisuus olisi lisätä tietoa työnantajille tarjolla olevasta sekä rahallisesta että työvalmennuksellisesta tuesta", pohtii Klem.

"Kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä auttaa ennakkoluuloton asenne, sopivasti räätälöidyt tehtävät sekä riittävä ja oikea-aikainen työhönvalmennus”, Klem jatkaa. Esimerkiksi julkisella sektorilla kehitysvammaisia henkilöitä työskentelee tällä hetkellä melko vähän, vaikka YK:n vammaisoikeuksien sopimus korostaa julkisen sektorin vastuuta vammaisten henkilöiden työllistämisestä.

Toukokuun 17. päivänä järjestettävässä Työ ja kyvyt kohtaamaan - Iloa ja inspiraatiota kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseksi -seminaarissa tuodaan esille työnantajille tarjolla olevia tukimahdollisuuksia, kerrotaan kehitysvammaisten ihmisten työllistymistarinoita sekä avataan erilaisia työllistymisen polkuja. Tukimuotoja ovat mm. palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, joka voi olla rahallinen korvaus työpaikalle ostettavista työn mahdollistavista välineistä tai palkkaa henkilölle, joka opastaa kehitysvammaista ihmistä työssään. 

Aika: Tiistaina 17.5.2022 klo 12.00–15.45
Paikka: Hybridi: Jamkin pääkampus (Rajakatu 35, Jyväskylä) ja verkossa (Teams)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Lisätietoja seminaarista:
Jyrki Vihriälä, projektipäällikkö
Tuettu osuuskunta -hanke
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 564 6644
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ellin haastattelupyynnöt:
Rea Tallgren
Ysäri / Bauer Media
etunimi.sukunimi@bauermedia.fi 
p. 050 466 6816

Tilaisuuden järjestävät Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Tuettu osuuskunta -hanke (ESR), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoima Meijän kyvyt käyttöön -hanke sekä Kehitysvammaliitto. Hankkeissa edistetään osatyökykyisten työllisyyttä Keski-Suomessa.