uutinen 19.9.2023

Maidontuotannon hiilijalanjälkeä pienemmäksi innovaatiokilpailun avulla

Jyväskylän ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö, BioPaavo by Jamk, käynnistää 22.9.2023 yhdessä Valion kanssa innovaatiokilpailun, jossa etsitään ratkaisuja maidontuotannon kausivaihtelun tasaamiseen toimivilla ja kannattavilla tilatason ratkaisuilla.

ValioHackathon

Meijeriin vastaanotettava maitomäärä vaihtelee eri vuodenaikojen välillä. Kevättalvella vastaanotettava maitomäärä on yleensä korkeimmillaan, ja vähenee kesää ja syksyä kohden. Valion asiakkaat ostavat maitotuotteita tasaisesti ympäri vuoden, joten tasainen maidontuotanto mahdollistaisi koko tuotantoketjussa paremman kustannusten hallinnan ja tuotannon suunnittelun.

Tasaisemmalla maidon tuotannolla Valion tuotantolaitosten ja maidonkeräilyn kapasiteetti voitaisiin pitää tasaisessa käytössä, ja merkittäviin maidontuotannon huippuihin varautuminen ei ohjaisi tuotantokapasiteetin mitoitusta. Tuotanto- ja kuljetuskapasiteetin optimointi pienentäisi myös maidontuotannon hiilijalanjälkeä. Haaste onkin osa Valion vastuullisen ja ilmastoviisaan alkutuotannon kehitystyötä, jonka tavoitteena on maidontuotantoketjun hiilijalanjäljen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä.

Myös maitotilalle tasainen tuotanto olisi taloudellisesti kannattavaa, ja tuotantosopimuksen mukaan tuottajalle olisi edullista tuottaa mahdollisimman tasaisesti maitoa. Tilan tuotantotilat ja esimerkiksi lypsykapasiteetti ovat tasaisemmassa käytössä ja työhuippuja voidaan tasoittaa.

"Valio on pitkäjänteisesti pyrkinyt tasaamaan maidontuotannon kausivaihtelua. Innovaatiokilpailun kautta etsimme uusia ideoita ja tuoreita näkökulmia tarttua haasteeseen. Mukaan toivotetaan tervetulleeksi niin opiskelijatiimit kuin tutkimusryhmät, asiantuntijaorganisaatiot ja yritykset. Ratkaisuja voi löytyä myös maitotilayrittäjiltä. Odotamme mielenkiinnolla myös, millaisia avauksia kansainvälisestä verkostosta Itämeren alueelta nousee”, sanoo Ulf Jahnsson, Valion alkutuotannosta vastaava johtaja.

Voittajalle mahdollisuus yhteistyöhön

ValioHackathoniin haetaan ratkaisijatiimejä 22.10.2023 asti Suomesta ja BioBoosters-hankkeen Itämeren alueen verkostoista. Valitut tiimit osallistuvat Hackathoniin, joka huipentuu 27.-28.11.2023 Valion pääkonttorilla Helsingissä järjestettävään kilpailuun, jonka päätteeksi voittaja tai voittajat valitaan.

”Idean toteutuspotentiaalin mukaan tarjoamme osallistujille mahdollisuuden suoraan liiketoimintayhteistyöhön, yhteisen hankkeen käynnistämiseen tai pilotoinnin aloittamiseen”, Ulf Jahnsson kertoo.

Haku käynnistyy avoimessa webinaarissa 22.9. BioTalks-webinaariin voi ilmoittautua mukaan Jamkin verkkosivujen kautta: Viable and resilient dairy farming | Jamk

ValioHackathon on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämää kansainvälistä Interreg Itämeriohjelman osarahoittamaa BioBoosters -hanketta, joka tuo yhteen yhdeksän biotalouden innovaatioverkostoa Itämeren maista, Suomesta, Ruotsista, Baltian maista, Puolasta ja Saksasta. Hankkeessa järjestetään 18 Hackathonia, jotka tukevat biotalouden yritysten vastuullista liiketoimintaa ja kiertotaloussiirtymää.

Lue lisää BioBoosters -hankkeesta.

Lisätietoa

Anna Aalto

Projektipäällikkö, Project Manager
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358406402346